Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 584 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 9. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

27 Lần thi

Câu 2: TQM và TQC có mối quan hệ như thế nào?

A. TQM đối lập với TQC

B. TQC là bước hoàn thiện của TQM

C. TQM chính là TQC

D. TQM là bước hoàn thiện của TQC

Câu 3: Theo hệ thống TQC của Faygenbao xây dựng, ai là người chịu trách nhiệm về chất lượng?

A. Cán bộ

B. Người làm ra sản phẩm

C. Người tiêu thụ sản phẩm

D. Không ai phải chịu trách nhiệm

Câu 4: Đặc trưng nào không có trong phương thức TQM?

A. Nhận thức

B. Tổ chức

C. Con người

D. Đo lường

Câu 5: Đặc trưng nào của phương thức TQM?

A. ISO

B. Xã hội

C. Con người

D. Cam kết

Câu 6: Đặc trưng “hoạch định chất lượng” trong TQM không bao gồm?

A. Thiết lập các mục tiêu

B. Thiết kế công việc

C. Yêu cầu về chất lượng

D. Áp dụng yếu tố của hệ thống chất lượng

Câu 7: ISO viết tắt của cụm từ nào?

A. International Standards Organisation

B. International Solution Organisator

C. Internet Standards Organistator

D. International Standands Organisation

Câu 8: Theo các chuyên gia Nhật Bản thì ISO 9000 là mô hình quản lí chất lượng theo hình thức?

A. Từ trong ra ngoài

B. Từ trên xuống dưới dựa trên nguyên tắc

C. Từ khái quát đến chi tiết

D. Từ số lượng đến chất lượng

Câu 9: ISO 9000 không có đặc điểm nào sau đây?

A. Làm cái gì

B. Xuất phát từ yêu cầu của khách hàng

C. Tăng cảm tình của khách hàng

D. Phòng thủ

Câu 10: TQM không có đặc điểm nào sau đây?

A. Tấn công

B. Làm cái gì

C. Sự tự nguyện từ nhà sản xuất

D. Vượt trên sự mong đợi của khách hàng

Câu 11: ISO 9000 có đặc điểm nào sau đây?

A. Xuất phát từ khiếu nại của khách hàng

B. Làm như thế nào

C. Tấn công

D. Hệ thống duy trì chất lượng

Câu 12: TQM có đặc điểm nào sau đây?

A. Giảm khiếu nại của khách hàng

B. Làm cái gì

C. Tấn công

D. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Câu 13: Lợi ích hành chính nào sau đây không có trong hệ thống TQM, ISO?

A. Nâng cao tính sáng tạo

B. Giảm chất lượng

C. Giải quyết các vấn đề hành chính

D. Tạo tính trách nhiệm và chủ động

Câu 14: Lợi ích của TQM, ISO trong hành chính là:

A. Tiết kiệm chi phí sản xuất

B. Nâng cao số lượng

C. Nâng cao chuyên môn người sản xuất

D. Nâng cao tính sáng tạo

Câu 15: TQC là viết tắt của cụm từ nào?

A. Total Quality Center

B. The Quality Control

C. Total Quality Control

D. The Quality Controler

Câu 16: Quy trình ứng dụng TQM trong HCVP không bao gồm?

A. Viết những gì cần làm

B. Điều chỉnh những khác biệt

C. Thay đổi cơ cấu hệ thống

D. Đánh gì những gì đã làm gì

Câu 17: Đặc điểm “Tấn công” nằm trong hệ thống nào?

A. TQM

B. ISO

C. Cả hai hệ thống

D. Không hệ thống nào

Câu 18: Vòng quản lí P-D-C-A lần lượt là những yếu tố nào?

A. Kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, hành động

B. Kế hoạch, kiểm tra, hành động, thực hiện

C. Thực hiện, kiểm tra, hành động, kế hoạch mới

D. Kiểm tra, thực hiện, hành động, kế hoạch

Câu 19: Quan điểm chính của TQM và ISO là?

A. Chú trọng đến số lượng

B. Doanh thu

C. Làm đúng ngay từ đầu

D. Đẩy mạnh thương hiệu

Câu 24: Nghệ thuật ứng xử của thư ký khi gọi điện thoại tại cơ quan, doanh nghiệp:

A. Chuẩn bị trước nội dung

B. Tìm số điện thoại muốn gọi và ghi nhanh ra giấy

C. Khi đầu dây bên kia bắt máy phải tự xưng danh trước

D. Tất cả đều đúng

Câu 25: Một số nguyên tắc khi nghe điện thoại của thư ký tại doanh nghiệp:

A. Ý 2, 3, 4, 6.

B. Ý 1, 2, 4, 6

C. Ý 2, 3, 4, 5.

D. Ý khác

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 27 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên