Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 475 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

44 Lần thi

Câu 1: Hội nghị để trao đổi thông tin sẽ có nội dung:

A. Phổ biến chủ chủ trương, chính sách, đường lối, kế hoạch

B. Thông qua hội nghị trao đổi tin tức, tình hình hoạt động của bộ phận tổ chức

C. Tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến về chủ trương chính sách

D. Tập thể thảo luận một số vấn đề nhưng không quyết định mà là thử trưởng căn cứ vào đó để quyết định

Câu 2: Hội nghị bàn bạc giải quyết vấn đề sẽ có nội dung:

A. Phổ biến chủ chủ trương, chính sách, đường lối, kế hoạch

B. Thông qua hội nghị trao đổi tin tức, tình hình hoạt động của bộ phận tổ chức

C. Tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến về chủ trương chính sách

D. Tập thể thảo luận một số vấn đề nhưng không quyết định mà là thử trưởng căn cứ vào đó để quyết định

Câu 3: Căn cứ vào các khâu của quá trình quản lý ta có...loại hội nghị đó là...

A. 3 - hội nghị bàn bạc và ra quyết định; hội nghị phổ biến triển khai; hội nghị đôn đốc

B. 2 - hội nghị phổ biến và triển khai; hội nghị sơ kết tổng kết

C. 3 - hội nghị bàn bạc và ra quyết định; hội nghị phổ biến triển khai; hội nghị sơ kết tổng kết

D. 4 - hội nghị bàn bạc và ra quyết định; hội nghị phổ biến triển khai; hội nghị đôn đốc, hội nghị sơ kết tổng kết

Câu 4: Căn cứ vào hình thức tổ chức, hội nghị được chia thành các loại

A. Hội nghị chính thức và hội nghị không chính thức

B. Hội nghị phổ biến và triển khai; hội nghị sơ kết tổng kết

C. Hội nghị bàn bạc và ra quyết định; hội nghị phổ biến triển khai

D. Hội nghị thường niên; hội nghị đột xuất

Câu 5: Trong lập kế hoạch hội nghị cần làm rõ các vấn đề

A. Mục đích yêu cầu nội dung hội nghị; đối tượng thành phần tham dự; địa điểm tiến hành; thời gian tiến hành

B. Tên hội nghị; mục đích yêu cầu nội dung hội nghị; đối tượng thành phần tham dự; địa điểm tiến hành; thời gian tiến hành; các công việc cần chuẩn bị; kinh phí

C. Mục đích yêu cầu nội dung hội nghị; đối tượng thành phần tham dự; địa điểm tiến hành

D. Đối tượng thành phần tham dự; địa điểm tiến hành; thời gian tiến hành; địa điểm tiến hành

Câu 6: Trách nhiệm của lãnh đạo trong lập kế hoạch hội nghi bao gồm

A. Xác định mục tiêu; nội dung cần giải quyết; thành phần tham dự; thời gian; địa điểm

B. Xác định mục tiêu; nội dung cần giải quyết; thành phần tham dự; địa điểm

C. Xác định mục tiêu; nội dung cần giải quyết; ; thời gian; địa điểm

D. Xác định mục tiêu; thành phần tham dự; thời gian; địa điểm.

Câu 7: Công tác tổ chức và điều hành hội nghị có thể chia làm mấy giai đoạn?

A. 3 giai đoạn

B. 4 giai đoạn

C. 5 giai đoạn

D. 2 giai đoạn

Câu 8: Trách nhiệm của lãnh đạo không xác định vấn đề nào?

A. Mục tiêu của cuộc họp.

B. Trang phục của người tham gia.

C. Những nội dung cần phải giải quyết.

D. Thành phần tham gia.

Câu 10: Hiểu rõ mục đích, nội dung, chủ đề hội nghị để từ đó quyết định?

A. Thời gian thời gian tiến hành hội nghị

B. Địa điểm tiến hành hội nghị

C. Trách nhiệm của lãnh đạo

D. Thành phần tham dự hội nghị

Câu 11: Thông thường các hội nghị được ấn định trước?

A. Vài tháng hoặc cả năm

B. Vài tuần hoặc cả tháng

C. Vài ngày hoặc cả tuần

D. Vài năm

Câu 12: Đâu không phải là trách nhiệm của thư kí và ban tổ chức?

A. Lựa chọn ngày tháng

B. Lựa chọn trang phục cho người tham gia

C. Chuẩn bị hồ sơ cuộc họp

D. Đặt phòng

Câu 13: Lịch trình kế hoạch không phải là?

A. Công cụ giúp hoạch định cuộc họp

B. Bản danh sách kiểm tra những điều phải làm

C. Bản danh sách kiểm tra trách nhiệm của người lãnh đạo

D. Công cụ giúp phối hợp cuộc họp

Câu 14: Chương trình nghị sự là?

A. Bản danh sách các đề nghị theo thứ tự

B. Công cụ giúp hoạch định cuộc họp

C. Công cụ giúp phối hợp cuộc họp

D. Bản danh sách kiểm tra những điều phải làm

Câu 17: Thông báo cho các thành viên tham dự không gồm yếu tố nào?

A. Thông tin về cuộc họp

B. Dự kiến chương trình nghị sự

C. Gửi giấy mời cuộc họp cho thành viên ở xa

D. Thông báo địa điểm cụ thể cho khách ở xa

Câu 18: Cặp hồ sơ tài liệu không bao gồm?

A. Giấy, bút

B. Phiếu lấy thông tin

C. Chương trình nghị sự

D. Phiếu ăn

Câu 19: Dụng cụ nghe nhìn gồm thiết bị nào?

A. Máy tính, máy chiếu

B. Bảng ghi chép

C. Thiết bị âm thanh

D. Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh

Câu 20: Thiết bị dịch có nằm trong sự chuẩn bị dụng cụ nghe nhìn không?

A. Có

B. Không

C. Là thiết bị ngoại vi

D. Là thiết bị kiểm tra

Câu 21: Trách nhiệm của tham dự không gồm?

A. Phản hồi về khả năng tham gia

B. Nghiên cứu các tài liệu

C. Nghiên cứu các chương trình nghị sự

D. Chuẩn bị bản báo cáo

Câu 22: Trách nhiệm của người tham dự:

A. Chuẩn bị thông tin để thuyết trình

B. Nghiên cứu những vấn đề ngoài phạm vi cuộc họp

C. Nắm vững quy trình báo cáo

D. Gửi tài liệu cho các khách mời liên quan

Câu 23: Phương pháp tổ chức hội nghị nào không có?

A. Phương pháp truyền thống

B. Phương pháp hiện đại

C. Phương pháp sử dụng cáp quang

D. Phương pháp máy tính

Câu 24: Giai đoạn tiến hành hội nghị không gồm bước nào sau đây?

A. Đón tiếp đại biểu

B. Soạn thảo văn bản

C. Ghi chép nội dung

D. Tiến hành hội nghị

Câu 25: Bước đầu tiên trong giai đoạn tiến hành hội nghị là gì?

A. Phân phát văn kiện, tài liệu

B. Khai mạc hội nghị

C. Đón tiếp đại biểu

D. Tiến hành hội nghị

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 44 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên