Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 1.5K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

61 Lần thi

Câu 1: Phương án nào sau đây đúng về cách bảo quản con dấu?

A. Mất dấu phải báo ngay cho cơ quan công an

B. Khi dùng dấu xong phải cọ rửa sạch sẽ

C. Dấu có thể cho nhiều người cũng giữ

D. Không có đáp án đúng

Câu 5: Ai là người có quyền mở cuộc họp tại 1 công ty:

A. Giám đốc

B. Đại hội đồng cổ đông

C. Chủ tịch HĐQT

D. Tổng giám đốc

Câu 6: Ai thường là người đứng ra chủ trì cuộc họp, hội nghị tại công ty?

A. Giám đốc

B. Đại hội đồng cổ đông

C. Chủ tịch HĐQT

D. Tổng giám đốc

Câu 13: Để giải quyết các công việc hàng tuần hoặc đột xuất là …

A. Cuộc họp của giám đốc với toàn thể nhân viên

B. Cuộc họp của quản lý cấp trên và các quản lý hoặc nhân viên cấp dưới

C. Cuộc họp tham mưu tư vấn

D. Cuộc họp chuyên môn trao đổi

Câu 14: Xây dựng kế hoạch là bước:

A. Chuẩn bị cho cuộc họp

B. Điều hành cuộc họp

C. Xây dựng cuộc họp

D. Kết thúc cuộc họp

Câu 15: Thông báo chiến lược, kế hoạch trong tương lai của côngty và không ghi nhận các phản ánh tâm tư nguyện vọng là

A. Cuộc họp thường niên

B. Cuộc họp của Giám đốc và các trưởng phòng

C. Cuộc họp của giám đốc và toàn thể nhân viên

D. Cuộc họp đàu năm mới

Câu 16: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp nằm ở khâu :

A. Xây dựng kế hoạch

B. Chuẩn bị tổ chức

C. Chuẩn bị kế hoạch

D. Điều hành cuộc họp

Câu 17: Đáp án nào đúng nhất về các bước tổ chức điều hoành cuộc họp

A. XD kế hoạch, Điều hành cuộc họp, chuẩn bị tổ chức

B. Chuẩn bị tổ chức, điều hành cuộc họp, kết thúc cuộc họp

C. Chuẩn bị cuộc họp, điều hành cuộc họp, sau khi kết thúc cuộc họp

D. Chuẩn bị cuộc họp, chuẩn bị tổ chức, điều hành cuộc họp, sau khi kết thúc

Câu 19: Cuộc họp để trao đổi, thảo luận những vấn đề về chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ là:

A. Cuộc họp khẩn cấp

B. Cuộc họp giao ban

C. Cuộc họp trao đổi kinh nghiệm

D. Cuộc họp chuyên môn

Câu 20: Giải quyết các vấn đề về bộ phận, thông tin hay quyết định mới từ quản lý cấp trên, phổ biến thông tin, thông báo tin tức, mục đích hướng dẫn thực hiện thuộc câu hỏi đặt ra về:

A. Thắc mắc của nhân viên về cuộc họp?

B. Mục đích yêu cầu cuộc họp là gì

C. Nội dung giải quyết của cuộc họp là gì

D. Cuộc họp sẽ có những nội dung gì

Câu 21: Nghiên cứu tài liệu, văn bản trước khi đến dự cuộc họp. Chuẩn bị trước các ý kiến phát biêu … là trách nghiệm của :

A. Người tham gia cuộc họp

B. Người chủ trì buổi họp

C. Thư ký cuộc họp

D. Nhân viên trong công ty

Câu 22: Đâu không phải là ưu điểm của cách sắp xếp chỗ ngồi kiểu bàn hội tụ trong cuộc họp

A. Dễ tạo vị trí của người chủ toạ

B. Ngồi được nhiều người hơn bàn chữ nhật

C. Tạo khoảng cách giữa chủ toạ và người tham dự

D. Dễ  tạo vị trí của người chủ toạ và ngồi được nhiều người hơn

Câu 23: Phân loại hội nghị ta có thể dựa vào các tiêu thức:

A. Căn cứ vào tính chất mục đích hội nghị

B. Căn cứ vào khâu của quá trình quản lý

C. Căn cứ vào hình thức tổ chức

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 24: Hội nghị để phát triển sẽ có các nội dung:

A. Phổ biến chủ chủ trương, chính sách, đường lối, kế hoạch

B. Thông qua hội nghị trao đổi tin tức, tình hình hoạt động của bộ phận tổ chức

C. Tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến về chủ trương chính sách

D. Tập thể thảo luận một số vấn đề nhưng không quyết định mà là thử trưởng căn cứ vào đó để quyết định

Câu 25: Hội nghị để mở rộng dân chủ sẽ có nội dung:

A. Phổ biến chủ chủ trương, chính sách, đường lối, kế hoạch

B. Thông qua hội nghị trao đổi tin tức, tình hình hoạt động của bộ phận tổ chức

C. Tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến về chủ trương chính sách

D. Tập thể thảo luận một số vấn đề nhưng không quyết định mà là thử trưởng căn cứ vào đó để quyết định

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 61 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên