Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 1.6K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

87 Lần thi

Câu 1: Đâu là 1 trong các nơi được đóng của dấu Đến:

A. Đóng dấu trên tiêu đề

B. Đóng dưới tiêu ngữ

C. Đóng trên phong bì

D. Đóng dưới ngày tháng

Câu 3: Sau đăng kí văn bản đến phải trình cho ai?

A. Người đứng đầu cơ quan

B. Người chịu trách nhiệm

C. Cán bộ văn thư

D. Không ai cả

Câu 4: Tiếp nhận dưới 2000VB/Năm thì nên:

A. Lập sổ chuyển giao VB

B. Sử dụng sổ đăng kí đến để chuyển giao VB

C. Không làm gì cả

D. Trực tiếp chuyển giao VB

Câu 5: Tiếp nhận trên 2000VB/Năm thì nên:

A. Lập sổ chuyển giao VB

B. Sử dụng sổ đăng kí đến để chuyển giao VB

C. Không làm gì cả

D. Trực tiếp chuyển giao VB

Câu 12: Nội dung bước 1 của quản lý văn bản đi?

A. Kiểm tra thể thức, hình thức và kỉ luật trình bày ghi số và ngày, tháng của văn bản. 

B. Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật. 

C. Đăng kí văn bản đi. 

D. Làm thủ tục chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi. 

Câu 13: Cần kiểm tra lại về thể thức, hình thức và kĩ thuật trình bày văn bản khi nào?

A. Trước khi thực hiện các công việc để phát hành văn bản. 

B. Trong khi thực hiện các công việc để phát hành văn bản. 

C. Sau khi thực hiện các công việc để phát hành văn bản. 

D. Khi được yêu cầu kiểm tra lại. 

Câu 14: Tất cả văn bản đi của cơ quan tổ chức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đều được đánh số theo hệ thống số chung của cơ quan, tổ chức do?

A. Bưu điện thống nhất quản lý. 

B. Văn thư thống nhất quản lý. 

C. Hành chính thống nhất quản lý. 

D. Văn phòng thống nhất quản lý. 

Câu 15: Việc đánh số của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính được thực hiện theo quy định của?

A. Pháp luật. 

B. Cơ quan ban hành. 

C. Tổ chức ban hành.

D. Pháp luật hoặc cơ quan, tổ chức ban hành. 

Câu 17: Trường hợp nào không có trong các trường hợp đánh số của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính?

A. Ban hành dưới 500 văn bản một năm. 

B. Ban hành từ 500 đến 2000 văn bản một năm. 

C. Ban hành từ 1000 đến 2000 văn bản một năm. 

D. Ban hành trên 2000 văn bản một năm. 

Câu 18: Đối với những cơ quan tổ chức bạn hành dưới 500 văn bản một năm thì?

A. Có thể đánh số và đăng kí chung cho tất cả các loại văn bản hành chính. 

B. Có thể đánh số và đăng kí hỗn hợp. 

C. Có thể đánh số và đăng kí theo nhóm. 

D. Đánh số và đăng kí riêng theo từng loại văn bản hành chính. 

Câu 19: Văn bản mật đi được?

A. Đánh số và đăng kí chung với các loại văn bản hành chính. 

B. Đánh số và đăng kí riêng. 

C. Đánh số và đăng kí hỗn hợp với các loại văn bản. 

D. Không được đánh số và đăng kí. 

Câu 20: Đánh số và đăng kí riêng theo từng loại văn bản hành chính đối với?

A. Những cơ quan tổ chức ban hành trên 2000 văn bản một năm. 

B. Những cơ quan tổ chức ban hành từ 500 đến 2000 văn bản một năm. 

C. Những cơ quan tổ chức ban hành dưới 500 văn bản một năm. 

D. Những cơ quan tổ chức ban hành văn bản mật. 

Câu 22: Dấu cơ quan được đóng ở vị trí nào trên văn bản?

A. Lên chữ kí và lên các phụ lục kèm theo văn bản chính. 

B. Lên tên văn bản. 

C. Lên nội dung văn bản. 

D. Lên đầu các trang văn bản. 

Câu 23: Đóng dấu phải thì như thế nào?

A. Rõ ràng, ngay ngắn. 

B. Đúng chiều. 

C. Đúng mực dấu quy định. 

D. Rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và đúng mực dấu quy định

Câu 24: Khi đóng dấu lên chữ kí thì?

A. Dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ kí về phía bên trái. 

B. Dấu đóng phải trùm lên khoảng 2/3 chữ kí về phía bên trái. 

C. Dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ kí về phía bên phải. 

D. Dấu đóng phải trùm lên khoảng 2/3 chữ kí về phía bên phải. 

Câu 25: Đâu không phải là mức xác định độ khẩn của văn bản?

A. Khẩn. 

B. Hỏa tốc. 

C. Khẩn cấp.

D. Thượng khẩn. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 87 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên