Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 758 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

67 Lần thi

Câu 1: Giai đoạn kết thúc hội nghị được sắp xếp thế nào?

A. Kết luận, sau cuộc họp, soạn thảo biên bản

B. Kết luận, soạn thảo biên bản, sau cuộc họp

C. Soạn thảo biên bản, kết luận, sao cuộc họp

D. Sau cuộc họp, soạn thảo biên bản, kết luận

Câu 3: Các phương pháp tổ chức hội nghị gồm có?

A. Phương pháp truyền thống, phương pháp dùng điện thoại máy tính

B. Phương pháp dùng điện thoại máy tính, phương pháp sử dụng cáp quang

C. Phương pháp sử dụng cáp quang, phương pháp truyền thống

D. Phương pháp truyền thống, phương pháp dùng điện thoại máy tính, phương pháp sử dụng áp quang

Câu 4: Ưu điểm của hội nghị từ xa là?

A. Giảm bớt chi phí

B. Giảm thời gian di chuyển

C. Giảm bớt chi phí, tiết kiệm công sức

D. Giảm bớt chi phí, giảm thời gian di chuyển, tiết kiệm công sức

Câu 5: Nhược điểm của hội nghị từ xa?

A. Người trình bày chỉ trực tiếp nhìn được người trong phòng

B. Không truyền đat được toàn bộ vấn đề đến người nghe

C. Không trao đổi, bàn bạc ý kiến được

D. Có thể bị trục trặc trong quá trình trực tiếp

Câu 6: Khái niệm đúng nhất về chuyến công tác?

A. Là buổi tiếp xúc không diễn ra ở doanh nghiệp mà đòi hỏi nhà quản trị phải di chuyển ra ngoài bằng những chuyến công tác với chương trình nghị sự và thời gian làm việc được lên kế hoạch tỉ mỉ

B. Là chuyến đi kí kết hợp đồng tại nước ngoài

C. Là chuyến đi và khảo sát tại một doanh nghiệp khác

D. Là buổi tiếp xúc và trao đổi thông tin với phía đối tác

Câu 7: Mục đích của chuyến công tác là gì?

A. Nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở, học tập kinh nghiệm đối tác

B. Học tập kinh nghiệm đối tác, tìm kiếm của hội hợp tác

C. Tiết kiệm chi phí, kí kết hợp đồng

D. Nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở, học tập kinh nghiệm đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiết kiệm chi phí

Câu 8: Phân loại chuyến công tác gồm?

A. Căn cứ vào tần suất, căn cứ vào địa điểm chuyến công tác

B. Căn cứ vào thời  gian, căn cứ vào tần suất chuyến công tác

C. Căn cứ vào thời gian, căn cứ vào địa điểm chuyến công tác

D. Căn cứ vào việc kí kết hợp đồng, căn cứ vào địa điểm chuyến công tác

Câu 9: Xây dựng chương trình cho chuyến công tác gồm có?

A. Nội dung, số lượng, địa điểm đến

B. Ngày tháng bắt đầu, ngày tháng kết thúc, phương tiện đi lại

C. Lượng người tham gia, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, lịch trình công tác: lịch di chuyển và lịch hẹn

D. Cả A, B, C

Câu 10: Giải quyết thủ tục, giấy tờ cho chuyến công tác gồm có?

A. Quyết định cử đi công tác, giấy giới thiệu

B. Giấy đi đường, giấy phép xuất nhập cảnh, hộ chiếu

C. Chứng minh thư, giấy tờ khác

D. Quyết định cử đi công tác, giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy phép xuất nhập cảnh, hộ chiếu, chứng minh thư, giấy tờ khác

Câu 11: Hoạch định, tổ chức chuyến công tác bao gồm những công việc nào sau đây?

A. Xây dựng chương trình cho chuyến công tác

B. Giải quyết thủ tục giấy tờ, chuẩn bị phương tiện đi lại, liên hệ với nơi đoàn đến, chuẩn bị tài liệu chuyên môn

C. Chuẩn bị kinh phí, lên kế hoạch đảm nhận trách nhiệm ở nhà, kiểm tra chuyến đi phút chót

D. Cả A, B, C

Câu 12: Bước nào dưới đây đúng với hoạch định, tổ chức chuyến công tác

A. Chuẩn bị quần áo

B. Chuẩn bị va li

C. Chuẩn bị việc nhà

D. Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu

Câu 13: Bước nào đúng với hoạch định, tổ chức chuyến công tác:

A. Chuẩn bị quần áo

B. Chuẩn bị va li

C. Chuẩn bị việc nhà

D. Chuẩn bị kinh phí

Câu 14: Bước nào sau đây đúng với hoạch định, tổ chức chuyến công tác?

A. Chuẩn bị quần áo

B. Chuẩn bị va li

C. Chuẩn bị việc nhà

D. Lên kế hoạch đảm nhận trách nhiệm ở nhà

Câu 15: Bước nào dưới đây đúng nhất với hoạch định, tổ chức chuyến công tác

A. Chuẩn bị quần áo

B. Chuẩn bị va li

C. Chuẩn bị việc nhà

D. Kiểm tra chuyến đi phút chót

Câu 16: Đâu là trách nhiệm của thư kí, văn phòng trước khi thủ trưởng đi công tác:

A. Giúp các phó thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thủ trưởng phân công

B. Làm việc với người được ủy thác

C. Báo cáo tóm tắt diễn biến trong đơn vị

D. Hoạch định sắp xếp chuyến đi

Câu 17: Đâu là trách nhiệm của thư kí, văn phòng trước khi thủ trưởng đi công tác. Chọn phương án đúng

A. Giúp các phó thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thủ trưởng phân công

B. Làm việc với người được ủy thác

C. Báo cáo tóm tắt diễn biến trong đơn vị

D. Dự buổi họp bàn giao của thủ trưởng

Câu 18: Đâu là trách nhiệm của thư kí, văn phòng trước khi thủ trưởng đi công tác. Chọn đáp án đúng?

A. Giúp các phó thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thủ trưởng phân công

B. Làm việc với người được ủy thác

C. Báo cáo tóm tắt diễn biến trong đơn vị

D. Ghi lại công việc thủ trưởng ủy quyền

Câu 19: Đâu là trách nhiệm của thư kí, văn phòng trong khi thủ trưởng đi công tác. Chọn phát biểu đúng?

A. Hoạch định sắp xếp chuyến đi

B. Ghi lại công việc thủ trưởng ủy quyền

C. Dự buổi họp bàn giao của thủ trưởng

D. Giúp các phó thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thủ trưởng phân công

Câu 20: Đâu là phát biểu đúng về trách nhiệm của thư kí, văn phòng trong khi thủ trưởng đi công tác

A. Hoạch định sắp xếp chuyến đi

B. Ghi lại công việc thủ trưởng ủy quyền

C. Dự buổi họp bàn giao của thủ trưởng

D. Làm việc với người được ủy thác

Câu 21: Đâu là trách nhiệm của thư kí, văn phòng khi thủ trưởng về:

A. Hoạch định sắp xếp chuyến đi

B. Ghi lại công việc thủ trưởng ủy quyền

C. Dự buổi họp bàn giao của thủ trưởng

D. Báo cáo tóm tắt diễn biến trong đơn vị

Câu 25: Nhiệm vụ đầu tiên của văn phòng cấp Ủy Đảng là:

A. Xây dựng chương trình công tác thường kì: Toàn khóa, năm của Ban chấp hành, chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, quý, lịch công tác tuần của Ban Thường vụ.

B. Phối hợp các bộ phận chức năng giúp cấp ủy chuẩn bị ban hành các nghị quyết, quyết định

C. Tổ chức công tác thông tin phục vụ công tác lãnh đạo.

D. Phối hợp với các cơ quan giúp cấp ủy xây dựng và ban hành quy chế làm việc, theo dõi kiểm tra thực hiện các quy chế đó.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 67 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên