Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 20

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 128 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 20. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Pentose nào là thành phần của glycoprotein?

A. D – Xylose

B. D – Galactose 

C. D – Lyxose 

D. Câu A và B đúng

Câu 2: Pentose có trong gôm arabic, gôm của mận và cherry:

A. D – Ribose 

B. D – Arabinose  

C. D – Manose 

D. L – Xylulose

Câu 4: Pentose có trong thành phần lyxoflavin được phân lập từ cơ tim:

A. D – Lyxose

B. D – Manose

C. D – Galactose

D. D – Fructose

Câu 5: Hexose có nguồn gốc từ dịch ép trái cây và từ sự thủy phân đường mía:

A. D – Glucose 

B. D – Fructose 

C. D – Arabinose 

D. Cả A và B đúng

Câu 6: Hexose nào là thành phần của glycoprotein?

A. D – Galactose 

B. D – Manose 

C. D – Xylose 

D. Cả A và B đúng  

Câu 7: Hexose có nguồn gốc từ sự thủy phân lactose:

A. D – Ribose

B. D – Xylulose 

C. D – Galactose 

D. D – Glucose

Câu 9: Nếu –OH của monosaccarid thứ hai tham gia tạo liên kết glycosid là –OH ancol thì disaccarid tạo thành:

A. Không còn tính khử 

B. Còn tính khử

C. Bán khử 

D. Tất cả đều sai

Câu 10: Sản phẩm do sự thủy phân tinh bột thu được là:

A. Lactose 

B. Fructose 

C. Maltose  

D. Sucrose

Câu 11: Có trong mầm lúa, men bia, kẹo mạch nha là:

A. Sucrose 

B. Lactose 

C. Glucose 

D. Maltose

Câu 14: Nhận định đúng về Maltose:

A. Là sản phẩm của sự thủy phân tinh bột 

B. Được liên kết lại với nhau bằng liên kết α-1,4-glycosid

C. Có tính khử 

D. Tất cả đều đúng  

Câu 15: Nhận định đúng về Lactose:

A. Được liên kết lại với nhau bằng liên kết α-1,4-glycosid 

B. Có tính khử

C. Là đường sữa 

D. Tất cả đều đúng

Câu 16: Nhận định đúng về Sucrose:

A. Là đường mía 

B. Được liên kết lại với nhau bằng liên kết α,β-1,2- glycosid 

C. Không có tính khử 

D. Tất cả đều đúng  

Câu 17: Saccarose là một chất:

A. Hữu triền  

B. Tả triền 

C. Cả A và B đúng 

D. Cả A và B sai

Câu 18: Hỗn hợp glucose và fructose là một hỗn hợp chất:

A. Hữu triền 

B. Tả triền 

C. Cả A và B đúng 

D. Cả A và B sai 

Câu 19: Có thể theo dõi sự thủy phân của saccarose bằng:

A. Trực quan 

B. Máy saccarose kế 

C. Triền quang kế  

D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Chất thường gặp nhất trong thành phần của polysaccarid:

A. D – Glucose 

B. L – Glucose 

C. D –  Maltose 

D. D – Fructose

Câu 21: Nhân định về tinh bột, chọn câu đúng:

A. Không tan trong nước 

B. Cho màu xanh tím với iod 

C. Cấu tạo bởi 2 loại phân tử là amylose và amylopectin 

D. Tất cả đều đúng

Câu 22: Nhận định về tinh bột, chọn câu SAI:

A. Tan tốt trong nước 

B. Cho màu xanh tím với iod 

C. Cấu tạo bởi 2 loại phân tử là amylose và amylopectin 

D. Sản phẩm cuối cùng của thủy phân tinh bột là maltose

Câu 23: Nhận định nào sai khi nói về tinh bột:

A. Không tan trong nước 

B. Cho màu đỏ nâu với iod 

C. Cấu tạo bởi 2 loại phân tử là amylose và amylopectin 

D. Sản phẩm cuối cùng của thủy phân tinh bột là maltose

Câu 24: Nhận định về tinh bột, chọn đáp án SAI:

A. Không tan trong nước 

B. Cho màu xanh tím với iod 

C. Cấu tạo bởi 3 loại phân tử là amylose, cellulose và amylopectin 

D. Sản phẩm cuối cùng của thủy phân tinh bột là maltose 

Câu 25: Nhận định về tinh bột, chọn phương án SAI:

A. Không tan trong nước 

B. Cho màu xanh tím với iod 

C. Cấu tạo bởi 2 loại phân tử là amylose và amylopectin 

D. Sản phẩm cuối cùng của thủy phân tinh bột là sucrose 

Câu 29: Glycogen cho màu … với iod.

A. Xanh tím 

B. Vàng 

C. Trắng 

D. Đỏ nâu 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên