Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 41

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 41

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 323 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 41. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

13 Lần thi

Câu 1: Người nghiện bị thiếu dinh dưỡng vì:

A. Bị bệnh gan

B. Bị bệnh đường tiêu hoá

C. Thiếu các vitamin để chuyển hoá thức ăn

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 2: Người nghiện rượu có thể tổn thường tinh hoàn do:

A. Ăn thiếu glucid

B. Ăn thiếu lipid

C. Ăn thiếu vitamin A

D. Ăn thiếu vitamin E

Câu 3: Người nghiện rượu hay mắc phải các bệnh:

A. Viêm gan

B. Xơ gan

C. Ung thư

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 4: Uống thuốc ngủ  đồng thời uống rượu dẫn đến hậu quả:

A. Giảm tác dụng của thuốc

B. Tăng tác dụng của thuốc

C. Không có ảnh hưởng lẫn nhau 

D. Có ảnh hưởng đối với một số thuốc ngủ

Câu 10: Glucid tham gia tạo hình trong:

A. Acid nucleic

B. Glycoprotein

C. Glycolipid

D. Các câu A, B, C đều đúng

Câu 14: Tính khử của các monosaccarid trong việc định lượng các chất đường vì:

A. Chỉ có đơn đường mới cho phản ứng khử

B. Cả đơn đường và đường đôi mới cho phản ứng khử

C. Tất cả các loại đường đều cho phản ứng khử

D. Tất cả các loại đường đều cho phản ứng khử khi được chuyển về đường đơn

Câu 17: Các monosaccarid có thể tạo thành các este là do kết hợp với:

A. HNO3

B. H2SO4

C. CH3COOH

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 20: Cấu tạo tinh bột và glycogen giống nhau ở chỗ:

A. Cấu tạo mạch nhánh

B. Cấu tạo mạch thẳng

C. Kích thước phân tử

D. Độ dài phân nhánh

Câu 23: Mucopolysaccarid có tác dụng:

A. Chống nhiễm khuẩn

B. Tái tạo và trưởng thành của các mô

C. Chống lại các tác nhân cơ học và hoá học

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 25: Cơ chế vận chuyển tích cực của các monosaccarid qua tế bào thành ruột có đặc điểm:

A. Cùng chiều với gradient nồng độ của chúng giữa dịch lòng ruột và tế bào

B. Cùng chiều hay ngược chiều với gradient nồng độ của chúng giữa dịch lòng ruột và tế bào

C. Không cần cung cấp năng lượng

D. Không liên quan đến sự vận chuyển ion natri

Câu 27: Phosphorylase là enzym:

A. Thuỷ phân mạch thẳng của glycogen

B. Thuỷ phân liên kết a1-6 Glucosidase của glycogen

C. Enzym gắn nhánh của glycogen

D. Enzym đồng phân của glycogen

Câu 28: Amylo 1-6 Glucosidase là enzym:

A. Thuỷ phân mạch thẳng của glycogen

B. Thuỷ phân liên kết a1-6 Glucosidase của glycogen

C. Enzym gắn nhánh của glycogen

D. Enzym đồng phân của glycogen

Câu 29: Enzym tiêu hoá chất glucid gồm:

A. Disaccarase

B. Amylose 1-6 transglucosidase

C. Amylase

D. Câu A và C

Câu 30: Các enzym tiêu hoá chất glucid ở cơ thể người gồm:

A. Amylase, saccarase, cellulase

B. Saccarase, cellulase, lipase

C. Amylase, maltase, invertase

D. Lactase, saccarase, cellulase

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 13 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên