Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 580 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

39 Lần thi

Câu 1: Chất nào sau đây là một nucleoside:

A. Adenin

B. Uridin

C. Guanosine monophosphat

D. ADP

Câu 2: Chất nào sau đây là một nucleotid:

A. Guanosine

B. Thymidin

C. Deoxy adenosine

D. AMP vòng

Câu 4: Chất nào sau đây là một dinucleotid:

A. CDP

B. GMP vòng

C. Acid Thymidylic

D. NAD+

Câu 5: Dạng cấu trúc phổ biến của ADN là:

A. Xoắn đơn vòng

B. Xoắn đôi vòng

C. Xoắn đơn

D. Xoắn đôi

Câu 8: Đoạn ARNm, có thứ tự là: AUGCAGGAA được sao chép từ ADN nào?

A. AGCGGAAG  TCGCCTTC  

B. TACGTCCTT ATGCAGGAA

C. TATGTCCTA ATACAGGAT

D. GTTGACCAA CAACTGGTT

Câu 11: Acid adenylic là:

A. Purin

B. Pyrimidin

C.  Nucleosid

D. Nucleotid

Câu 12: Adenosin là:

A. Purin

B. Pyrimidin

C. Nucleosid

D. Nucleotid

Câu 13: Adenin là:

A. Base Purin

B. Base Pyrimidin

C. Nucleosid

D. Nucleotid

Câu 14: Uracil là:

A. Base Purin

B. Base Pyrimidin

C. Nucleosid

D. Nucleotid 

Câu 15: ADN và ARN là:

A. Acid nucleic

B. Purin

C. Nucleotid

D. Nucleosid

Câu 19: CTCT sau đây là của chất gì?

A. Adenin

B. Cytosin

C. Guanin

D. Thymin

Câu 20: CT cấu tạo sau đây là của chất gì?

A. Adenin

B. Cytosin

C. Guanin

D. Thymin

Câu 25: Acid inosinic là tiền chất để tổng hợp chất nào?

A. Acid orotic và uridylic

B. Acid adenylic và guanylic

C. Purin và pyrimidin

D. Uracil và thymin

Câu 26: Enzym xúc tác gắn nối các đoạn của ADN:

A. ADN ligase

B. ADN polymerase

C. ADN-ase

D. Polynucleotid phosphorylase

Câu 27: Tổng hợp ARN từ ARN làm mồi:

A. ADN polymerase

B. ADN-ase

C. Polynucleotid phosphorylase

D. ARN polymerase

Câu 28: Enzym cần cung cấp chất mồi sợi đơn ADN:

A. ADN ligase

B. ADN polymerase

C. ADN-ase

D. Polynucleotid phosphorylase

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 39 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên