Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 88 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Người hòa giải không phải là người giải quyết vấn đề mà là người ...? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau:

A. Có kiến thức rộng, có thể giải quyết xung đột 

B. Làm cầu nối để các bên chia sẻ thông tin 

C. Tạo điều kiện để các bên tự tìm ra giải pháp cho riêng mình mà không cần chỉ họ phải làm gì

D. Có mối quan hệ với một trong các bên xung đột 

Câu 3: Cách tốt nhất để đối phó với xung đột là ? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau:

A. Không để những xung đột này xảy ra

B. Tạo môi trường giao tiếp, làm việc hợp tác lẫn nhau 

C. Tổ chức những buổi họp mặt thân mật ngoài giờ làm việc

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 4: Chiến lược cạnh tranh là chiến lược? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau:

A. Không phân thắng thua giữa hai đối tượng

B. Mang tính quyết định cao giữa hai người

C. Không có sự chia sẻ, nhượng bộ, chiến thắng bằng mọi giá

D. Độc đoán, không hợp tác, không coi trọng lợi ích của người khác, cố gắng chiến thắng bằng mọi giá

Câu 5: Trong trường mầm non có bao nhiêu cấp độ xung đột? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau:

A. 4 cấp độ xung đột

B. 5 cấp độ xung đột

C. 6 cấp độ xung đột

D. 7 cấp độ xung đột

Câu 6: Các giai đoạn xung đột gồmnhững giai đoạn nào? 

A. Giai đoạn tiền xung đột; xung đột cảm nhận được; xung đột bộc phát được

B. Giai đoạn xung đột cảm nhận được; xung đột nhận thấy được; xung đột bộc phát 

C. Giai đoạn xung đột; cảm nhận được; nhận thấy; bộc phát 

D. Giai đoạn tiền xung đột; giai đoạn xung đột cảm nhận được; giai đoạn xung đột nhận thấy được và giai đoạn xung đột bộc phát được

Câu 7: Người hòa giải có bao nhiêu nhiệm vụ? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau: 

A. Có 4 nhiệm vụ

B. Có 5 nhiệm vụ

C. Có 6 nhiệm vụ

D. Có 7 nhiệm vụ

Câu 8: Phân loại theo bộ phận gồm những xung đột nào? Chị hãy chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án sau: 

A. Xung đột chức năng; xung đột giữa các cá nhân; xung đột có hại

B. Xung đột giữa các cá nhân; xung đột có lợi; xung đột các bộ phận

C. Xung đột nội tại của một cá nhân; xung đột giữa các cá nhân; xung đột giữa các nhóm, các bộ phận

D. Xung đột phi chức năng; xung đột giữa các cá nhân; xung đột giữa các tổ khối

Câu 9: Để đánh giá xung đột hiệu trưởng cần xác định làm gì? 

A. Xác định xung đột thuộc quy mô có thể quản lí được hay phải phân tách thành nhiều vấn đề nhỏ. Nếu tham gia giải quyết xung đột, liệu có khả năng giải quyết được xung đột không

B. Xác định nguyên nhân gây xung đột; khả năng giải quyết được xung đột

C. Xác định đối tượng gây xung đột, phương an xử lí; khả năng xung đột có thể xảy ra

D. Tham gia giải quyết xung đột, liệu có khả năng giải quyết được xung đột không

Câu 11: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm:

A. Thực hiện một tác động

B. Can thiệp sư phạm

C. Đánh giá ảnh hưởng

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 13: Áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm trong các cơ sở giáo dục mầm non sẽ hỗ trợ giáo viên….

A. Nghiên cứu khoa học

B. Đưa ra phương hướng dạy học

C. Nhìn lại quá trình và tự đánh giá

D. Đánh giá quá trình dạy học

Câu 14: Giáo viên tiến hành nghiên cứu khoa học sẽ ….

A. Tự tin trong công tác

B. Phát triển chuyên môn

C. Có ý thức sáng tạo

D. Đảm bảo việc dạy học 

Câu 15: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng bao gồm:

A. Nghiên cứu định tính & nghiên cứu định lượng

B. Nghiên cứu định tính

C. Nghiên cứu định lượng 

D. Nghiên cứu lý thuyết

Câu 16: Nghiên cứu định lượng cho ra kết quả dưới dạng:

A. Lí luận thực tiễn

B. Quan sát thực tế

C. Phỏng vấn

D. Số liệu

Câu 19: Chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng bao gồm:

A. Suy nghĩ

B. Suy nghĩ, thử nghiệm, kiểm chứng

C. Thử nghiệm và kiểm chứng

D. Suy nghĩ và kiểm chứng

Câu 20: Kết quả của sáng kiến kinh nghiệm mang tính ….

A. Định tính chủ quan

B. Định lượng khách quan

C. Định tính khách quan

D. Định lượng chủ quan

Câu 28: Các dạng dữ liệu cần thu thập khi nghiên cứu:

A. Nhận thức, thái độ

B. Hành vi, nhận thức

C.  Nhận thức, kỹ năng, thái độ

D. Hành vi và thái độ

Câu 29: Dữ liệu thuộc về nhận thức gồm các mức cơ bản: Biết, ……., vận dụng; Phân tích, ….., đánh giá:

A. Hiểu - tổng hợp

B. Hiểu - so sánh

C. So sánh - tổng hợp

D. Phân loại - tổng hợp 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm