Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 17

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 28 Câu hỏi
  • 173 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 17. Tài liệu bao gồm 28 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Nhận định sai về tinh bột.

A. Tinh bột có trong tế bào thực vật 

B. Amylopectin là polime mạch không phân nhánh 

C. Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột là iod 

D. Tinh bột là hợp chất cao phân tử thiên nhiên

Câu 3: Chọn câu không đúng:

A. Vỏ bánh mì ngọt hơn ruột bánh 

B. Cơm sau khi nhai kém ngọt hơn trước khi nhai 

C. Nhỏ dung dịch iod lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh 

D. Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc 

Câu 4: Nhận định về cellulose, chọn câu SAI sau đây:

A. Dùng làm vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, sản xuất giấy… 

B. Dùng làm một số tơ tự nhiên và tơ nhân tạo 

C. Dùng làm nguyên liệu sản xuất rượu etylic 

D. Dùng làm thực phẩm cho con người

Câu 6: Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide tạp:

A. Cellulose 

B. Dextran 

C. Amylopectin 

D. Heparin

Câu 7: Tập hợp nào sau đây thuộc loại Polysaccarid tạp:

A. Heparin, Acid hyaluronic 

B. Chondroitin sunfat, Amylopectin 

C. Heparin, Dextran 

D. Cellulose, Heparin

Câu 8: Nhóm các chất nào sau đây là Polysaccarid tạp:

A. Acid hyaluronic, glycogen, cellulose. 

B. Heparin, acid hyaluronic, cellulose. 

C. Tinh bột, chondroitin sunfat, heparin. 

D. Chondroitin sunfat, heparin, acid hyaluronic.

Câu 9: Các chất nào sau đây là Polysaccaric tạp:

A. Cellulose, tinh bột, heparin. 

B. Acid hyaluronic, glycogen, cellulose. 

C. Heparin, acid hyaluronic, cellulose. 

D. Chondroitin sunfat, heparin, acid hyaluronic.

Câu 10: Trong các nhóm chất sau đây, nhóm nào có cấu tạo phân nhánh:

A. Amylopectin, Cellulose. 

B. Cellulose, Amylose. 

C. Dextrin, Cellulose. 

D. Amylopectin, Glycogen.

Câu 11: Các nhóm chất sau đây, nhóm nào có cấu tạo KHÔNG phân nhánh:

A. Amylose, Glycogen. 

B. Amylopectin, Cellulose. 

C. Cellulose, Amylose 

D. Dextrin, Cellulose. 

Câu 12: Amylose có cấu tạo mạch thẳng do các đơn vị α-D Glucose nối với nhau bằng:

A. Liên kết 1-4 glucozid 

B. Liên kết 1-6 glucozid

C. Liên kết 1-2 glucozid

D. Liên kết 1-4 và 1-6 glucozid

Câu 13: Amylopectin có cấu tạo mạch thẳng và phân nhánh do các đơn vị α-D Glucoz nối với nhau bằng:

A. Liên kết 1-4 glucozid 

B. Liên kết 1-6 glucozid 

C. Liên kết 1-2 glucozid 

D. Liên kết 1-4 và 1-6 glucozid

Câu 14: Trong các chất sau đây, chất nào tác dụng với Iod cho màu xanh tím:

A. Tinh bột 

B. Amylodextrin 

C. Glycogen

D. Maltodextrin 

Câu 15: Acid hyaluronic là thành phần chính của:

A. Các yếu tố đông máu 

B. Màng tế bào 

C. Matrix ngoài tế bào, tổ chức sụn, gân 

D. Chất dự trữ của vi khuẩn

Câu 16: Chất nào sau đây có cả liên kết 1-4 và 1-6 glucozid?

A. Amylose 

B. Saccarose

C. Glycogen

D. Cellulose

Câu 17: Acid Glucuronic có vai trò khử độc cho cơ thể được tạo bởi:

A. Glucose bị oxy hóa ở carbon số 1 

B. Galactose bị oxy hóa ở carbon số 1 

C. Glucose bị oxy hóa ở carbon số 6 

D. Galactose bị oxy hóa ở carbon số 6 

Câu 18: Điều nào sau đây đúng khi nói về Cellulose:

A. Là thành phần chủ yếu của mô mỡ 

B. Cấu tạo gồm nhiều gốc α-D-glucose 

C. Tan trong nước 

D. Không có giá trị dinh dưỡng đối với người 

Câu 19: Điều nào sau đây đúng nói về Cellulose:

A. Có tính khử 

B. Là thành phần chủ yếu của mô nâng đỡ thực vật 

C. Cho màu xanh với iod 

D. Có cấu tạo phân nhánh 

Câu 20: Các ý sau đây đúng ngoại trừ:

A. Cellulose bị thủy phân ở đường tiêu hóa động vật nhai lại 

B. Tinh bột không có tinh khử 

C. Fructose là đường thuộc chức aldose 

D. Ribose hiện diện trong AND

Câu 22: Cellulose có đặc điểm:

A. Đơn vị cấu tạo là α-D-glucose 

B. Là thành phần cấu tạo chính của thực vật 

C. Có rất nhiều mạch nhánh

D. Có giá trị dinh dưỡng tốt đối với người

Câu 23: Điều nào sau đây đúng khi nói về cellulose:

A. Có tính khử 

B. Trong cấu trúc có liên kết α 1-4 và 1-6 glucosid 

C. Chỉ có chuỗi thẳng, không có chuỗi nhánh trong cấu trúc 

D. Là glucid dự trữ của động vật 

Câu 25: Heparine có vai trò nào sau đây:

A. Chống đông máu 

B. Làm trong huyết tương sau bữa ăn có nhiều chất béo 

C. Giúp gan khử độc 

D. Tăng tính co dản của sụn, gân 

Câu 26: Các hạt tinh bột có các tính chất sau:

A. Tan trong nước lạnh, không có tính khử. 

B. Không tan trong nước lạnh, có tính khử. 

C. Không tan trong nước lạnh, không có tính khử 

D. Tan trong nước lạnh tạo dung dịch keo, không có tính khử.

Câu 27: Thành phần cấu tạo của tinh bột bởi 2 loại phân tử amyloz và amylopectin theo tỉ lệ sau:

A. Amyloz 18% và Amylopectin 80% 

B. Amyloz 20% và Amylopectin 80% 

C. Amyloz 80% và Amylopectin 20%

D. Amyloz 80% và Amylopectin 18%

Câu 28: Điều nào sau đây không đúng khi nói về tinh bột:

A. Là glucid dự trữ của thực vật 

B. Cho màu xanh tím khi tác dụng với iod 

C. Trong cấu trúc có liên kết β 1-4 và 1-6 glucosid 

D. Không có tính khử 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 28 Câu hỏi
  • Sinh viên