Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 243 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 9. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Tập hợp acid amin nào sau đây với gốc R có nhóm –OH:

A. Serin, Threonin, Tyrosin 

B. Serin, Leucin, Threonin 

C. Threonin, Isoleucin, Tyrosin 

D. Cả A, B và C đều sai 

Câu 2: Phản ứng Ninhydrin dùng để:

A. Định tính acid amin \(\alpha\)

B. Định tính và định lượng acid amin \(\alpha\)

C. Định lượng acid amin \(\alpha\)

D. Xác định acid imin

Câu 3: Khi phân tích hỗn hợp acid amin bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion, người ta thường dùng:

A. Nhựa Anionit 

B. Nhựa Cationit gắn Na+

C. Hỗn hợp Anionit và Cationit 

D. Cả A, B và C đều sai

Câu 4: Liên kết disulfur là:

A. Liên kết đồng hóa trị 

B. Liên kết ion 

C. Lực hút tĩnh điện

D. Liên kết muối

Câu 5: Phản ứng màu Biuret dùng để:

A. Định tính các acid amin 

B. Định tính và định lượng các peptid và protein 

C. Định tính các peptid 

D. Xác định các peptid và protein có Tyrosin trong phân tử

Câu 6: Chọn đáp án đúng khi nói về Peptid:

A. Là những protid gồm từ 2 đến vài chục acid amin nối với nhau bởi các liên kết peptid 

B. Có các pHi riêng biệt cho từng chất 

C. Cho phản ứng với thuốc thử Milon 

D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Glutathion là một peptid gồm 3 acid amin:

A. Glutamin – Cystein – Glycin 

B. Acid glutamic – Cystein – Glycin 

C. Glutamin – Cystein – Alanin 

D. Acid glutamic – Glycin – Cystein

Câu 8: Chọn đáp án đúng khi nói về Glucagon:

A. Là một peptid hormon cấu tạo bởi 39 acid amin 

B. Có tác dụng làm hạ đường huyết 

C. Có tác dụng làm tăng đường huyết 

D. Cả A và C đúng

Câu 9: Chọn đáp án đúng khi nói về Insulin:

A. Là một peptid hormon cấu tạo bởi 51 acid amin 

B. Có tác dụng làm hạ đường huyết 

C. Có tác dụng làm tăng đường huyết 

D. Cả A và B đúng 

Câu 10: Liên kết đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc bậc II của phân tử protein là:

A. Liên kết peptid 

B. Liên kết hydro 

C. Liên kết disulfur 

D. Liên kết muối

Câu 11: Một protein được gọi là biến tính khi:

A. Mất đi một số tính chất sinh học đặc hiệu 

B. Thay đổi về tính chất lý hóa như độ hòa tan bị giảm 

C. Cấu trúc phân tử bị thay đổi 

D. Tất cả đều đúng

Câu 12: Tại sao khi nhiệt độ cơ thể tăng cao trên 42oC mà không có biện pháp hạ nhiệt thì bệnh nhân sẽ tử vong?

A. Protein ở người chỉ thực hiện chức năng tốt nhất ở 37oC 

B. Khi nhiệt độ tăng cao trên 42oC thì cấu trúc không gian sẽ bị phá vỡ 

C. Protein bị mất chức năng sẽ ảnh hưởng lớn đến chức năng của các cơ quan khác 

D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Chọn câu đúng khi nói về hemoglobin:

A. Là một protein phức tạp, có nhóm ngoại là hem 

B. Vận chuyển khí 

C. Một trong các hệ đệm quan trọng của cơ thể 

D. Tất cả đều đúng

Câu 14: Phân tử 2,3-DPG được tạo ra trong:

A. Sự thăng hoa của hemoglobin 

B. Sự kết tinh của tinh thể muối  

C. Sự thoái hóa của glucose 

D. Sự chuyển hóa của tế bào

Câu 15: Công thức cấu tạo này là:

A. Protoporphyrin IX 

B. Hem 

C. 2,3-DPG 

D. Globin

Câu 16: Phân tử Hb có cấu tạo:

A. Bậc 1 

B. Bậc 2 

C. Bậc 3 

D. Bậc 4

Câu 17: Một phân tử Hb kết hợp và vận chuyển được:

A. 2 phân tử O2

B. 3 phân tử O2

C. 4 phân tử O2

D. 5 phân tử O2

Câu 18: Chọn câu đúng khi nói về myoglobin:

A. Là protein của cơ 

B. Chiếm khoảng 2% tổng lượng protein của cơ 

C. Gồm 1 chuỗi polypeptid kết hợp với 1 hem 

D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Chuỗi polypeptid của myoglobin có:

A. 141 acid amin 

B. 146 acid amin 

C. 153 acid amin

D. 170 acid amin 

Câu 21: Cromoprotein được chia thành:

A. 2 loại 

B. 3 loại 

C. 4 loại 

D. 5 loại

Câu 22: Cromoprotein với nhóm ngoại không chứa nhân Porphyrin gồm:

A. Feritin 

B. Hemocyamin 

C. Flavoprotein 

D. Tất cả đều đúng

Câu 23: Nhóm ngoại chứa Fe:

A. Feritin 

B. Hemocyamin

C. Flavoprotein 

D. Clorophyl

Câu 24: Nhóm ngoại chứa Cu:

A. Catalase 

B. Cytocrom 

C. Hemocyamin 

D. Myoglobin

Câu 25: Sắc tố hô hấp chứa trong tế bào cơ động vật:

A. Hemoglobin 

B. Myoglobin 

C. Catalase 

D. Feritin

Câu 27: Enzyme tham gia các phản ứng oxy hóa khử sinh học:

A. Catalase 

B. Cytocrom 

C. Hemocyamin 

D. Myoglobin 

Câu 29: Porphyrin có nhân cơ bản là:

A. Pyrol 

B. Porrin 

C. Phyrin

D. Porphin

Câu 30: Porphyrin có cấu tạo bởi:

A. 4 vòng porrin 

B. 4 vòng pyrol 

C. 5 vòng phyrin

D. 5 vòng porphin

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên