Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 286 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Trong chuyển động tròn của chất điểm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Luôn có tính tuần hoàn, vì vị trí của chất điểm sẽ được lặp lại.

B. Vectơ vận tốc \(\overrightarrow v\) và vectơ gia tốc góc \(\overrightarrow \beta\) luôn cùng phương.

C. Vectơ vận tốc \(\overrightarrow v\) và vectơ gia tốc góc luôn \(\overrightarrow \beta\) vuông góc nhau.

D. Vectơ vận tốc \(\overrightarrow \omega\) và vectơ gia tốc góc \(\overrightarrow \beta\)  luôn vuông góc nhau. 

Câu 2: Chọn phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của vật này vào vật khác.

B. Lực là nguyên nhân gây làm thay đổi trạng thái chuyển động của vật.

C. Lực là một đại lương vectơ, có đơn vị đo là niutơn (N).

D. A, B, C đều đúng. 

Câu 3: Chọn phát biểu nào sau đây là sai?

A. Quán tính là xu hướng bảo toàn gia tốc của vật.

B. Khối lượng đặc trưng cho mức quán tính.

C. Định luật I Newton còn gọi là định luật quán tính.

D. Chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động theo quán tính.

Câu 4: Câu nào sau đây là đúng?

A. Không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động được

B. Một vật chỉ chịu tác dụng của một lực thì nó sẽ chuyển động nhanh dần.

C. Vật không thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó.

D. A, B, C đều đúng.

Câu 12: Vật khối lượng m bị đẩy bởi lực \(\overrightarrow F\) và trượt trên sàn ngang như hình 6.2. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là µ. Gia tốc của vật được tính bới biểu thức nào sau đây?

A. \(a = \frac{{F\cos \alpha - \mu mg}}{m}\)

B. \(a = \frac{{F\cos \alpha }}{m}\)

C. \(a = \frac{{F\cos \alpha + \mu \sin \alpha ) - \mu mg}}{m}\)

D. \(a = \frac{{F(\cos \alpha - \mu \sin \alpha ) - \mu mg}}{m}\)

Câu 16: Vật khối lượng m bị đẩy bởi lực \(\overrightarrow F\) và trượt trên sàn ngang như hình 6.3. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là µ. Gia tốc của vật được tính bới biểu thức nào sau đây?

A. \(a = \frac{{F(\cos \alpha + \mu \sin \alpha )}}{m}\)

B. \(a = \frac{{F\cos \alpha - \mu mg}}{m}\)

C. \(a = \frac{{F\cos \alpha }}{m}\)

D. \(a = \frac{{F(\cos \alpha + \mu \sin \alpha ) - \mu mg}}{m}\)

Câu 18: Đặt tại các đỉnh A, B, C của tam giác đều ABC, cạnh a, các chất điểm có khối lượng bằng nhau và bằng m. Đặt thêm một chất điểm có khối lượng 3m tại A. Xác định vị trí khối tâm G của hệ.

A. G là trọng tâm ∆ABC.

B. G thuộc trung tuyến qua đỉnh A, cách A một đoạn \(AG = \frac{{a\sqrt 3 }}{6}\)

C. G thuộc trung tuyến qua đỉnh A, cách A một đoạn \(AG = \frac{{a\sqrt 3 }}{3}\)

D. G thuộc trung tuyến qua đỉnh A, cách A một đoạn \(AG = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)

Câu 19: Một chong chóng phẳng khối lượng phân bố đều, có 3 cánh hình thoi đều nhau, cạnh a (hình 8.1). Khối tâm G của mỗi cánh chong chóng: 

A. nằm tại trục quay O của chong chóng.

B. là giao điểm hai đường chéo của mỗi cánh.

C. nằm trên đường chéo đi qua O và cách O một đoạn OG = a.

D. nằm trên đường chéo đi qua O và cách O một đoạn OG = a/2.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên