Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 480 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 5: Điện tích phân bố đều trong khối cầu bán kính R, mật độ điện khối ρ > 0. Hằng số điện môi ở trong và ngoài khối cầu đều bằng ε. Chọn gốc điện thế tại tâm O. Điện thế tại điểm M cách O một khoảng r < R là:

A. \({V_M} = -\frac{{\rho .{r^2}}}{{6\varepsilon {\varepsilon _0}}}\)

B. \({V_M} = + \frac{{\rho .{r^2}}}{{6\varepsilon {\varepsilon _0}}}\)

C. \({V_M} = - \frac{{\rho .{r^2}}}{{6 {\varepsilon _0}}}\)

D. \({V_M} = - \frac{{2\rho .{r^2}}}{{\varepsilon {\varepsilon _0}}}\)

Câu 6: Điện tích phân bố đều trong khối cầu bán kính R, mật độ điện khối ρ. Hằng số điện môi ở trong và ngoài khối cầu đều bằng ε. Xét điểm M cách đều tâm O và mặt cầu. Điểm A nằm trên mặt cầu. Hiệu điện thế UMA là:

A. \({V_M} = \frac{{\rho .{R^2}}}{{8\varepsilon {\varepsilon _0}}}\)

B. \({V_M} = \frac{{\rho .{R^2}}}{{4\varepsilon {\varepsilon _0}}}\)

C. \({V_M} = \frac{{\rho .{R}}}{{8\varepsilon {\varepsilon _0}}}\)

D. \({V_M} = \frac{{\rho .{R}}}{{2\varepsilon {\varepsilon _0}}}\)

Câu 7: Điện tích Q phân bố đều trên vòng dây tròn, mảnh, bán kính a trong không khí. Chọn gốc điện thế tại tâm O. Biểu thức điện thế tại điểm M trên đường thẳng đi qua O, vuông góc với mặt phẳng vòng dây, cách O một đoạn x là: 

A. \({V_M} = kQ(\frac{1}{{\sqrt {{a^2} + {x^2}} }} - \frac{1}{a})\)

B. \({V_M} = kQ(\frac{1}{{\sqrt {{a^2} + {x^2}} }} + \frac{1}{a})\)

C. \({V_M} = kQ(\frac{1}{{\sqrt {{a^2} - {x^2}} }} + \frac{1}{a})\)

D. \({V_M} = kQ(\frac{1}{a}-\frac{1}{{\sqrt {{a^2} + {x^2}} }})\)

Câu 8: Vòng dây mảnh, tròn, tâm O, bán kính a, trong không khí, có điện tích Q phân bố đều. Chọn gốc điện thế tại điểm N nằm trên trục đối xứng của vòng dây, cách tâm O một đoạn bằng bán kính a. Điện thế tại điểm M cách O một đoạn x, nằm trên trục đó là: 

A. \({V_M} = kQ(\frac{1}{{\sqrt {{a^2} + {x^2}} }} - \frac{1}{{a\sqrt 2 }})\)

B. \({V_M} = kQ(\frac{1}{{a\sqrt 2 }} - \frac{1}{{\sqrt {{a^2} + {x^2}} }})\)

C. \({V_M} = kQ(\frac{1}{{\sqrt {{a^2} + {x^2}} }} + \frac{1}{{a\sqrt 2 }})\)

D. \({V_M} = \frac{Q}{k}(\frac{1}{{\sqrt {{a^2} + {x^2}} }} - \frac{1}{{a\sqrt 2 }})\)

Câu 13: Tụ điện phẳng không khí được tích điện Q, rồi ngắt khỏi nguồn. Ta cho 2 bản tụ rời xa nhau một chút thì:

A. Điện tích Q của tụ không đổi.

B. Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ không đổi

C. Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ giảm.

D. Cường độ điện trường trong lòng tụ điện tăng.

Câu 15: Tại điểm nào dưới đây KHÔNG có điện trường?

A. Ở ngoài, gần quả cầu bằng cao su nhiễm điện.

B. Ở trong lòng quả cầu bằng chất dẻo nhiễm điện.

C. Ở ngoài, gần quả cầu thép nhiễm điện.

D. Ở trong lòng quả cầu bằng thép nhiễm điện.

Câu 16: Đặt thỏi thép chưa nhiễm điện vào điện trường, thì:

A. Ở trong lõi, cường độ điện trường E = 0.

B. Điện thế ở trong lõi cao hơn ở bề mặt.

C. Điện tích phân bố ở khắp thể tích.

D. Tổng điện tích của lõi thép khác không.

Câu 21: Hai quả cầu kim loại, bán kính R2 = 2R1 khá xa nhau. Quả nhỏ tích điện +Q, quả lớn không tích điện. Sau khi nối chúng bởi dây dẫn mảnh, điện tích của chúng là Q1; Q2. Vậy: 

A. \({Q_1} = \frac{Q}{3};{Q_2} = \frac{{2Q}}{3}\)

B. \({Q_1} = \frac{2Q}{3};{Q_2} = \frac{{Q}}{3}\)

C. \({Q_1} = {Q_2} = \frac{Q}{2}\)

D. \({Q_1} = \frac{Q}{9};{Q_2} = \frac{{8Q}}{9}\)

Câu 23: Hai tụ điện được nạp điện tích Q như nhau. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Chúng cùng điện dung.

B. Chúng có cùng hiệu điện thế giữa hai bản.

C. Tụ điện nào có điện dung lớn hơn thì hiệu điện thế lớn hơn.

D. Tụ điện nào có điện dung lớn hơn thì hiệu điện thế nhỏ hơn.

Câu 24:  Hai tụ điện có điện dung C1 > C2. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi mắc chúng song song vào một nguồn thì Q1 = Q2.

B. Khi mắc chúng nối tiếp vào một nguồn thì Q1 > Q2.

C. Khi mắc chúng nối tiếp vào một nguồn thì U1 < U2.

D. Khi mắc chúng song song vào một nguồn thì Q1 < Q2. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên