Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 347 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.1 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Điện tích q di chuyển trong điện trường của điện tích Q, từ điểm M đến điểm N, cách Q những khoảng rM, rN trong không khí. Biểu thức nào sau đây tính công của lực điện trường? 

A. \(A = q\left( {\frac{{kQ}}{{{r_M}}} - \frac{{kQ}}{{{r_N}}}} \right)\)

B. \(A = \left| q \right|\left( {\frac{{kQ}}{{{r_M}}} - \frac{{kQ}}{{{r_N}}}} \right)\)

C. \(A = q\left( {\frac{{kQ}}{{{r_N}}} - \frac{{kQ}}{{{r_M}}}} \right)\)

D. \(A = k\left| {Qq} \right|\left( {\frac{1}{{{r_M}}} - \frac{1}{{{r_N}}}} \right)\)

Câu 9: Điện tích điểm Q < 0. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Càng xa điện tích Q, điện thế càng giảm.

B. Càng xa điện tích Q, điện thế càng tăng.

C. Điện thế tại những điểm ở xa Q có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn điện thế tại những điểm gần Q, tùy vào gốc điện thế mà ta chọn.

D. Điện trường do Q gây ra là điện trường đều. 

Câu 10: Điện tích điểm Q > 0. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Càng xa điện tích Q, điện thế càng giảm.

B. Càng xa điện tích Q, điện thế càng tăng.

C. Điện thế tại những điểm ở xa Q có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn điện thế tại những điểm gần Q, tùy vào gốc điện thế mà ta chọn.

D. Điện trường do Q gây ra là điện trường đều.

Câu 11: Trong không gian có điện trường thì vectơ cương độ điện trường luôn:

A. hướng theo chiều tăng thế.

B. hướng theo chiều giảm thế.

C. vuông góc với đường sức của điện trường.

D. tiếp xúc với đường sức của điện trường và hướng theo chiều giảm thế. 

Câu 16: Khi đặt nhẹ nhàng một điện tích điểm q > 0 vào điểm A trong điện trường tĩnh, bỏ qua ma sát, lực cản của môi trường và trọng lực, nó sẽ chuyển động:

A. Dọc theo chiều với đường sức đi qua A.

B. Dọc theo và ngược chiều đường sức đi qua A.

C. Trên mặt đẳng thế đi qua A.

D. Theo hướng bất kì.

Câu 17: Khi đặt nhẹ nhàng một điện tích điểm q < 0 vào điểm A trong điện trường tĩnh, bỏ qua ma sát, lực cản của môi trường và trọng lực, nó sẽ chuyển động:

A. Dọc theo chiều với đường sức đi qua A.

B. Dọc theo và ngược chiều đường sức đi qua A.

C. Trên mặt đẳng thế đi qua A.

D. Theo hướng bất kì. 

Câu 25: Điện tích điểm Q > 0 ở tâm chung của hai đường tròn bán kính r và R (hình 4.6). Một electron di chuyển trong điện trường của điện tích Q theo các quĩ đạo khác nhau. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về công A của lực điện trường?

A. Nếu electron đi từ A theo vòng tròn lớn đến D rồi đến C thì công có giá trị âm.

B. Nếu electron đi từ B theo vòng nhỏ lớn đến C thì công có giá trị dương.

C. Nếu electron đi từ C đến D rồi theo vòng tròn lớn đến A thì công bằng không.

D. Nếu electron đi từ D theo vòng tròn lớn đến A rồi đến B thì công có giá trị dương.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên