Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 693 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

22 Lần thi

Câu 9: Con chim đậu trên dây điện mà không bị điện giật, vì:

A. Chân chim có lớp vảy cách điện tốt.

B. Điện trở cơ thể chim rất lớn hơn điện trở của đoạn dây giữa hai chân nó.

C. Điện trở cơ thể chim xấp xỉ điện trở của đoạn dây giữa hai chân nó.

D. Điện trở cơ thể chim rất nhỏ hơn điện trở của đoạn dây giữa hai chân nó.

Câu 14: Mạch điện hình 6.3: E1 = 6 V, E2 = 24 V, r1 = r2 = 1 Ω, R1 = 3 Ω, R2 = 7 Ω. Chọn phát biểu đúng:

A. E1 là nguồn phát; E2 là máy thu.

B. Dòng điện I = 1,5 A cùng chiều kim đồng hồ.

C. Hiệu điện thế UXY = – 12 V.

D. Dòng điện I = 0,5 A ngược chiều kim đồng hồ. 

Câu 15: Mạch điện hình 6.3: E1 = 6 V, E2 = 24 V, r1 = r2 = 1 Ω, R1 = 3 Ω, R2 = 7Ω. Chọn phát biểu đúng:

A. Dòng điện I = 1,75 A cùng chiều kim đồng hồ.

B. Hiệu điện thế UXY = +5 V.

C. E1 là máy thu, E2 là nguồn phát.

D. E1 là nguồn phát, E2 là máy thu. 

Câu 16: Mạch điện hình 6.4: E1 = 8 V, E2 = 26 V, r1 = r2 = 1Ω, R1 = 9 Ω, R2 = 7 Ω, RV = \(\infty\) . Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Cường độ dòng điện qua các nguồn đều bằng 1,0 A.

B. Dòng điện các nguồn đều bằng không, vì vôn kế có điện trở rất lớn.

C. Vôn kế chỉ 1,8 V.

D. Dòng điện qua E1 từ trái qua phải. 

Câu 18: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho:

A. Khả năng tạo ra điện tích (+) trong một giây.

B. Khả năng tạo ra điện tích trong một giây.

C. Khả năng nguồn thực hiện công trong một giây. 

D. Khả năng thực hiện công của nguồn khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện. 

Câu 23: Cho mạch điện như hình 6.6. Chọn chiều thuận cho mỗi vòng kín là chiều kim đồng hồ. Phương trình nào sau đây thể hiện đúng định luật Kirchhoff?

A. Vòng ME2NE3RM: I2r2 + I3(r3 + R) = –E2 –E3.

B. Vòng ME1NE2M: I1r1 + I2r2 = – E1 + E2

C. Vòng ME1NE3RM: E1 + E3 = I1r1 + I3(r3 +R)

D. Nút M: I1 – I2 = I3. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 22 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên