Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 305 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

24 Lần thi

Câu 1: Công việc hành chính văn phòng bao gồm những công việc sau:

A. Ý 1, 3, 5, 6

B. Ý 1, 2, 4, 6

C. Ý 1, 3, 4, 6

D. Ý 2, 3, 4, 6

Câu 3: Nhiệm vụ của Hành chính văn phòng gồm những nhiệm vụ nào?

A. Xây dựng kế hoạch hoạt động cho bộ máy quản

B. Thu thập và xử lý thông tin cho các nhà quản trị

C. Tổ chức công tác văn thư, soạn thảo văn bản

D. Tất cả đều đúng

Câu 4: Nhiệm vụ của Hành chính văn phòng là những nhiệm vụ nào?

A. Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ, hủy bỏ hồ sơ, tài liệu

B. Tổ chức các buổi hội họp, hội nghị, chuyến công tác

C. Quản lý, kiểm kê, đánh giá tài sản

D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Văn phòng làm việc theo các nguyên tắc nào?

A. Nguyên tắc làm việc theo chế độ thủ trưởng

B. Nguyên tắc làm việc kết hợp

C. Nguyên tắc làm việc riêng lẽ

D. Đáp án A, B đúng

Câu 7: Vị trí của văn phòng gồm các yếu tố sau:

A. Ý 2, 4, 5

B. Ý 2, 3, 5

C. Ý 1, 3, 5

D. Ý khác

Câu 8: Nhà quản trị hành chính văn phòng là người như thế nào?

A. Là những nhà quản trị chức năng, có quyền tổ chức điều hành các hoạt động hành chính văn phòng doanh nghiệp

B. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động hành chính văn phòng theo quyền hạn và trách nhiệm của mình

C. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất theo quyền hạn và trách nhiệm của mình

D. Đáp án A, B đúng

Câu 9: Những kỹ năng của nhà quản trị hành chính văn phòng là:

A. Ý 1, 2, 4, 6

B. Ý 1, 3, 4, 5.

C. Ý 1, 3, 5, 6.

D. Ý khác

Câu 10: Sự tồn tại của cấp quản trị hành chánh cấp cao phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. Quy mô hoạt động của doanh nghiệp

B. Mức độ phức tạp và quan trọng của công tác hành chính

C. Nhu cầu và mức độ giao tiếp của công tác hành chính trong hoạt động của doanh nghiệp

D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Các tiêu chuẩn nào là của nhà quản trị hành chính văn phòng?

A. Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ văn phòng

B. Có khả năng giao tiếp, ngoại giao

C. Am hiểu chuyên môn kỹ thuật

D. Đáp án A, B đúng

Câu 12: Nhà quản trị hành chính văn phòng cần có những tiêu chuẩn nào?

A. Có khả năng truyền thông

B. Có khả năng làm việc nhóm

C. Chịu đựng được áp lực công việc

D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Ý nào dưới đây không thuộc các tiêu chuẩn của nhà quản trị hành chính văn phòng?

A. Có khả năng truyền thông

B. Có tầm nhìn hạn chế

C. Có khả năng làm việc nhóm

D. Tất cả đều sai

Câu 14: Chức năng của Thư ký văn phòng bao gồm các nhóm nào?

A. Nhóm chức năng liên quan đến việc tổ chức thông tin

B. Nhóm chức năng thuộc quản lý công việc

C. Nhóm chức năng quản lý phân xưởng sản xuất

D. Đáp án A, B đúng

Câu 15: Nhiệm vụ của Thư ký văn phòng bao gồm:

A. Ý 1, 2, 3, 4

B. Ý 1, 2, 4, 6

C. Ý 2, 3, 5, 6

D. Ý 3, 4, 5, 6

Câu 16: Những phẩm chất nào cần thiết choThư ký văn phòng?

A. Yêu nghề và có ý thức vươn lên trong nghề nghiệp

B. Có ý thức kỷ luật, tự giác và triệt để trong công việc

C. Cẩn thận và chu đáo

D. Tất cả đều đúng

Câu 17: Hãy cho biết những phẩm chất nào cần thiết cho Thư ký văn phòng?

A. Cởi mở và biết tự kiềm chế khi cần thiết

B. Kín đáo

C. Nghiêm nghị

D. Đáp án A, B đúng

Câu 18: Tiêu chuẩn về kỹ năng của thư ký văn phòng gồm những kỹ năng nào?

A. Kỹ năng tổ chức công việc khoa học

B. Kỹ năng sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng

C. Kỹnăng ghi chép nhanh và chính xác

D. Tất cả đúng

Câu 19: Ý nào dưới đây không phải là tiêu chuẩn về kỹ năng của thư ký văn phòng?

A. Kỹ năng lưu trữ văn bản

B. Kỹ năng bán hàng

C. Kỹ năng tổ chức công việc khoa học

D. Kỹ năng sử dụng thành thạo thiết bị VP

Câu 20: Hãy cho biết các tiêu chuẩn về kiến thức của thư ký văn phòng gồm những tiêu chuẩn nào?

A. Có kiến thức về quản trị

B. Có kiến thức về luật, các văn bản PL 

C. Có kiến thức về kinh tế học

D. Tất cả đều đúng

Câu 21: Ý nào không phải tiêu chuẩn về kiến thức của thư ký văn phòng?

A. Kiến thức về toán học, kế toán

B. Kỹ năng tổ chức công việc khoa học

C. Có kiến thức về kinh tế học

D. Có kiến thức về quản trị

Câu 22: Các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của các thư ký bao gồm:

A. Ý 1, 3, 5, 6, 7, 8

B. Ý 1, 2, 5, 6, 7, 8

C. Ý 1, 3, 4, 6, 7, 8

D. Ý 2, 3, 5, 6, 7, 8

Câu 23: Hãy cho biết thư ký giám đốc có những nhiệm vụ nào?

A. Những nhiệm vụ thuộc về quan hệ nhân sự

B. Những nhiệm vụ thuộc quan hệ văn bản

C. Những nhiệm vụ thuộc về tổ chức công việc

D. Tất cả đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 24 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên