Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 282 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Tập hợp nào sau đây là những protein đơn giản:

A. Albumin, Globulin, Protamin và Colagen 

B. Glutelin, Casein, Ferritin và Histon 

C. Keratin, Prolamin, Hemoglobin và Casein 

D. Globulin, Ferritin, Albumin và Histon

Câu 2: Hemoglobin là protein tạp thuộc nhóm:

A. Glucoprotein 

B. Cromoprotein

C. Lipoprotein 

D. Metaloprotein

Câu 3: Casein là protein tạp thuộc nhóm:

A. Phosphoprotein 

B. Metaloprotein 

C. Cromoprotein 

D. Glucoprotein

Câu 4: Ferritin là protein tạp thuộc nhóm:

A. Cromoprotein 

B. Lipoprotein 

C. Phosphoprotein 

D. Metaloprotein 

Câu 5: Tập hợp nào sau đây là những protein tạp:

A. Keratin, Prolamin, Hemoglobin và Casein 

B. Glucoprotein, Metaloprotein, Phosphoprotein và Cromoprotein 

C. Globulin, Ferritin, Albumin và Histon 

D. Albumin, Globulin, Protamin và Colagen

Câu 6: Phát biểu đúng về Protein:

A. Những phân tử keo có kích thước lớn 

B. Khuếch tán rất chậm trong dung dịch 

C. Không qua được các màng thẩm thấu

D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Một trong những phương pháp quan trọng để xác định khối lượng phân tử protein:

A. Phương pháp siêu ly tâm phân tích

B. Phương pháp ELISA 

C. Phương pháp điện di cực 

D. Phương pháp dùng màng thấm giả

Câu 9: Lòng trắng trứng khi đun sôi là:

A. Biến tính thuận nghịch 

B. Biến tính không thuận nghịch 

C. Hiện tượng bình thường 

D. Duy vật biện chứng

Câu 10: Protein cho phản ứng với thuốc thử Biuret có màu:

A. Xanh lá 

B. Tím sen

C. Hồng ngọc 

D. Xanh tím

Câu 11: Chức năng của hemoglobin và myoglobin:

A. Vận chuyển oxy đến các mô và các cơ quan trong cơ thể 

B. Chống lại các protein lạ, virus, vi khuẩn 

C. Dẫn truyền xung động thần kinh 

D. Điều hòa quá trình chuyển hóa 

Câu 12: Chức năng của protein, trừ một:

A. Xúc tác của enzym 

B. Vận chuyển 

C. Chống đỡ cơ học 

D. Bài tiết

Câu 13: Chọn câu SAI khi nói về chức năng của protein:

A. Bảo vệ miễn dịch 

B. Điều hòa

C. Ức chế

D. Dự trữ dinh dưỡng

Câu 14:  là công thức của:

A. Alanin

B. Valin 

C. Leucin 

D. Isoleucin

Câu 15:  là công thức của chất:

A. Serin

B. Threonin

C. Isoleucin 

D. Valin

Câu 16: Công thức  là công thức của:

A. Cystein

B. Valin 

C. Methionin 

D. Leucin

Câu 17: Công thức  là công thức:

A. Arginin

B. Lysin 

C. Methionin 

D. Acid glutamic

Câu 18:  là công thức cấu tạo của:

A. Tyrosin

B. Arginin

C. Phenylalanin 

D. Histidin

Câu 19: Công thức  là công thức cấu tạo của:

A. Prolin

B. Histidin 

C. Tryptophan 

D. Arginin

Câu 20:  là công thức:

A. Leucin

B. Isoleucin 

C. Lysin 

D. A, B và C sai 

Câu 21: 5-oxy Lysin là:

A. Acid amin không gặp trong phân tử protein 

B. Acid amin hiếm gặp trong phân tử protein 

C. Acid amin thường gặp trong phân tử protein 

D. Acid imin 

Câu 22: 4-hydroxy Prolin là:

A. Acid amin không gặp trong phân tử protein 

B. Acid amin hiếm gặp trong phân tử protein 

C. Acid amin thường gặp trong phân tử protein 

D. Cả A, B và C đều sai

Câu 23: Các acid amin sau có 4 đồng phân lập thể:

A. Threonin và Isoleucin 

B. Threonin và Leucin 

C. Leucin và Isoleucin 

D. Cả A, B và C đều sai

Câu 24: Tyrosin, Tryptophan và Phenylalanin hấp thu mạnh:

A. Ở vùng hồng ngoại 

B. Ở vùng khả biến

C. Ở vùng cực tím (240 – 280 nm) 

D. Ở vùng cực tím và khả biến

Câu 25: Khi chạy điện di, acid aspartic (pHi = 2,77) trong môi trường pH = 3,9 sẽ di chuyển:

A. Về cực dương 

B. Về cực âm 

C. Không di chuyển 

D. Tùy thuộc vào thời gian chạy điện di

Câu 26: Khi chạy điện di, acid aspartic (pHi = 2,77) trong môi trường pH = 3,9 sẽ:

A. Tích điện âm 

B. Tích điện dương 

C. Không tích điện 

D. Tùy vào chất dẫn điện cực 

Câu 27: Khi chạy điện di, acid glutamic (pHi = 3,12) trong môi trường pH = 3,9 sẽ di chuyển:

A. Về cực dương 

B. Về cực âm

C. Không di chuyển 

D. Tùy thuộc vào thời gian chạy điện di

Câu 28: Khi chạy điện di, acid glutamic (pHi = 3,12) trong môi trường pH = 3,9 sẽ:

A. Tích điện âm 

B. Tích điện dương 

C. Không tích điện 

D. Tùy vào chất dẫn điện cực

Câu 30: Tập hợp nào sau đây trong công thức có chứa lưu huỳnh:

A. Cystein, Asparagin, Methionin 

B. Methionin, Alanin, Cystein 

C. Cystin, Methionin, Cystein

D. Cystein, Threonin, Methionin 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên