Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 465 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

36 Lần thi

Câu 1: Các chỉ số đánh giá là:

A. Số đo dùng đo lường và so sánh những thay đổi, mức độ hay xu hướng của vấn đề đánh giá 

B. Số đo dùng so sánh những kết quả thực hiện được 

C. Số đo dùng lượng giá hiệu quả các hoạt động thực hiện

D. Số đo dùng phân tích và so sánh những thay đổi, mức độ hay xu hướng của vấn đề đánh giá 

Câu 2: Các chỉ số đánh giá là:

A. Số đo dùng đo lường và so sánh những thay đổi, mức độ hay xu hướng của vấn đề đánh giá 

B. Số đo dùng so sánh những kết quả thực hiện được 

C. Số đo dùng lượng giá hiệu quả các hoạt động thực hiện

D. Số đo dùng phân tích và so sánh những thay đổi, mức độ hay xu hướng của vấn đề đánh giá 

Câu 3: Nhân sự bệnh viện bán công do: 

A. Hội đồng quản trị quyết định

B. Giám đốc bệnh viện quyết định

C. Giám đốc sở y tế quyết định

D. Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định

Câu 4: Thu thập nguồn thông tin của cộng đồng cho đánh giá bằng các phương pháp:

A. Quan sát, bảng kiểm, phỏng vấn, thảo luận…

B. Quan sát trực tiếp và gián tiếp và phỏng vấn…

C. Bảng kiểm, phỏng vấn, thảo luận…

D. Bảng kiểm, phỏng vấn, thảo luận, điều tra gián tiếp…

Câu 5: Trong các tiêu chuẩn căn cứ để phân hạng bệnh viện, tiêu chuẩn nào quan trọng nhất ( điểm cao nhất):

A. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

B. Chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc

C. Quy mô công suất sử dụng giường bệnh

D. Trình độ cán bộ

Câu 6: Thu thấp thông tin định tính cần:

A. Người nghiên cứu có kỹ năng nhất định để khai thác thông tin và khuyến khích đối tượng cung cấp và chia sẻ thông tin và kết hợp với kiểm tra gián tiếp về giá trị thông tin

B. Người nghiên cứu có kỹ năng và kinh nghiệm nhất định để khai thác thông tin 

C. Người nghiên cứu có kinh nghiệm nhất định để khuyến khích đối tượng cung cấp và chia sẻ thông tin 

D. Người nghiên cứu cần làm thử trước để điều chỉnh kỹ thuật thu thập phù hợp với đối tượng cung cấp và chia sẻ thông tin

Câu 8: Thu thập số liệûu đánh giá cần:

A. Thử nghiệm trên mẫu nhỏ trươc, chọn giám sát viên và điều tra viên có khả năng, kỹ năng, kỹ thuật điều tra và kiểm tra độ chênh lệch của các công cụ và phương tiện đo lường

B. Thử nghiệm trên mẫu nhỏ trươc để rút kinh nghiệm, chọn giám sát và điều tra viên

C. Chọn giám sát viên và điều tra viên có khả năng, kỹ năng, kỹ thuật điều tra 

D. Thử nghiệm trên mẫu nhỏ trươc, chọn điều tra viên có kỹ năng, kỹ thuật điều tra

Câu 9: Trình độ trưởng các khoa phòng của bệnh viện loại 1 phải đạt:

A. 30-50% trên đại học, 50-70% Đại học 

B. Trên 50% trên đại học, dưới 50% đại học

C. 50-70% trên đại học, 30-50% đại học

D. Trên 70% trên Đại học, dưới 30% đại học

Câu 10: Các kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp đối tượng cần:

A. Hỏi lần lượt theo trình tự của phiếu hỏi, kiểm tra các câu trả lời không nhất quán, chú ý lắng nghe đối tượng trả lời 

B. Hỏi lần lượt theo trình tự của phiếu hỏi, chú ý lắng nghe đối tượng trả lời và giải thích đầy đủ mục đích của câu hỏi 

C. Hỏi lần lượt theo của phiếu hỏi, có thể điều chỉnh trình tự câu hổi phù hợp tính hướng trả lời của đối tượng, kiểm tra các câu trả lời không nhất quán

D. Kiểm tra các câu trả lời không nhất quán và dành thời gian cho đối tượng suy nghĩ để trả lời chính xác

Câu 11: Tại sao phải có quản lý bệnh viện :

A. Sự gia tăng chuyên môn hóa ngành y tế và sự triển khai các kỷ thuật y tế tinh vi

B. Đầu tư lớn

C. Cơ chế thị trường tác động đến bệnh viện

D. A, B, C, đều đúng

Câu 12: Các điều cần tránh khi phỏng vấn trực tiếp đối tượng:

A. Không tự ý sửa câu hỏi, không ngắt lời và không chỉ trích khi họ trả lời không rõ ràng

B. Không nên hỏi lần lượt theo trình tự của phiếu hỏi, và nên ngắt lời khi họ trả lời không rõ ràng và quá dài

C. Không ngắt lời và nên nhắc nhở khi họ trả lời không rõ ràng 

D. Không tự ý sửa câu hỏi, không ngắt lời và không chỉ trích khi họ trả lời không rõ ràng

Câu 13: Khi thiết kế đề cương đánh giá nên:

A. Lập các bảng trống để chọn lựa các thông tin cần thiết

B. Nên thu thập nhiều thông tin để tránh bỏ sót và thiếu dữ liệu khi viết báo cáo 

C. Không nên lập bảng trống trước vì thực tế khi phân tích thường thiếu thông tin bàn luận 

D. Hạn chế các câu hỏi mở dể giới hạn pham vi trả lời của đối tượng

Câu 14: Mục đích quan trọng nhất của quản lý bệnh viện:

A. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ y tế, công bằng trong khám chữa bệnh

B. Không có bệnh nhân tử vong

C. Hiệu quả kinh tế

D. Tất cả đều sai

Câu 15: Trình bày bảng số liệu nên:

A. Có nhận xét phía dưới mỗi bảng, giải thích kết quả và nguyên nhân của các thông tin mới phát hiện, nêu độ tin cậy của số liệu 

B. Có nhận xét phí dưới mỗi bảng, giải thích kết quả và nguyên nhân của các thông tin mới phát hiện 

C. Có nhận xét phí dưới mỗi bảng, nêu các số liệu thông tin quan trọng 

D. Dưới mỗi bảng, nêu các số liệu chính, giải thích kết quả và xu hướng của các thông tin mới phát hiện

Câu 16: Quản lý bệnh viện là nhiệm vụ của:

A. Tất cả cán bộ công nhân viên bệnh viện

B. Giám đốc và Phó giám đốc

C. Trưởng khoa, Trưởng phòng

D. Ban Giám đốc và cấp Uíy đảng Bệnh viện

Câu 17: Trình bày bảng số liệu nên tránh:

A. Có nhận xét nhắc lại nhiều số liệu phía dưới mỗi bảng, và giải thích kết quả và nguyên nhân của các thông tin mới phát hiện khi chưa có căn cứ khoa học

B. Giải thích kết quả và nguyên nhân của các thông tin mới phát hiện

C. Nhận xét theo chủ quan về nguyên nhân không có số liệu trong bảng

D. Dưới mỗi bảng, nêu các số liệu chính, giải thích kết quả và xu hướng của các thông tin mới phát hiện

Câu 18: Yêu cầu công tác quản lý bệnh viện:

A. Chú trọng tổ chức quản lý lao động, cải tiến cơ chế quản lý, kiện toàn bộ máy

B. Quản lý tài chính

C. Quản lý chuyên môn

D. Quản lý nhân lực

Câu 20: Nguyên tắc quản lý bệnh viện:

A. Gắn mục tiêu với nhiệm vụ trung tâm của bệnh viện, lấy năng suất chất lượng và hiệu quả làm thước đođánh giá kết quả

B. Quản lý tập trung thống nhất, đi đôi với phân công, phân cấp, trách nhiệm quản lý rỏ ràng, hợp lý

C. Kết hợp lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 23: Quản lý theo phương pháp giáo dục là:

A. Động viên tư tưởng cán bộ tích cực tham gia làm tốt nhiệm vụ

B. Có chế độ thưởng phạt

C. Cho nghỉ việc nếu không hoàn thành nhiệm vụ

D. Ứng dụng thành tựu khoa học trong quản lý

Câu 25: Phương pháp quản lý tạo được kỷ cương tốt nhất trong bệnh viện là: 

A. Phương pháp giáo dục

B. Phương pháp hành chính

C. Phương pháp kỷ thuật

D. Phương pháp kinh tế

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 36 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên