Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 1.0K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

55 Lần thi

Câu 1: Những việc làm sau giám sát:

A. Viết báo cáo, họp thảo luận với đơn vị, ghi chép hồ sơ, đưa ra kiến nghị

B. Viết báo cáo, họp thảo luận với đơn vị

C. Họp thảo luận với đơn vị, ghi chép hồ sơ

D. Ghi chép hồ sơ, đưa ra kiến nghị 

Câu 2: Những thái độ đúng khi tiến hành giám sát:

A. Gặp gỡ thân mật, thái độ cởi mở, chân thành và cần khích lệ và tạo niểm tin 

B. Gặp gỡ thân mật, thái độ cởi mở

C. Gặp gỡ thân mật và tạo niểm tin, tránh phê bình sai sót

D. Chân thành và cần khích lệ và tạo niểm tin và phê bình những sai sót

Câu 5: Lĩnh vực cần chú trọng trong nghiên cứu chính sách:

A. Nghiên cưú cơ bản về .chính sách y tế, các phương thức khâm chữa bệnh và hiệu quả các dịch vụ y tế công cộng

B. Nghiên cưú cơ bản về chính sách y tế, các phương thức đầu tư tài chính và hiệu quả các chương trình y tế công cộng

C. Nghiên cưú thực trang, các phương thức đầu tư ngân sách y tế và kết quả thụ hưởng các chương trình y tế công cộng

D. Nghiên cưú về công bằng và hiệu quả chăm sóc y tế, các phương thức đầu tư tài chính 

Câu 6: Đánh giá các hoạt động y tế là:

A. Một trong 3 chức năng chính của quản lý y tế 

B. Một trong 2 chức năng chính của quản lý y tế 

C. Một trong 4 chức năng chính của quản lý y tế

D. Một trong 5 chức năng chính của quản lý y tế

Câu 7: Đánh giá là chức năng của quản lý bao gồm:

A. Quá trình theo dõi, giám sát 

B. Xây dựng mục tiêu 

C. Động viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ

D. Tổ chức thực hiện

Câu 8: Đánh giá là chức năng của quản lý bao gồm hoạt động sau:

A. Kiểm tra, Theo dõi và giám sát 

B. Dự báo 

C. Kế hoạch hoá 

D. Xây dựng mục tiêu

Câu 9: Phân tích chính sách là:

A. Hoạt động nối kết giữa thực trạng xã hội và kết quả sức khoẻ bệnh tật của người dân

B. Hoạt động nối kết giữa chế độ xã hội và quá trình đưa ra các quyết định về chính sách

C. Hoạt động nối kết giữa nhu cầu chăm sóc sức khoẻ người dân va ìnênö chính trị xã hội 

D. Hoạt động nối kết giữa nênö chính trị và quá trình thực thi và đưa ra các quyết định

Câu 12: Ý nghĩa của đánh giá các hoạt động y tế là:

A. Xác định được mức độ đạt được so mục tiêu, rút ra nhừng nguyên nhân thành công và sai sót làm cơ sở lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo

B. Xác định được các chỉ số thực hiện theo mục tiêu, rút ra nhừng nguyên nhân sai sót 

C. Xác định được kết quả đạt được theo kế hoạch, tìm sai sót 

D. Xác định được các chỉ số thực hiện so mục tiêu, tìm sai sót và điều chỉnh mục tiêu

Câu 14: hân loại đánh giá các hoạt động y tế gồm:

A. Đánh giá tiến độ, đánh giá kết thúc và đánh giá dài hạn

B. Đánh giá tiến độ, đánh giá giữa kỳ và đánh giá dài hạn

C. Đánh giá tiến độ, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ 

D. Đánh giá theo số lượng, theo chất lượng và tiến độ

Câu 15: Khái niệm công bằng trong CSSK:

A. Mọi người được chăm sóc sức khỏe như nhau

B. Mọi người đều được hưởng đầy đủ các dịch vụ

C. Nhà nước đảm bảo cho mọi người được CSSK cơ bản, có chất lượng phù hợp với khả năng kinh tế xã hội của đất nước

D. Mọi người có quyền khám chữa bệnh khi ốm đau

Câu 16: Các Phương pháp đánh giá gồm:

A. Đánh giá theo mục tiêu, đánh giá trước sau trên một đơn vị hoặc trên nhiều đơn vị 

B. Đánh giá theo mục tiêu, đánh giá trước sau so sánh các chỉ tiêu hoạt động 

C. Đánh giá trước sau trên một đơn vị hoặc trên nhiều đơn vị so sánh hiệu quả thực hiện một dịch vụ y tế 

D. Đánh giá tác động trên một đơn vị hoặc trên nhiều đơn vị sau một thời gian can thiệp

Câu 17: Đối với cộng đồng, bệnh viện có vai trò:

A. Cơ sở khám chữa bệnh

B. Cơ sở dự phòng

C. Cơ sở đào tạo

D. Chổ dựa về kỷ thuật, phòng bệnh, CSSKBĐ, tuyến trên của y tế cộng đồng

Câu 18: Các loại chỉ số đánh giá thường được sử dụng bao gồm:

A. Chỉ số đầu vào, đầu ra, chỉ số hoạt động và chỉ số tác động 

B. Chỉ số nguồn lực, chỉ số hoạt động và chỉ số tác động 

C. Chỉ số kết quả, chỉ số chuyên môn và chỉ số hiệu quả 

D. Chỉ số đầu vào, chỉ số kết quả

Câu 19: Hệ thống y tế Việt nam hiện nay hoạt động theo cơ chế:

A. Bao cấp

B. Tư nhân

C. Dựa trên bảo hiểm y tế

D. Vừa nhà nước, vừa tư nhân vừa bảo hiểm y tế, vừa thu phí, miễm phí

Câu 20: Chỉ số đầu vào về nguồn lực y tế bao gồm:

A. Nhân lực, trang thiệt bị y tế, thuốc, cơ sở vật chất, tài chính, hệ thống quản lý và thời gian

B. Nhân lực, tài chính và thời gian

C. Nhân lực, trang thiệt bị y tế, cơ sở vật chất, tài chính, thuốc

D. Nhân lực, trang thiệt bị y tế, cơ sở vật chất, tài chính và thời gian

Câu 21: Đa dạng hóa loại hình dịch vụ, nhằm mục đích:

A. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người bệnh trong điều kiện kinh tế xã hội của đất nước 

B. Thuận tiện cho người dân

C. Phát triển nhiều loại hình dịch vụ

D. Có đầy đủ thuốc men và bác sĩ

Câu 22: Các bước cơ bản của đánh giá gồm:

A. Lập kế hoạch đánh giá, chuẩn bị nguồn lực, tiến hành đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá

B. Lập kế hoạch đánh giá, xác định phạm vi, chỉ số và nguồn lực, tiến hành đánh giá và báo cáo 

C. Chuẩn bị chuẩn bị nguồn lực, tiến hành đánh giá và báo cáo

D. Lập kế hoạch đánh giá, tiến hành đánh giá và báo cáo kết quả

Câu 23: Thông thường, hiện nay các bệnh viện nhà nước căn cứ vào vấn đề gi để tìm nguồn nhân lực:

A. Cấu trúc và trang thiết bị

B. Vốn đầu tư

C. Nhu cầu của bệnh viện

D. Loại hình và số giường bệnh

Câu 24: Chuẩn bị phương tiện đánh giá gồm:

A. Các dụng cụ đo lường, các bảng biểu, phiểu hỏi, các tài liệu liên quan

B. Các dụng cụ đo lường và các tài liệu liên quan 

C. Các bảng biểu, phiểu hỏi, các tài liệu liên quan

D. Các phương tiện kỹ thuật chuyên môn, phiểu hỏi, các tài liệu liên quan

Câu 25: Chỉ tiêu nhân sự các bệnh viện công lập do:

A. Do Giám đốc bệnh viện quyết đinh

B. Do hội đồng bệnh viện quyết định

C.  Nhu cầu thực tiển của các khoa phòng

D. UBND Tỉnh quyết định đối với bệnh viện thuộc Tỉnh, Bộ Y Tế quyết định đối với bệnh viện thuộc Bộ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 55 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên