Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 28

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 28

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 249 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 28. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Đánh giá phạm vi dự án bao gồm:

A. Xác định tính đúng đắn của kết quả công việc

B. Xác định sự chấp nhận đối với kết quả công việc

C. Chấp nhận bằng lời tự chủ đầu tư

D. Chuẩn bị tài liệu để đạt được sự chấp thuận

Câu 3: Bạn đang ở vào giai đoạn giữa của tiến độ thực hiện 1 dự án xây dựng 1 công trình mới. Kết cấu khung thép đã được đặt xong, và hệ thống cáp điện cũng chuẩn bị được đưa vào lắp đặt thì hệ thống quản trị cảnh báo cho biết có thể chất lượng tiêu chuẩn của dự án sẽ không đạt. Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

A. Khẳng định với ban quản trị rằng trong quá trình hoạch định chất lượng, nó đã xác định dự án sẽ đáp ứng yêu cầu chất lượng chuẩn

B. Ước lượng tương tự các kết quả trong tương lai

C. Hình thành 1 nhóm đảm bảo chất lượng

D. Kiểm tra kết quả từ kế hoạch quản trị chất lượng cuối cùng

Câu 4: Câu nào sau đây mô tả chính xác nhất kết quả của việc tăng chất lượng dự án?

A. Tăng sản xuất, tăng hiệu quả chi phí, giảm rủi ro về chi phí

B. Tăng sản xuất, giảm hiệu quả chi phí, tăng rủi ro về chi phí

C. Tăng sản xuất, tăng hiệu quả chi phí, tăng rủi ro về chi phí

D. Tăng sản xuất, giảm hiệu quả chi phí, giảm rủi ro về chi phí

Câu 5: Tất cả các quan điểm sau đều đề cập đến thành viên trong dự án được tổ chức theo phương thức quản lý theo ma trận, ngoại trừ:

A. Tự hỏi ai sẽ là người đánh giá công việc của họ

B. Phục vụ cho nhiều lãnh đạo (có nhiều sếp)

C. Phát triển sự tận tụy

D. Tính toán phúc lợi hay phụ cấp thêm khi làm việc cho nhiều dự án

Câu 7: Dưới góc độ dự án, đặc điểm của chất lượng là:

A. Xác định tính hiệu quả của việc tổ chức hỗ trợ dự án

B. Cung cấp cơ sở điều chỉnh sự thành công hay thất bại của 1 dự án

C. Là những đặc điểm đặc biệt mà sản phẩm được thiết kế và thử nghiệm

D. Là chỉ tiêu ưu tiên phải đạt được

Câu 9: Một thành viên dự án đang không thực hiện tốt dự án vì cô ta thiếu kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống. không có ai có năng lực tốt hơn cho việc này. Cách giải quyết tốt nhất cho tình huống này là gì?

A. Khuyến nghị với giám đốc chức năng nhằm xác định biện pháp khích lệ cho các thành viên hoàn thành dự án.

B. Tuyển thêm nhân lực có nhiều kĩ năng hơn trong công tác phát triển hệ thống.

C. Sắp xếp cho thành viên dự án tham gia các khóa huấn luyện.

D. Phân bổ 1 số công việc vào giai đoạn phòng hờ.

Câu 11: Tất cả các mục tiêu sau luôn là đầu vào của quá trình quản lý rủi ro, ngoại trừ:

A. Thông tin mang tính lịch sử

B. Bài học kinh nghiệm

C. Bảng mô tả- phân tách công việc

D. Báo cáo tiến độ dự án

Câu 13: Ai sẽ là người giải quyết vấn đề khi: không có đủ tài nguyên để hoàn thành dự án?

A. Thành viên dự án

B. Giám đốc dự án

C. Chủ đầu tư

D. Giám đốc chức năng/ lãnh đạo cấp cao

Câu 14: Câu nào sau đây đúng nhất?

A. Đường găng có thể chạy qua 1 công việc giả

B. Chỉ có thể có 1 đường găng trong dự án

C. Sơ đồ mạng (PERT) sẽ thay đổi mổi khi có sự thay đổi ngày kết thúc dự án

D. Một dự án không bao giờ có thời gian trễ tiêu cực

Câu 16: Người xúc tiến dự án khác nhà điều hành dự án ở chỗ nào?

A. Nhà xúc tiến dự án không thể ra quyết định

B. Nhà xúc tiến dự án có thể ra nhiều quyết định hơn

C. Nhà xúc tiến dự án báo cáo lên cấp quản trị cao hơn

D. Nhà xúc tiến dự án có 1 số quyền hạn nhất định

Câu 17: Bạn là 1 giám đốc 1 dự án về hệ thống thông tin nhà đất đang được bộ phận chất lượng của công ty yêu cầu bắt đầu 1 đợt kiểm tra chất lượng cho dự án của bạn. Nhóm thực hiện dự án đang bị áp lực phải hoàn thành dự án càng sớm càng tốt, phản đối cuộc kiểm toán này. Bạn nên giải trình với nhóm về mục tiêu của cuộc kiểm tra chất lượng này như thế nào?

A. Là 1 phần của việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 9000

B. Nhằm kiểm tra liệu khách hàng có theo dõi quy trình chất lượng của dự án không

C. Nhằm xác định bài học rút ra nhằm nâng cao thành tích dự án

D. Nhằm kiểm tra tính đúng đắn của các khoản chi phí thực hiện và báo cáo từ nhóm

Câu 20: Chi phí lắp đặt dự án là ví dụ của chi phí:

A. Thay đổi

B. Cố định

C. Tổng chi phí

D. Chi phí cơ hội

Câu 27: Một dự án được xem là thành công khi nó:

A. Được hoàn thành trước hạn định

B. Đúng tiến độ, đúng kinh phí và chất lượng cao

C. Ít kinh phí hơn so với kế hoạch

D. Cả 3 đều sai

Câu 28: Các đặc điểm của 1 dự án:

A. Mục đích và mang tính độc nhất

B. Có chu kỳ sống xác định và luôn xung đột

C. Có nhiều điều bất ngờ xảy ra

D. Tất cả đều đúng

Câu 29: Thời gian cần thiết để hoàn thành một dự án được coi là:

A. Thời gian triển khai thực hiện

B. Chu kỳ hoạt động

C. Chu kỳ sống

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 30: Tam giác ràng buộc của một dự án là:

A. Thời gian, chi phí, lợi nhuận

B. Các nguồn lực cần thiết, các nhà tài trợ, và ngân quỹ

C. Lịch tiến độ, phương tiện sẵn có, và các ngân quỹ

D. Thời gian, chi phí, và chất lượng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên