Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 286 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Để rút ngắn thời đoạn dự án, các nguồn lực phải được thêm vào các nhiệm vụ trong đường tới hạn. Khi đó kế hoạch nên được nhận cho:

A. Thời gian trễ trong các đường khác.

B. Sự xuất hiện đường tời hạn mới.

C. Các nguồn lực được chỉ định cho các nhiệm vụ khác trên đường tới hạn.

D. Nhiệm vụ dài nhất còn lại trong kế hoạch.

Câu 2: Điều chỉnh các nhiệm vụ được phân bổ khác nhau trong dự án để duy trì khối lượng nguồn lực phù hợp được gọi là:

A. Tối ưu hoá nguồn lực.

B. Phân chia nguồn lực.

C. Cơ cấu lại nguồn lực.

D. Điều chỉnh nguồn lực.

Câu 3: Điều chỉnh lịch trình nhiệm vụ để triển khai nguồn nhân lực hiệu quả hơn được gọi là:

A. Tăng tốc nguồn lực.

B. Tải nguồn lực.

C. Tối ưu hoá nguồn lực.

D. Điều chỉnh nguồn lực.

Câu 4: Điều gì sau đây cần để xây dựng một ước tính chi phí dự án chi tiết?

A. Kế hoạch quản lý

B. Các yêu cầu nguồn lực

C. Quy định dự án

D. Kế hoạch chi phí

Câu 5: Điều gì sau đây được tính vào mục tiêu của giai đoạn hoàn thiện?

A. Sự ủng hộ của đối tượng liên quan dự án.

B. Kiểm thử sản phẩm.

C. Đào tạo người sử dụng.

D. Chấp thuận người sử dụng.

Câu 6: Điều gì sau đây nên được tính đến trong định nghĩa phạm vi và quy định dự án?

A. Phương pháp luận mã chuẩn.

B. WBS (Cấu trúc chi tiết công việc).

C. CPM (Phương pháp đường tới hạn).

D. Tiêu chí hoàn tất.

Câu 7: Điều kiện hợp lý để bắt đầu yêu cầu thay đổi phạm vi dự án là gì?

A. Vấn đề chuyển giao nhà cung cấp.

B. Không giữ đúng thời hạn lịch trình dự án.

C. Vấn đề dự án chưa được giải quyết.

D. Yêu cầu mới do các đối tượng liên quan dự án đưa ra.

Câu 8: Điều nào sau đây là kết quả có hiệu lực của quy trình quản lý thay đổi?

A. Giảm tới mức tối thiểu sự mất mát năng suất trong suốt dự án

B. Cấm hoàn toàn bất cứ sự thay đổi phạm vi nào trong suốt toàn bộ dự án

C. Khuyến khích thay đổi thường xuyên trong suốt vòng đời dự án

D. Cân bằng giữa rủi ro và chi phí dự án

Câu 9: Điều quan trọng để giám đốc dự án truyền đạt các thay đổi chính trong dự án cho các nhà tài trợ dự án duyệt và phê chuẩn bởi vì truyền thông này __________

A. Tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình lập kế hoạch nguồn lực.

B. Cung cấp thông tin biến động cho nhà tài trợ dự án.

C. Tạo điều kiện thuận lợi tăng cường phối hợp giữa các đội ngũ thành viên.

D. Đưa ra cơ chế nhằm quản lý các mức độ kỳ vọng của nhà tài trợ dự án.

Câu 10: Đối phó các mối đe doạ rủi ro thông thường rơi vào ba loại nào?

A. Giảm thiểu

B. Tránh khỏi

C. Chấp thuận

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11: Đội dự án đang tiến hành hoàn tất định nghĩa phạm vi và đang trình bày báo cáo phạm vi về những yêu cầu thay đổi của khách hàng và nhà tài trợ. Với vai trò là giám đốc dự án thì phương pháp tiếp cận tốt nhất là gì?

A. Lắng nghe yêu cầu và chỉ ra các nguồn lực thêm vào sẽ được yêu cầu để hoàn tất dự án vào cùng thời hạn.

B. Chấp nhận thay đổi và rời khỏi đó để qua trở lại với báo cáo phạm vi đã thay đổi.

C. Chỉ ra rằng thời gian chuyển giao cho dự án sẽ được kéo dài.

D. Phác thảo những ảnh hưởng của thay đổi trong việc đáp ứng các mục tiêu của dự án sử dụng các ví dụ minh hoạ thay đổi phạm vi, thời gian và chi phí.

Câu 13: Giai đoạn quan trọng cuối cùng của dự án là gì?

A. Quay vòng.

B. Hoàn thiện.

C. Chấp thuận.

D. Duyệt.

Câu 14: Giám đốc công nghệ thông tin gửi cho kỹ sư mạng trong đội dự án ma trận của anh ta một bức thư điện tử yêu cầu anh ta chuẩn bị báo cáo kỹ thuật chi tiết cho theo một số chỉ dẫn được đưa ra trong thư điện tử. Một tuần sau, giám đốc bộ phận của kỹ sư mạng đến chỗ giám đốc dự án để phàn nàn rằng kỹ sư phải mất 45 giờ để chuẩn bị một bản báo cáo dài 80 trang. Giám đốc dự án trình bày sơ qua là anh ta nghĩ bản báo cáo sẽ chỉ dài 4 trang. Vấn đề chính có thể gây ra xung đột này là gì?

A. Thiếu chuyên môn với tư cách là kỹ sư mạng trong việc chuẩn bị tài liệu kỹ thuật.

B. Thiếu những chỉ dẫn được xác định trong thư điện tử tạo ra công việc ngoài phạm vi.

C. Theo sự phân bổ nguồn lực đối với kỹ sư mạng.

D. Lãnh đạo bộ phận của kỹ sư mạng phân bổ theo thời gian kỹ sư mạng cần để hoàn tất nhiệm vụ đã định.

Câu 17: Giám đốc dự án đang trải qua bất đồng giữa nhà cung cấp và đội dự án. Bằng việc điều tra tình hình, giám đốc dự án đã thấy rằng nhà tài trợ đã tăng giá cả ban đầu đã được nhất trí trong hợp đồng do nhu cầu thị trường. Phương hướng hành động nào là tốt nhất để giải quyết xung đột này?

A. Giải thích sự thoả thuận về giá cả trong hợp đồng và ảnh hưởng sẽ gây ra trong dự án, đồng thời thông báo cho các đối tượng liên quan dự án.

B. Giải thích với nhà cung cấp rằng họ đang vi phạm hợp đồng và bạn lập kế hoạch tìm kiếm những hành động pháp lý.

C. Thảo luận với nhà cung cấp quy trình thực hiện trật tự thay đổi để tăng giá cả.

D. Thảo luận với nhà cung cấp về sự thoả thuận giá cả và ảnh hưởng đối với dự án, yêu cầu trình tự thay đổi đồng thời thông báo cho các đối tượng liên quan dự án.

Câu 21: Giám đốc dự án được khách hàng đề nghị thực hiện những thay đổi quan trọng cho dự án. Những thay đổi này không được chú tâm trong Tài liệu thiết kế hay Phạm vi dự án. Cách tốt nhất để giám đốc dự án đáp lại yêu cầu là gì?

A. Thông báo với khách hàng rằng thay đổi phạm vi là không được phép.

B. Trình yêu cầu thay đổi lên Ban quản lý thay đổi.

C. Triển khai các thay đổi theo yêu cầu ngay lập tức.

D. Thiết kế lại toàn bộ dự án từ vạch xuất phát.

Câu 23: Giám đốc dự án ưu tiên rủi ro như thế nào?

A. Bằng ảnh hưởng về tài chính.

B. Bằng ảnh hưởng đường thời gian.

C. Bằng toàn bộ ảnh hưởng lên dự án.

D. Bằng các ưu tiên về thực thi.

Câu 24: Hai giai đoạn nào của dự án là có khả năng nhất nhằm đòi hỏi hoàn tất tính lặp đi lặp lại của các nhiệm vụ?

A. Kiểm thử đơn vị.

B. Khởi tạo dự án.

C. Kiểm thử chấp thuận người dùng.

D. B và C đúng.

Câu 25: Hai kết quả có thể xẩy ra đối với kế hoạch dự án khi kinh phí bắt buộc được xác lập thấp là gì?

A. Tính năng dự án giảm xuống.

B. Chất lượng dự án giảm xuống.

C. Lịch trình dự án giảm xuống.

D. A và B đúng.

Câu 26: Hai phát biểu nào hình thành cơ sở thực tế để xác lập và tính toán các mục tiêu của dự án?

A. Các mốc quan trọng được xác lập trong kế hoạch và không nên thay đổi.

B. Mốc quan trọng có thể đo được dựa vào việc hoàn tất phần có thể chuyển giao.

C. Việc hoàn tất giai đoạn phân tích hệ thống nhận ra nhiều yêu cầu hơn so với dự định ban đầu không nên gây ra bất kỳ thay đổi nào tới kinh phí dự án.

D. B và C đúng.

Câu 27: Hai thành phần nào nên viết sự phê chuẩn từ nhà tài trợ dự án?

A. Kinh phí dự án.

B. Các phần có thể chuyển giao của dự án.

C. Công cụ sắp xếp lịch trình dự án.

D. A và B đúng.

Câu 28: Khi nào kết quả của kế hoạch truyền thông nên được duyệt?

A. Trong suốt quá trình xây dựng kế hoạch dự án.

B. Khi kết thúc dự án.

C. Trong suốt dự án.

D. Khi phê duyệt kế hoạch truyền thông.

Câu 29: Khi nào thì các quyết định thiếu sót xẩy ra trong vòng đời dự án?

A. Sau khi kiểm thử chấp thuận sản phẩm diễn ra.

B. Ngay khi thiếu sót được phát hiện ra.

C. Bất cứ thời điểm nào trong suốt vòng đời dự án trước khi chuyển giao như đã được xác định trong kế hoạch dự án.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 30: Khi nào thì đánh giá chất lượng của phần có thể chuyển giao dự án được xác định?

A. Trong quá trình kiểm thử phần có thể chuyển gia.

B. Khi phần có thể chuyển giao đang được xây dựng.

C. Sau khi phần có thể chuyển giao được xây dựng.

D. Trong khi xác định yêu cầu của phần có thể chuyển giao.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên