Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 95 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 14. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Chỉ số acid là:

A. Số mg KOH cần thiết để xà phòng hóa 1g chất béo 

B. Số mg KOH cần thiết để trung hòa acid béo tự do của 1g chất béo 

C. Lượng iod có thể gắn vào 100g lipid 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 2: Chỉ số iod là:

A. Số mg KOH cần thiết để xà phòng hóa 1g chất béo 

B. Số mg KOH cần thiết để trung hòa acid béo tự do của 1g chất béo 

C. Lượng iod có thể gắn vào 100g lipid 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 3: Chỉ số iod càng …, số nối đôi trong chuỗi acid béo càng …

A. Thấp / Ít 

B. Cao / Ít 

C. Thấp / Nhiều 

D. Loãng / Dày đặc

Câu 4: Điền vào chỗ trống: Chỉ số iod càng …, số nối đôi trong chuỗi acid béo càng …

A. Cao / Ít

B. Thấp / Nhiều 

C. Loãng / Dày đặc 

D. Cao / Nhiều

Câu 5: Nhận định về Lipid phức tạp, chọn câu đúng:

A. Có vị trí quan trọng trong cơ thể ở vai trò chuyển hóa trung gian 

B. Có nhiều trong tế bào gan, não 

C. Gồm 2 nhóm: Phospholipid và Glycolipid

D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Nhận định về Lipid phức tạp, chọn câu KHÔNG đúng:

A. Có vị trí quan trọng trong cơ thể ở vai trò dự trữ 

B. Có nhiều trong tế bào gan, não 

C. Gồm 2 nhóm: Phospholipid và Glycolipid 

D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Nhận định về Lipid phức tạp, chọn câu nào KHÔNG đúng dưới đây:

A. Có vị trí quan trọng trong cơ thể ở vai trò chuyển hóa trung gian 

B. Có nhiều trong mô và tim

C. Gồm 2 nhóm: Phospholipid và Glycolipid 

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Nhận định về Lipid phức tạp, chọn câu KHÔNG đúng dưới đây:

A. Có vị trí quan trọng trong cơ thể ở vai trò chuyển hóa trung gian 

B. Có nhiều trong tế bào gan, não

C. Gồm 3 nhóm: Phospholipid, Glycolipid và Glycerid

D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Chất trung gian trong quá trình chuyển hóa lipid:

A. Acid phosphatidic 

B. Cephalin 

C. Phosphatidyl Serin 

D. Phosphatidyl Inositol

Câu 10: Chất trung gian trong quá trình chuyển hóa lipid là:

A. Cardioliphin 

B. Plasmanogen 

C. Acid phosphatidic 

D. Yếu tố hoạt hóa tiểu cầu

Câu 14: Mỗi loại Lipoprotein có chức năng đặc biệt, phụ thuộc vào:

A. Thành phần lipid và hàm lượng apoprotein 

B. Thành phần apoprotein và hàm lượng lipid

C. Thành phần lipo và hàm lượng protein 

D. Thành phần protein và hàm lượng lipo

Câu 16: Lipid tan trong:

A. Nước 

B. Dung môi không phân cực 

C. Dung môi đệm trong nước 

D. Dung dịch acid

Câu 17: Thành phần cấu tạo của một lipid có thể chỉ gồm có:

A. 1 acid béo và 1 alcol có trọng lượng phân tử cao 

B. 1 acid phosphoric và 1 alcol 

C. 1 acid acetic và 1 alcol 

D. Glycerol và cholamin

Câu 18: Lipid có những chức năng sau, ngoại trừ:

A. Tham gia cấu trúc màng 

B. Dự trữ năng lượng 

C. Bảo vệ cơ thể 

D. Thông tin di truyền

Câu 19: Tập hợp nào chỉ gồm các lipid đơn giản:

A. Monoglycerid, cerid, cephalin 

B. Diglycerid, sáp, cerid 

C. Lecithin, sufatid 

D. Cholesterol, muối mật, cerebrozid

Câu 20: Thành phần của cephalin gồm có:

A. Acid phosphotidic, serin 

B. Glycerol, acid béo, cholin 

C. Cholin, H3PO4

D. Acid phosphotidic, ethanolamin

Câu 21: Thành phần của lecithin gồm:

A. Acid phosphotidic, cholin 

B. Glycerol, acid béo, cholin 

C. Cholin, H3PO4

D. Acid phosphotidic, ethanolamin

Câu 22: Lecithin có một trong những đặc điểm sau:

A. Tập trung nhiều ở tổ chức mỡ tạo nên mỡ dự trữ 

B. Đóng vai trò chống ứ đọng mỡ ở gan 

C. Không bị thủy phân trong môi trường kiềm

D. Trong thành phần không có acid béo 

Câu 23: Chất nào sau đây không phải là một phospholipid:

A. Cerebrozid 

B. Plasmanogen

C. Cephalin 

D. Lecithin 

Câu 24: Chất béo trung tính là:

A. Monoglycerid 

B. Diglycerid 

C. Triglycerid 

D. Tetraglycerid 

Câu 25: Thành phần lipid nào sau đây có nhiều trong LDL:

A. Triglycerid 

B. Cholesterol 

C. Phospholipid 

D. Acid béo tự do

Câu 27: Phospholipid có nhiều trong:

A. HDL 

B. Chylomicron 

C. VLDL 

D. LDL

Câu 28: Cholesterol có nhiều trong:

A. HDL 

B. Chylomicron 

C. VLDL 

D. LDL

Câu 29: Acid béo bão hòa (no) là:

A. Acid capric 

B. Acid oleic 

C. Acid linoleic 

D. Acid erucic

Câu 30: Acid béo bão hòa (no) là gì?

A. Acid lactic 

B. Acid palmitic 

C. Acid arachidonic 

D. Acid clupanodonic

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên