Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 31

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 31

  • 30/08/2021
  • 27 Câu hỏi
  • 95 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 31. Tài liệu bao gồm 27 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2: Tổ chức nào sau đây có thể là thành viên của trung tâm giao dịch chứng khoán:

A. Công ty chứng khoán

B. Công ty quản lý quỹ

C. Quỹ đầu tư chứng khoán

D. Ngân hàng chỉ định chứng khoán

Câu 3: Tổ chức nào sau đây có thể là thành viên của trung tâm giao dịch chứng khoán phải có:

A. Giấy phép hoạt động môi giới chứng khoán

B. Giấy phép tự doanh chứng khoán

C. Có cơ sở vật chất đảm bảo giao dịch

D. Tất cả các điều kiện trên.

Câu 4: Nhà đầu tư có quyền bán cổ phiếu niêm yết lô lẻ tại:

A. Trung tâm giao dịch chứng khoán

B. Công ty chứng khoán.

C. Thị trường tự do

D. Các Ngân hàng thương mại

Câu 5: Đổi tên phân bổ thị trường chứng khoán gồm:

A. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết.

B. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ.

C. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.

D. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán trung tâm phát hành.

Câu 6: Tự doanh chứng khoán là việc:

A. Công ty chứng khán mua bán chứng khoán cho khách hàng

B. Công ty chứng khoán mua bán chứng khoán cho chính mình

C. Công ty chứng khoán quản lý vốn của khách hàng qua việc và nắm giữ chứng khoán vì quyền lợi khách hàng.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 7: Công ty chứng khoán là gì:

A. Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

B. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh

C. Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn

D. Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần

Câu 8: Các loại hình kinh doanh chứng khoán chính là:

A. Môi giới phát hành chứng khoán

B. Bảo lãnh phát hành, quản lý doanh mục đầu tư

C. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.

D. Không phải các ý trên

Câu 9: Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán là:

A. 60 ngày kể từ khi UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ

B. 60 này làm việc kể từ khi UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ

C. 45 ngày kể từ khi UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ

D. 45 ngày làm việc kể từ khi UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ

Câu 10: Các công ty chứng khoán nhận lệnh qua:

A. Mạng Intemet

B. Chi nhánh, Phòng giao dịch

C. Đại lý nhận lệnh

D. Tất cả các ý trên

Câu 11: Điều kiện để nhân viên công ty chứng khoán được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán là:

A. Có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán do UBCK cấp

B. Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự

C. Đủ tiêu chuẩn trình độ chuyên môn

D. Tất cả các điều kiện trên

Câu 12: Nhân viên công ty chứng khoán

A. Được tự do mua, bán cổ phiếu ở mọi nơi

B. Chỉ được mở tài khoản và giao dịch cho mình tại công ty chứng khoán nơi làm việc.

C. Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của một tổ chức phát hành

D. Làm giám đốc một công ty niêm yết.

Câu 14: Quỹ đầu tư chứng khoán có vốn điều lệ tối thiểu là:

A. 5 tỷ đồng

B. 10 tỷ đồng

C. 15 tỷ đồng

D. 20 tỷ đồng

Câu 15:  Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán phải đảm bảo:

A. Tách biệt giữa hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu công ty chứng khoán với hoạt động kinh doanh của công ty chứng khán.

B. Tách biệt hoạt động môi giới với hoạt động tự doanh

C. Tách biệt hoạt động tự doanh với hoạt động quản lý danh mục đầu tư

D. Tất cả những điều trên.

Câu 16: Nghiệp vụ tư vấn tài chính bao gồm:

A. Tư vấn cơ cấu tài chính.

B. Tư vấn phát triển và niêm yết chứng khoán.

C. Tư vấn đầu tư chứng khoán

D. Tư vấn phát triển các ngân hàng thương mại

Câu 17: Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm:

A. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết

B. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ.

C. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.

D. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, trung tâm giao dịch.

Câu 19: Công ty A là một doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, công ty A sẽ tiến hành bán cổ phần bằng cách:

A. Đấu giá công khai

B. Chỉ bán trong nội bộ công ty

C. Bán theo giá sản cho người là

D. Chỉ có b và c

Câu 21: Điều kiện được đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với cổ phiếu là:

A. Doanh nghiệp cổ phần có vốn 5 tỷ trở lên có ít nhất 50 cổ đông, có tình hình tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính 1 năm được kiểm toán

B. Doanh nghiệp cổ phần có vốn từ 5 tỷ trở lên có ít nhất 50 cổ đông trong tổ chức phát hành, có tình hình tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính 1 năm được kiểm toán

C. Doanh nghiệp cổ phần có vốn từ 10 tỷ trở lên có ít nhất 100 cổ đông ngoài tổ chức phát hành, có tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính 1 năm được kiểm toán.

D. Không câu nào đúng.

Câu 22: Công ty cổ phần ABC phát hành trái phiếu trị giá 10 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng. Đợt phát hành này ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán của công ty như sau:

A. Tăng vốn lưu động.

B. Tăng vốn lưu động và tăng tổng nợ

C. Tăng vốn lưu động, tăng tổng nợ và tăng tổng tài sản

D. Tăng vốn lưu động, tăng tổng nợ, tăng tổng tài sản và tài sản và quyền sở hữu.

Câu 23: Thị trường chứng khoán đang lên cổ phiếu REE đã tăng giá liên tục mấy phiên, là nhà tư vấn đầu tư, bạn sẽ khuyên khách hàng của mình:

A. Mua chứng khoán này vào vì tôi dự báo nó còn lên

B. Bán chứng khoán này vì tôi suy nghĩ đã lên mấy hôm rồi nó sẽ xuống

C. Không mua không bán gì cả vì từ trường chưa ổn định

D. Chỉ cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng và để họ tự quyết định mua bán

Câu 24: Tại thời điểm trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thường

A. Quyền sở hữu của cổ đông hiện hữu bị pha loãng;

B. Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được nhận lại vốn gốc;

C. Thu nhập trên vốn cổ phần giảm

D. Cả A và C

Câu 25: Cổ phiếu nào sau đây không được phép chuyển nhượng?

A. Cổ phiếu phổ thông

B. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

C. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

D. Tất cả các loại trên

Câu 26: Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán là:

A. Bảo vệ quyền lợi của người đầu tư;

B. Góp phần đảm bảo cho hoạt động thì chứng khoán công bằng công khai và hiệu quả

C. Giảm thiểu rủi ro hệ thống;

D. Tất cả đáp án trên

Câu 27: Việc quản lý chứng khoán tại hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện:

A. Thông qua hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoáng tại trung tâm lưu ký chứng khoán đối với chứng khoán ghi sổ

B. Lưu giữ đặc biệt – lưu giữ chứng chỉ chứng khoán trong kho trung tâm lưu ký chứng khoán đứng tên người gửi

C. Do tổ chức phát hành quản lý

D. Cả a và b

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 27 Câu hỏi
  • Sinh viên