Câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 208 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Năng lực cơ bản của GV THCS về phát triển phẩm chất cá nhân và giá trị nghề nghiệp là việc xác định:

A. Những điểm mạnh và hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ của cá nhân và lập kế hoạch cho việc tự đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và cho thực tiễn giảng dạy

B. Những điểm mạnh về chuyên môn nghiệp vụ của cá nhân để áp dụng cho thực tiễn giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục

C. Những điểm mạnh và hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ của học sinh và lập kế hoạch cho việc tự đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và cho thực tiễn giảng dạy

D. Những điểm mạnh và hạn chế về năng lực của từng học sinh và có kế hoạch cho việc giáo dục, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại học sinh cuối năm

Câu 4: Có ý thức trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh là một trong những:

A. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của GV THCS

B. Nhiệm vụ phát triển chuyên môn của GV THCS

C. Năng lực chuyên môn của giáo viên

D. Năng lực tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục

Câu 5: Hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm khi được phân công là một trong những:

A. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của GV THCS

B. Nhiệm vụ của GV THCS hạng II

C. Hoạt động dạy học cho học sinh

D. Năng lực tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục học sinh

Câu 6: Ngoài nhiệm vụ của GV THCS hạng III, GV THCS hạng II còn phải tham gia ra đề và chấm thi học sinh giỏi ở cấp nào sau đây?

A. Từ cấp trường trở lên

B. Từ cấp tỉnh trở lên.

C. Ở cấp quốc gia

D. Ở cấp tỉnh trở xuống

Câu 10: Viên chức thăng hạng từ GV THCS hạng III lên chức danh GV THCS hạng II phải có thời gian giữ chức danh GV THCS hạng III hoặc tương đương từ đủ:

A. 5 năm trở lên trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh GV THCS hạng III tối thiểu đủ 2 năm trở lên

B. 6 năm trở lên trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh GV THCS hạng III tối thiểu đủ 2 năm trở lên

C. 6 năm trở lên trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh GV THCS hạng III tối thiểu đủ 1 năm trở lên

D. 5 năm trở lên trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh GV THCS hạng III tối thiểu đủ 1 năm trở lên

Câu 11: Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của GV THCS hạng II đã được đặt ra và yêu cầu ở mức độ cao là mức độ:

A. Nắm vững

B. Vận dụng tốt

C. Nắm vững, vận dụng tốt, vận dụng linh hoạt

D. Vận dụng linh hoạt

Câu 13: Trong sự phân hạng của giáo viên các cấp, hạng thấp nhất là hạng:

A. Chuyên viên

B. Báo cáo viên

C. Trên tiêu chuẩn

D. Cơ sở

Câu 14: Chọn phát biểu đúng khi nói về vai trò của giáo viên cốt cán ở trường THCS:

A. Không có vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu giáo dục và cải thiện chất lượng giáo dục của trường

B. Có vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu giáo dục và cải thiện chất lượng giáo dục của trường

C. Có vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu giáo dục nhưng không cải thiện chất lượng giáo dục của trường

D. Ít có vai trò trong việc xác định nhu cầu giáo dục và cải thiện chất lượng giáo dục của trường

Câu 15: Phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán trong trường THCS đáp ứng yêu cầu nào sau đây?

A. Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

B. Đổi mới quản lí giáo dục phổ thông

C. Đổi mới đối tượng học tập giáo dục phổ thông.

D. Đổi mới thời gian học tập giáo dục phổ thông

Câu 17: Phân tích thực trạng nhà trường về đội ngũ giáo viên và dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ của nhà trường là thực hiện:

A. Kế hoạch phát triển phẩm chất của giáo viên cốt cán

B. Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán

C. Kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán

D. Hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán

Câu 18: Hoạt động nào dưới đây không phải là hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán?

A. Tổ chức chuyên đề hội thảo, bồi dưỡng tập huấn, sinh hoạt chuyên môn

B. Thăm lớp, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề giáo dục, dạy học

C. Tham gia thiết kế và trao đổi thiết bị, đồ dùng dạy học

D. Dự giờ, đánh giá xếp loại giáo viên chỉ để báo cáo cấp trên

Câu 19: Chọn phát biểu đúng khi nói về việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên cốt cán:

A. Không chỉ tác động đến học sinh trong lớp mình mà còn là một kênh thông tin để đồng nghiệp cùng tham khảo, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm

B. Không tác động đến học sinh trong lớp mình mà chỉ là một kênh thông tin để đồng nghiệp cùng tham khảo, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm

C. Chỉ tác động đến học sinh trong lớp mình mà không là một kênh thông tin để đồng nghiệp cùng tham khảo, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm.

D. Không tác động đến học sinh trong lớp mình, cũng không phải là một kênh thông tin để đồng nghiệp cùng tham khảo, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm

Câu 20: Chọn phát biểu đúng khi nói về việc hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán:

A. Không chỉ giúp phát triển nghề nghiệp cho giáo viên được giúp đỡ mà còn phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho chính những giáo viên cốt cán đó

B. Không giúp phát triển nghề nghiệp cho giáo viên được giúp đỡ mà phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho chính những giáo viên cốt cán đó

C. Không chỉ giúp phát triển nghề nghiệp cho giáo viên được giúp đỡ mà còn phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho người thân của giáo viên đó

D. Giúp phát triển nghề nghiệp cho giáo viên được giúp đỡ mà không phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho chính những giáo viên cốt cán đó

Câu 21: Tổ chức chuyên đề, hội thảo, bồi dưỡng tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo yêu cầu giáo dục của tổ là hoạt động nào dưới đây của giáo viên cốt cán?

A. Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên cốt cán

B. Hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán

C. Tổ chức dạy học, giáo dục của học sinh

D. Phát triển môi trường học tập cho giáo viên và học sinh cốt cán

Câu 22: Xây dựng kho tư liệu, tài nguyên dạy học...để có những hỗ trợ về mặt lí luận và thực tiễn giảng dạy là hoạt động nào dưới đây của giáo viên cốt cán?

A. Phát triển phẩm chất cá nhân của giáo viên cốt cán

B. Phát triển môi trường học tập cho gia đình và cộng đồng

C. Hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán

D. Phát triển phẩm chất đạo đức cho đồng nghiệp của giáo viên cốt cán

Câu 23: Nhiệm vụ phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán THCS là của:

A. Cán bộ quản lí nhà trường

B. Giáo viên và nhân viên trong nhà trường

C. Cán bộ quản lí nhà trường và mọi giáo viên, nhân viên trong nhà trường

D. Sở giáo dục và đào tạo

Câu 24: Nhiệm vụ phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán THCS là:

A. Giáo viên và nhân viên trong nhà trường

B. Cán bộ quản lí nhà trường

C. Sở giáo dục và đào tạo

D. Cán bộ quản lí nhà trường và mọi giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Câu 25: Đối với công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự, bồi dưỡng giáo viên tại trường và tập huấn giáo viên, cần tổ chức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, góp ý cho đồng nghiệp và tập huấn, báo cáo chuyên đề, theo quy trình sau:

A. Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị. Bước 2: Tổ chức triển khai. Bước 3: Thảo luận chung. Bước 4: Áp dụng đối với giáo viên tập sự, giáo viên trong nhà trường

B. Bước 1: Tổ chức triển khai. Bước 2: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị. Bước 3: Thảo luận chung. Bước 4: Áp dụng đối với giáo viên tập sự, giáo viên trong nhà trường

C. Bước 1: Tổ chức triển khai. Bước 2: Thảo luận chung. Bước 3: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị. Bước 4: Áp dụng đối với giáo viên tập sự, giáo viên trong nhà trường

D. Bước 1: Tổ chức triển khai. Bước 2: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị. Bước 3: Áp dụng đối với giáo viên tập sự, giáo viên trong nhà trường. Bước 4: Thảo luận chung

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm