Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 255 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

32 Lần thi

Câu 2: Xem và phân phối công văn đến, theo dõi việc giải quyết công văn thuộc:

A. Nội dung công tác văn thư

B. Yếu cầu ông tác văn thư

C. Ý nghĩa công tác văn thư

D. Mục đích công tác văn thư

Câu 3: Giải quyết công văn đến theo thứ tự:

A. Phân loại, mở, vào sổ, trình duyệt, phân phối, chuyển

B. Mở, phân phối, đóng dấu, vào sổ, trình duyệt, chuyển, phân phốí

C. Đóng dấu, mở, phân phối, vào sổ, trình duyệt, chuyển, phân phối

D. Phân loại, mở, đóng dấu, vào sổ,  trình duyệt,  chuyển, phân phối

Câu 4: Chính xác trong yêu cầu của công tác văn thư bao gồm:

A. Chính xác nội dung

B. Chính sác hình thức

C. Chính xác về nội dung và hình thức

D. Đáp án A, C sai

Câu 7: Trình và chuyển giao văn bản thuộc:

A. Xử lý văn bản đến

B. Xem xét văn bản đến

C. Mở văn bản đến

D. Quản lý văn bản đến

Câu 8: Văn bản chỉ mức độ khẩn phải được đăng ký, trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được thuộc:

A. Nguyên tắc quản lý văn bản đến

B. Nguyên tắc xử lý văn bản đến

C. Nguyên tắc văn bản đến khẩn cấp

D. Nguyên tắc văn bản đến quan trọng

Câu 9: Công việc của bộ phận văn thư:

A. Quản lý điều hành công tác tiếp nhận

B. Xử lý bảo quản văn bản trong và ngoài cơ quan

C. Chuyển giao văn bản trong và ngoài cơ quan

D. Tất cả các ý trên

Câu 10: Đáp án nào sau đây không thuộc nội dung của công tác văn thư:

A. Nhận vào sổ công ăn đến

B. Nộp công văn cho cấp trên

C. Sửa chữ dự thảo và duyệt bản thảo

D. Làm sổ ghi chép tài liệu

Câu 12: Xây dựng văn bản, giải quyết văn bản đến nhanh, kịp thời sẽ góp phần vào giải quyết nhanh chóng các công việc cơ quan là:

A. Mục đích của công tác văn thư

B. Ý nghĩa của công tác văn thư

C. Yêu cầu của công tác văn thư

D. Nội dung của công tác văn thư

Câu 15: Tất cả các văn bản đến thuộc diện đăng kí tại văn thư như thế nào?

A. Một số văn bản phải đóng dấu Đến và ghi số

B. Không phải đóng dấu bất kì

C. Chỉ đóng dấu văn bản Mật

D. Tất cả phải có dấu Đến, ngày đến và ghi số

Câu 16: Loại văn bản nào không phải đóng dấu đến:

A. Văn bản đắng kí tại văn thư

B. Văn bản không thuộc diện đăng kí tại văn thư

C. Văn bản Mật

D. Văn bản đã bóc bì

Câu 17: Bước 1 trong quy trình giải quyết công văn đến là:

A. Tiếp nhận đăng kí văn bản đến

B. Trình và chuyển giao văn bản đến

C. Giải quyết văn bản đến

D. Kiểm tra thể thức hình thức trình bày văn bản

Câu 18: Bước 2 trong quy trình giải quyết công văn đến là:

A. Tiếp nhận đăng kí văn bản đến

B. Trình và chuyển giao văn bản đến

C. Giải quyết văn bản đến

D. Kiểm tra thể thức hình thức trình bày văn bản

Câu 19: Bước 3 trong quy trình giải quyết công văn đến là:

A. Tiếp nhận đăng kí văn bản đến

B. Trình và chuyển giao văn bản đến

C. Giải quyết văn bản đến

D. Kiểm tra thể thức hình thức trình bày văn bản

Câu 21: Phân loại sơ bộ bảo gồm loại văn bản nào?

A. Loại không bóc bì – loại có bóc bì - loại do cán bộ văn thư bóc bì

B. Loại do cán bộ văn thư bóc bì – đối với văn bản Mật

C. Đối với văn bản Mật – loại không bóc bì– loại có bóc bì

D. Loại không bóc bì – loại do cán bộ văn thư bóc bì – đối với văn bản Mật

Câu 23: Đâu là lưu ý khi bóc bì văn bản:

A. Không gây hư hại đối với văn bản trong bì

B. Không làm mất số, ký hiệu văn bản, địa chỉ cơ quan gửi và dấu bưu điện

C. Cần soát lại bì, tránh để sót văn bản

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24: Tất cả văn bản đến thuộc diện đăng kí tại văn thư như thế nào?

A. Một số văn bản phải đóng dấu Đến và ghi số

B. Không phải đóng dấu bất kì

C. Chỉ đóng dấu văn bản Mật

D. Tất cả phải có dấu Đến, ngày đến và ghi số

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 32 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên