Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 356 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 14. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 7: Lực lượng thực hiện nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng có hiệu quả nhất là:

A. Các cá nhân trong cộng đồng và cộng đồng

B. Các ban ngành đoàn thể

C. Chính quyền địa phương

D. Nhân viên y tế

Câu 8: Mục đích cuối cùng của GDSK là nhằm giúp mọi người:

A. Biết cách phát hiện bệnh sớm và điều trị sớm

B. Nâng cao tuổi thọ và giảm tỉ lệ tử vong

C. Biết cách phòng bệnh

D. Bảo vệ sức khoẻ cho cá nhân và cộng đồng bằng hành động và nỗ lực của bản thân họ

Câu 9: Hành vi là:

A. Một phức hợp những hành động chịu ảnh hưởng của các yếu tố sinh học, môi trường, xã hội, văn hoá, kinh tế, chính trị

B. Cách ứng xử hàng ngày của cá nhân trong cuộc sống

C. Thói quen và cách cư xử để tồn tại trong cuộc sống

D. Phản ứng sinh tồn của cá nhân trong xã hội

Câu 10: Hành vi bao gồm các thành phần:

A. Nhận thức, thái độ, niềm tin,lối sống

B. Nhận thức, thái độ, thực hành, tin ngưỡng

C. Nhận thức, thái độ, niềm tin, thực hành

D. Thái độ, niềm tin, thực hành, lối sống

Câu 11: Lời nói, chữ viết, ngôn ngữ không lời (body language) là biểu hiện của:

A. Niềm tin, thái độ, thực hành

B. Thái độ, niềm tin

C. Thực hành, kiến thức

D. Kiến thức niềm tin, thái độ

Câu 12: Hành vi của con người chịu ảnh hưởng bởi:

A. Các điều kiện xã hội, văn hoá, kinh tế, chính trị

B. Các yếu tố bên trong và bên ngoài cơ thể

C. Các điều kiện của môi trường, yếu tố sinh học, tâm lý kinh tế văn hoá

D. Phong tục tập quán, tôn giáo, yếu tố di truyền, văn hoá

Câu 14: Thực hành được biểu hiện bằng:

A. Hành động cụ thể

B. Lời nói, ngôn ngữ không lời

C. Chữ viết

D. Ngôn ngữ không lời

Câu 15: Hành vi trung gian là hành vi:

A. Có lợi cho sức khoẻ

B. Có hại cho sức khoẻ

C. Không lợi, không hại cho sức khoẻ

D. Không lợi, không hại hoặc chưa xác định rõ

Câu 16: Cần GDSK để làm thay đổi hành vi có hại cho sức khoẻ ở người lớn tuổi nhất là người cao tuổi vì họ là những người:

A. Cần được ưu tiên chăm sóc sức khoẻ

B. Ảnh hưởng lớn đến các thế hệ sau

C. Không biết tự chăm sóc sức khoẻ

D. Có nhiều hành vi có hại cho sức khoẻ nhất trong cộng đồng

Câu 18: Giáo dục để tạo ra các hành vi sức khoẻ có lợi thì khó thực hiện đối với:

A. Phong tục, tập quán, tín ngưỡng

B. Tín ngưỡng, thói quen

C. Phong tục, tập quán

D. Thói quen, phong tục, tập quán, tin ngưỡng

Câu 20: Trong GDSK, việc cần thiết phải làm là tìm ra:

A. Cách giải quyết vấn đề sức khoẻ, hành vi có hại cho sức khoẻ

B. Hành vi có hại cho sức khoẻ

C. Vấn đề sức khoẻ phổ biến nhất

D. Hành vi có hại cho sức khoẻ, vấn đề sức khoẻ phổ biến nhất

Câu 21: Hiểu biết được nguyên nhân của hành vi, ta có thể:

A. Thay đổi hành vi của cá thể

B. Thay đổi được phong tục tập quán 

C. Loại bỏ được hành vi có hại cho sức khoẻ

D. Đưa ra các giải pháp hợp lý cho vấn đề sức khoẻ đó

Câu 22: Muốn sử dụng GDSK để khuyến khích mọi người thực hiện các hành vi lành mạnh cho sức khoẻ, cần phải:

A. Biết rõ phong tục tập quán của họ

B. Tìm hiểu kiến thức của họ

C. Tìm hiểu nguyên nhân các hành vi của họ

D. Có kỹ năng và kiến thức giáo dục sức khoẻ

Câu 24: Yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi con người là:

A. Người có ảnh hưởng quan trọng đối với chúng ta, nguồn lực, yếu tố văn hoá

B. Suy nghĩ, tình cảm, nguồn lực, yếu tố văn hoá

C. Yếu tố văn hoá, người có ảnh hưởng quan trọng đối với chúng ta, suy nghĩ, tình cảm, nguồn lực

D. Nguồn lực, suy nghĩ, tình cảm

Câu 25: Ý nghĩ và tình cảm về cuộc sống được hình thành từ:

A. Kiến thức, niềm tin, thái độ, hành động

B. Cá nhân, niềm tin, thái độ

C. Kiến thức, niềm tin, thái độ, giá trị chuẩn mực

D. Kiến thức, kinh nghiệm, sự tự tin

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên