Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 16

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 296 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 16. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/06/2022

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

22 Lần thi

Câu 2:

Khái niệm chết được Liên hiệp quốc và WHO thống nhất định nghĩa như sau:

A. Là một hiện tượng tự nhiên mà bất kỳ sinh vật nào cũng đều qua

B. Sống và chết là 2 mặt đối lập của mỗi sinh vật nói chng và từng người nói riêng

C. Chết là sự mất đi vĩnh viễn tất cả những biểu hiện của sự sống ở một thời điểm nào đó, sau khi có sự kiện sinh sống xảy ra

D. Tất cả đều đúng

Câu 3:

Theo Liên hiệp quốc, sự kiện sinh sống là:

A. Lấy ra khỏi cơ thể người mẹ một sản phẩm thai nghén sau một thời gian mang thai

B. Là một hiện tượng tự nhiên mà bất kỳ sinh vật nào cũng đều qua

C. Sống và chết là 2 mặt đối lập của mỗi sinh vật nói chng và từng người nói riêng

D. Chết là sự mất đi vĩnh viễn tất cả những biểu hiện của sự sống ở một thời điểm nào đó, sau khi có sự kiện sinh sống xảy ra

Câu 4:

Sự kiện chết phân biệt với chết bào thai sớm khi:

A. < 1 tuần

B. < 12 tuần

C. < 20 tuần

D. < 42 tuần

Câu 5:

Sự kiện chết phân biệt với chết bào thai trung bình khi:

A. 1 – 4 tuần

B. 4 – 12 tuần

C. 12 – 20 tuần

D. 20 – 28 tuần

Câu 6:

Sự kiện chết phân biệt với chết bào thai muộn khi:

A. 12 – 20 tuần

B. 20 – 28 tuần

C. > 28 tuần

D. > 42 tuần

Câu 9:

Chết trẻ em từ 1-4 tuổi (juvenile death) là:

A. Sự kiện chết xảy ra trong khoảng thời gian từ trước 4 năm sau khi đứa trẻ sinh sống

B. Sự kiện chết xảy ra trong khoảng thời gian khi đứa trẻ sống đến tròn 48 tháng tuổi

C. Sự kiện chết xảy ra trong khoảng thời gian từ 1 đến 4 năm sau khi đứa trẻ sinh sống

D. Tất cả đều đúng

Câu 10:

Chết trẻ em dưới 5 tuổi là:

A. Sự kiện chết xảy ra trong khoảng thời gian từ trước 5 năm sau khi đứa trẻ sinh sống

B. Sự kiện chết xảy ra trong khoảng thời gian khi đứa trẻ sống đến tròn 60 tháng tuổi

C. Sự kiện chết xảy ra trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 năm sau khi đứa trẻ sinh sống

D. Tất cả đều đúng

Câu 11:

Sự cần thiết nghiên cứu mức chết là:

A. Đánh giá mức chết của nhóm dân cư

B. Tìm nguyên nhân của chết, tìm cách tác động giảm mức chết

C. Những ảnh hưởng (tăng dân số, cơ cấu, dự báo dân số, phát triển kinh tế xã hội, chương trình YTCC giảm mức chết, bảo hiểm xã hội)

D. Tất cả đều đúng

Câu 12:

Tỷ suất chết thô (CDR: Crude Death Rate ) là:

A. Tỷ suất chết thô biểu thị số người chết trong 1 năm so với 1000 phụ nữ

B. Tỷ suất chết thô biểu thị số người chết trong 1 năm so với 1000 người dân

C. Tỷ suất chết thô biểu thị số người chết trong 1 năm so với 100 người dân

D. Tỷ suất chết thô biểu thị số người chết trong 1 năm so với 1000 trẻ em sinh ra sống

Câu 13:

ASDRx là:

A. Tỷ suất chết thô

B. Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi

C. Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi

D. Tỷ số chết mẹ

Câu 14:

IMR là:\

A. Tỷ suất chết thô

B. Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi

C. Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi

D. Tỷ số chết mẹ

Câu 15:

Chỉ tiêu tốt nhất để đo lường mức chết trẻ em là:

A. Tỷ suất chết thô

B. Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi

C. Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi

D. Tất cả đều đúng

Câu 16:

Chỉ số nào phản ánh tình trạng dinh dưỡng, bệnh truyền nhiễm và tai nạn, chọn câu sai:

A. Tỷ suất tử vong chu sinh

B. Tỷ suất tử vong sơ sinh

C. Tỷ suất tử vong sau thời kỳ sinh

D. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi

Câu 20:

Chỉ số tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi rất được chú ý trong đánh giá tình trạng sức khỏe vì nó phản ảnh nhiều yếu tố liên quan mật thiết: chọn câu sai

A. Tình trạng nuôi dưỡng của tập thể

B. Mức độ thanh khiết môi trường

C. Hiệu quả chương trình chăm sóc sứck hỏe trẻ em

D. Trình độ khoa học kỹ thuật và y tế mỗi quốc gia

Câu 21:

Tỷ suất chết trẻ em ở Việt Nam hiện nay là:

A. Khoảng 20 – 25%o

B. Khoảng 25 – 30%

C. Khoảng 30 – 35%

D. Khoảng 30 – 40%

Câu 22:

Nước có tỷ lệ chết thô thấp nhất là:

A. Sierra Leon

B. Ấn Độ

C. Trung Quốc

D. Costa Rica

Câu 23:

Tỷ suất chết thô chịu ảnh hưởng bởi:

A. Cấu trúc dân cư theo tuổi

B. Cấu trúc dân cư theo giới

C. Cấu trúc dân cư theo giới và tuổi

D. Cấu trúc dân cư theo nhóm tuổi

Câu 24:

Đặc điểm của tỷ suất chết đặc trưng theo nhóm tuổi:

A. Không chịu ảnh hưởng bởi cơ cấu tuổi của dân số

B. Chịu ảnh hưởng bởi cơ cấu của dân số

C. Phản ánh không chính xác mức chết của nhóm tuổi

D. Không được dùng để xây dựng bảng sống

Câu 25:

Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi có đặc điểm:

A. Phản ánh bản chất chết theo tuổi, nhóm tuổi, cơ sở xây dựng bản sống

B. Phản ánh mức chết toàn dân số

C. Không cần hệ thống ghi chép số liệu chi tiết

D. Dạng chữ J ngược

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 22 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên