Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 263 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 5: Quan sát ngẫu nhiên 400 trẻ sơ sinh, ta thấy có 218 bé trai. Với mức ý nghĩa 5%, có thể khẳng định tỉ lệ sinh con trai và gái có như nhau không?

A. Tỉ lệ sinh con trai và gái là khác nhau

B. Tỉ lệ sinh con trai lớn hơn gái

C. Tỉ lệ sinh con trai nhỏ hơn gái

D. Tỉ lệ sinh con trai và gái có như nhau

Câu 8: Khẳng định nào dưới đây là đường hồi qui tuyến tính của Y theo X?

A. \(\frac{{y - \overline Y }}{{{S_X}}} = {r_{XY}}\frac{{x - \overline X }}{{{S_Y}}}\)

B. \(\frac{{y - \overline Y }}{{{S_Y}}} = {r_{XY}}\frac{{x - \overline X }}{{{S_X}}}\)

C. \({r_{XY}}\frac{{y - \overline Y }}{{{S_Y}}} = \frac{{x - \overline X }}{{{S_X}}}\)

D. \({r_{XY}}\frac{{y - \overline Y }}{{{S_X}}} = \frac{{x - \overline X }}{{{S_Y}}}\)

Câu 9: Khẳng định nào dưới đây là đường hồi qui tuyến tính của Y theo X?

A. \(y = a\left( {x - \overline X } \right) + \overline Y\)

B. \(y = a\left( {x + \overline X } \right) - \overline Y\)

C. \(y = a\left( {x - \overline X } \right) - \overline Y\)

D. \(y = a\left( {x + \overline X } \right) + \overline Y\)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên