Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 622 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 9. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 2: Chất điểm chuyển động trên đường thẳng với vận tốc biến đổi theo qui luật cho bởi đồ thị hình 3.1. Xét trong thời gian từ 2,5s đầu, chuyển động của chất điểm có tính chất:

A. đều theo chiều dương.

B. nhanh dần đều theo chiều dương.

C. chậm dần đều theo chiều âm, sau đó nhanh dần đều theo chiều dương.

D. chậm dần đều theo chiều dương, sau đó nhanh dần đều theo chiều âm.

Câu 12: Chất điểm M chuyển động trên đường tròn bán kính R = 5m với phương trình: s = 3t3 + t (hệ SI). Trong đó s là độ dài cung OM, O là điểm mốc trên đường tròn. Lúc t = 0 thì chất điểm:

A. đang đứng yên

B. đang chuyển động nhanh dần

C. đang chuyển động chậm dần.

D. đang chuyển động với gia tốc góc bằng không.

Câu 18: Trong chuyển động tròn đều, độ lớn của vectơ gia tốc được tính bởi công thức: 

A. \(a = \sqrt {{{\left( {\frac{{{d^2}x}}{{d{t^2}}}} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{{d^2}y}}{{d{t^2}}}} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{{d^2}z}}{{d{t^2}}}} \right)}^2}} \)

B. \(a = \sqrt {a_n^2 + a_t^2} \)

C. \(a = \frac{{{v^2}}}{R}\)

D. A, B, C đều đúng

Câu 21: Phát biểu nào sai đây là sai khi nói về chuyển động tròn đều của một chất điểm?

A. Gia tốc bằng không

B. Gia tốc góc bằng không

C. Quãng đường đi tỉ lệ thuận với thời gian.

D. Có tính tuần hoàn

Câu 22: Trong chuyển động tròn, kí hiệu \(\beta ,\omega ,\theta\) là gia tốc góc, vận tốc góc và góc quay của chất điểm. Công thức nào sau đây là đúng? 

A. \(\omega = {\omega _0} + \int\limits_{{t_0}}^t {\beta .dt} \)

B. \(\omega = {\omega _0} + \beta t\)

C. \(\theta = {\omega _0}t + \frac{1}{2}\beta {t^2}\)

D. A, B, C đều đúng.

Câu 23: Trong chuyển động tròn biến đổi đều, kí hiệu \(\beta ,\omega ,\theta\) là gia tốc góc, vận tốc góc và góc quay của chất điểm. Công thức nào sau đây là đúng? 

A. \({\omega ^2} - \omega _0^2 = 2\beta \theta\)

B. \(\omega = {\omega _0} + \beta t\)

C. \(\theta = {\omega _0}t + \frac{1}{2}\beta {t^2}\)

D. A, B, C đều đúng.

Câu 24: Phát biểu nào sai đây là sai khi nói về chuyển động tròn biến đổi đều của chất điểm?

A. Gia tốc góc không đổi.

B. Gia tốc pháp tuyến không đổi.

C. Vận tốc góc là hàm bậc nhất theo thời gian.

D. Góc quay là hàm bậc hai theo thời gian. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên