Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 19

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 19

  • 30/08/2021
  • 24 Câu hỏi
  • 101 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 19. Tài liệu bao gồm 24 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 3: Trọng lực có đặc điểm nào sau đây?

A. Là lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên một vật, có tính đến ảnh hưởng của chuyển động tự quay của Trái Đất.

B. Phụ thuộc vào vĩ độ địa lí.

C. Có biểu thức \(\overrightarrow P = m\overrightarrow g\) , với m là khối lượng của vật và g là gia tốc trọng trường.

D. A, B, C đều là các đặc điểm của trong lực.

Câu 4:  Khi nói về gia tốc rơi tự do, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Có giá trị tăng dần khi đi về phía hai cực của Trái Đất.

B. Có giá trị giảm dần khi lên cao.

C. Có giá trị tăng dần khi xuống sâu trong lòng đất.

D. Là gia tốc rơi của tất cả mọi vật, khi bỏ qua sức cản không khí.

Câu 5: Trường hợp nào sau đây vật chịu tác dụng của lực ma sát nghỉ?

A. Vật đứng yên trên mặt đường, không có xu hướng chuyển động.

B. Vật đứng yên trên mặt đường, nhưng có xu hướng chuyển động

C. Vật chuyển động đều trên mặt đường.

D. Cả ba trường hợp trên đều xuất hiện lực ma sát nghỉ. 

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải của lực ma sát trượt?

A. Xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt vật khác. 

B. Luôn ngược chiều với chiều chuyển động.

C. Tỉ lệ với áp lực vuông góc với mặt tiếp xúc.

D. Luôn cân bằng với thành phần tiếp tuyến với mặt tiếp xúc của ngoại lực.

Câu 12: Theo định luật III Newton, lực và phản lực không có đặc điểm nào sau đây?

A. Cùng bản chất

B. Cùng tồn tại và cùng mất đi đồng thời

C. Cùng điểm đặt

D. Cùng phương nhưng ngược chiều 

Câu 13: Gia tốc rơi tự do tại mặt đất là g0, bán kính Trái Đất là R. Gia tốc rơi tự do tại độ cao h so với mặt đất có biể thức: 

A. \({g_h} = {g_0}\frac{R}{{R + h}}\)

B. \({g_h} = {g_0}{\left( {\frac{R}{{R + h}}} \right)^2}\)

C. \({g_h} = {g_0}\frac{{{R^2}}}{{{R^2} + {h^2}}}\)

D. \({g_h} = {g_0}\frac{{R + h}}{R}\)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 24 Câu hỏi
  • Sinh viên