Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 326 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 1: Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên được quy định như thế nào?

A. Không quá 6 giờ trong một ngày hoặc 40 giờ trong một tuần

B. Không quá 7 giờ trong một ngày hoặc 42 giờ trong một tuần

C. Không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần

Câu 2: Độ tuổi để xác định người lao động cao tuổi được quy định như thế nào?

A. Lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi

B. Lao động nam trên 65 tuổi, nữ trên 60 tuổi

C. Lao động nam trên 55 tuổi, nữ trên 50 tuổi

Câu 3: Người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn thì phải thông báo bằng văn bản ít nhất bao nhiêu ngày trước khi hợp đồng lao động hết hạn?

A. Phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 30 ngày trước ngày hợp đồng lao động hết hạn

B. Phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 45 ngày trước ngày hợp đồng lao động hết hạn

C. Phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn

Câu 4: Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm một trong trường hợp nào?

A. Trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

B. Trong trường hợp khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã

C. v

D. Cả A và B đều sai

Câu 5: Hợp đồng lao động gồm những nội dung gì?

A. Công việc và địa điểm làm việc; Thời hạn Hợp đồng lao động

B. Chế độ nâng bậc lương, bảo hiểm xã hội và BHYT

C. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

D. Cả A,B và C đều đúng

Câu 6: Khái niệm Phụ lục hợp đồng?

A. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động

B. Phụ lục hợp đồng lao động được xem là bản sao hợp đồng lao động

C. Phụ lục hợp đồng  xem là bản Hợp đồng lao động lần thứ hai

D. Cả A,B và C đều sai

Câu 7: Hợp đồng lao động có hiệu lực khi nào?

A. Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

B. Kể từ ngày hai bên thoả thuận

C.  Kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 8: Loại hợp đồng nào dưới đây không áp dụng thời gian thử việc?

A. Hợp đồng lao động có xác định thời hạn

B. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

C. Hợp đồng lao động mùa vụ

D. Cả A, B và C đều sai

Câu 10: Việc làm là gì?

A. Là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm

B. Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm

C. Là bất cứ hoạt động tạo ra thu nhập trên cơ sở hợp đồng lao động

Câu 11: Quyền làm việc của người lao động được quy định như thế nào trong Bộ luật Lao động 2012?

A. Người lao động được làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm

B. Người lao động được quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào theo hợp đồng lao động

C. Người lao động chỉ được làm việc theo hợp đồng lao động ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm

Câu 12: Quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động được quy định như thế nào trong Bộ luật Lao động 2012?

A. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức giới thiệu việc làm để tuyển chọn lao động

B. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động, có quyền tăng, giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh

C. Người sử dụng lao động phải thông qua các tổ chức giới thiệu việc làm để tuyển chọn lao động

Câu 13: Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì Hợp đồng lao động là gì?

A. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

B. Hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về tiền lương, tiền công trong quan hệ lao động

C. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các quyền, nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động

D. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

Câu 14: Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động?

A. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực

B. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội

C. Cả A và B đúng

D. Tự do, bình đẳng, tự nguyện và không trái pháp luật

Câu 15: Những hành vi nào sau đây người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động?

A. Giữ tiền đặt cọc, chứng minh nhân dân, văn bằng chính của người lao động

B. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động

C. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động

D. Cả B và C đều đúng

Câu 16: Quyền lợi của người lao động làm việc không trọn thời gian quy định như thế nào?

A. Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc quy định của người sử dụng lao động

B. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động

C. Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động

Câu 17: Các hình thức hợp đồng?

A. Hình thức hợp đồng lao động bằng văn bản

B. Hình thức hợp đồng lao động bằng lời nói

C. Hình thức hợp đồng lao động là do hai bên thỏa thuận

D. Cả A và B đều đúng

Câu 18: Hợp đồng nào dưới đây có thể giao kết bằng lời nói?

A. Đối với  công việc tạm thời có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

B. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 12 tháng

C. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng

Câu 19: Người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt Hợp đồng lao động thì mức trợ cấp thôi việc như thế nào?

A. Mỗi năm làm việc được trợ cấp ½ tháng lương tối thiểu vùng

B. Mỗi năm làm việc được trợ cấp ½ tháng tiền lương trên tổng thu nhập

C. Mỗi năm làm việc được trợ cấp ½ tháng tiền  lương

Câu 20: Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng lao động như thế nào?

A. Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng; Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu; Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động

B. Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án

C. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở

D. A, B, C đều đúng

Câu 21: Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu?

A. Toà án nhân dân

B. Thanh tra lao động

C. UBND Quận, Huyện

D. Cả A và B đều đúng

Câu 23: Điều kiện được tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài được quy định như thế nào?

A. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh

B. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dung lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 24: Theo Bộ luật Lao động thì lao động chưa thành niên là?

A. Người lao động dưới 18 tuổi

B. Người lao động dưới 16 tuổi

C. Người lao động dưới 15 tuổi

D. Cả A, B và C đều sai

Câu 25: Trong thời gian thử việc người lao động được trả lương như thế nào?

A. Mức lương cơ bản

B. Mức lương do hai bên thỏa thuận

C. v

D. Ít nhất 85% tiền lương của công việc đó

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên