Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 458 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

12 Lần thi

Câu 6:  Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là?

A. Hành vi có tính chất tình dục của người sử dụng lao động đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận

B. Hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận

C. Hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người lao động tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận

Câu 7: Người lao động có quyền nào dưới đây:

A. Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc

B. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

C. Đình công

D. Tất cả đáp án trên

Câu 8: Chọn đáp án đúng?

A. Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào

B. Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm

C. Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật cho phép

Câu 9: Hình thức của hợp đồng lao động gồm?

A. Bằng văn bản

B. Bằng lời nói

C. Cả 2 đáp án trên

Câu 10: Hợp đồng lao động bằng lời nói áp dụng trong trường hợp nào?

A. Đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này

B. Đối với hợp đồng có thời hạn dưới 03 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này

C. Đối với hợp đồng có thời hạn dưới 06 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này

Câu 16: Trường hợp nào dưới đây không được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động?

A. Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ

B. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự

C. Phụ nữ đang nuôi con nhỏ

Câu 20: Thời giờ làm việc bình thường không quá?

A. 08 giờ trong 01 ngày và không quá 56 giờ trong 01 tuần

B. 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần

C. 08 giờ trong 01 ngày và không quá 40 giờ trong 01 tuần

Câu 23: Hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm?

A. Khiển trách;  Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng;  Cách chức; Sa thải

B. Khiển trách; Cảnh cáo;  Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng;  Cách chức; Sa thải

C. Khiển trách;  Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng;  Cách chức; Buộc thôi việc; Sa thải

Câu 24: Người lao động có hành vi đánh bạc tại nơi làm việc thì bị hình thức kỷ luật nào?

A. Khiển trách

B. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng

C. Sa thải

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 12 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên