Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 631 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm - Phần 2. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

42 Lần thi

Câu 1: Đại lượng đặc trưng cho quá trình khuấy trộn là gì?

A. Cường độ khuấy và năng lượng tiêu hao

B. Năng lượng tiêu hao

C. Cường độ khuấy

D. Độ nhớt

Câu 2: Giá trị chuẩn số Reynolds của dòng chảy trong ống là Re =200:

A. chế độ lắng quá độ

B. chế độ lắng dòng

C. chế độ lắng rối 

D. Không xác định

Câu 3: Cường độ khuấy trộn là gì?

A. Chất lượng kết quả khuấy theo thời gian

B. Chất lượng kết quả khuấy theo không gian

C. Hiệu suất khuấy

D. Chất lượng kết quả khuấy theo thời gian và không gian

Câu 4: Giá trị chuẩn số Reynolds của dòng chảy trong ống là Re =15200:

A. chế độ lắng rối 

B. chế độ lắng quá độ

C. chế độ lắng dòng

D. Không xác định

Câu 5: Cường độ khuấy trộn được đặc trưng bằng đại lượng nào?

A. Chuẩn số Nusselt

B. Chuẩn số Prandtl

C. Chuẩn số Reynolds 

D. Chuẩn số Frude

Câu 6: Khi sử dụng cánh khuấy mái chèo, để tăng sự khuấy trộn chất lỏng ta thường dùng loại nào?

A. Mái chèo 1 cánh 

B. Mái chèo 2 cánh

C. Mái chèo nhiều cánh

D. Mái chèo hình khung

Câu 7: Ưu điểm của cánh khuấy mái chèo là gì?

A. Cấu tạo đơn giản, dễ gia công 

B. Cấu tạo đơn giản, dễ gia công, thích hợp chất lỏng dễ phân lớp

C. Cấu tạo đơn giản, thích hợp chất lỏng độ nhớt nhỏ

D. Cấu tạo đơn giản, dễ gia công, thích hợp chất lỏng độ nhớt nhỏ

Câu 8: Để giảm thời gian lắng ta thường:

A. Thay đổi hướng, phương dòng chảy, giảm chiều cao lắng

B. Không thay đổi hướng, phương dòng chảy, giảm chiều cao lắng

C. Thay đổi hướng, phương dòng chảy, tăng chiều cao lắng

D. Không thay đổi hướng, phương dòng chảy, tăng chiều cao lắng 

Câu 9: Nhược điểm của cánh khuấy mái chèo là gì?

A. Hiệu suất thấp đối với chất lỏng nhớt, không khuấy được nhũ tương

B. Hiệu suất thấp đối với chất lỏng không nhớt, không khuấy được chất lỏng dễ phân lớp

C. Hiệu suất thấp đối với chất lỏng nhớt cao, không khuấy được huyền phù

D. Không khuấy được huyền phù

Câu 10: Nhược điểm của thiết bị lắng hệ bụi nhiều ngăn là…:

A. Tháo cặn khó khăn

B. Chiều cao lắng lớn

C. Thiết bị cồng kềnh

D. Hiệu suất thấp

Câu 12: Vách ngăn trong thiết bị lắng nhiều ngăn có nhiều vụ:

A. Thay đổi hướng chuyển động dòng hỗn hợp khí bụi

B. Thay đổi hướng chuyển động dòng khí sạch

C. Thay đổi hướng chuyển động dòng bụi

D. Thay đổi hướng chuyển động dòng tháo bụi

Câu 13: Ưu điểm của cánh khuấy chân vịt là gì?

A. Cấu tạo đơn giản, dễ gia công

B. Hiệu suất cao khi khuấy chất lỏng có độ nhớt lớn

C. Khuấy mãnh liệt

D. Cường độ khuấy lớn, năng lượng tiêu hao nhỏ khi số vòng quay lớn

Câu 14: Nhược điểm của cánh khuấy chân vịt là gì?

A. Hiệu suất thấp khi khuấy chất lỏng có độ nhớt thấp, thể tích chất lỏng bị hạn chế khi khuấy mãnh liệt

B. Hiệu suất thấp đối với chất lỏng không nhớt, không khuấy được chất lỏng dễ phân lớp

C. Không khuấy được huyền phù

D. Hiệu suất thấp khi khuấy chất lỏng có độ nhớt cao, thể tích chất lỏng bị hạn chế khi khuấy mãnh liệt

Câu 15: Đối với thiết bị lắng liên tục thì…:

A. Nước trong thu liên tục, nhập liệu liên tục và cặn được tháo ra liên tục

B. Nhập liệu liên tục và nước trong thu liên tục

C. Nhập liệu liên tục và cặn được tháo ra liên tục 

D. Nước trong thu liên tục, nhập liệu liên tục và cặn được tháo ra theo chu kỳ

Câu 16: Nguyên tắc làm việc của cánh khuấy tua bin là gì?

A. Tương tự bơm pittông

B. Tương tự bơm ly tâm

C. Tương tự bơm chân không

D. Tương tự bơm cánh trượt

Câu 17: Lắng trong thiết bị mà dòng hỗn hợp chuyển động quanh một đường tâm cố định là:

A. Cyclon

B. Máy ly tâm

C. Lắng nhiều tầng làm việc bán liên tục

D. Lắng nhiều tầng làm việc liên tục

Câu 18: Ưu điểm của cánh khuấy tua bin là gì?

A. Cấu tạo đơn giản, dễ gia công

B. Rẻ tiền

C. Khuấy mãnh liệt

D. Hiệu suất cao, hòa tan nhanh, thuận lợi cho quá trình liên tục

Câu 19: Nhược điểm của cánh khuấy tua bin là gì?

A. Cấu tạo phức tạp, đắt tiền

B. Hiệu suất thấp đối với chất lỏng không nhớt, không khuấy được chất lỏng dễ phân lớp

C. Không khuấy được huyền phù

D. Hiệu suất thấp khi khuấy chất lỏng có độ nhớt cao, thể tích chất lỏng bị hạn chế khi khuấy mãnh liệt

Câu 20: Hỗn hợp khí bụi vào thiết bị Cyclone lắng theo:

A. Phương tiếp tuyến của Cyclone

B. Ống trung tâm từ dưới lên

C. Ống trung tâm từ trên xuống

D. Phương pháp tuyến của Cyclone

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 42 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên