Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 456 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm - Phần 4. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

22 Lần thi

Câu 1: Trong máy nén pittông, vị trí chết là …:

A. vị trí biên của pittông ở hai đầu xylanh

B. vị trí biên của xylanh ở hai đầu pitttong

C. vị trí biên của pittông ở giữa xylanh

D. vị trí biên của xylanh ở giữa pitttong

Câu 2: Khi lựa chọn máy nghiền ta phải chọn máy nghiền thỏa điều kiện nào sau đây?

A. Kích thước hạt trước khi nghiền phải đồng đều 

B. Kích thước hạt sau khi nghiền phải đồng đều

C. Tạo nhiều bụi 

D. Không được điều chỉnh độ nghiền

Câu 3: Trong máy nén pittông, khoảng hại là …:

A. khoảng thời gian giữa pittông khi ở vị trí chết và nắp xylanh

B. chiều dài mà pittông chuyển động trong xy lanh

C. chiều dài của xylanh

D. khoảng không gian giữa pittông khi ở vị trí chết và nắp xylanh

Câu 4: Khi phân loại máy nghiền ta có những loại chính nào sau đây?

A. Máy nghiền thô, máy nghiền mịn, máy nghiền keo

B. Máy nghiền thô, máy nghiền trung bình, máy nghiền nhỏ

C. Máy nghiền không thô, máy nghiền trung bình, máy nghiền nhỏ

D. Máy nghiền thô, máy nghiền trung bình và nhỏ, máy nghiền mịn và keo

Câu 5: Đối với máy nén pittông nhiều cấp người ta tiến hành làm nguội trung gian sau mỗi cấp nhằm mục đích gì?

A. tiết kiệm công nén

B. tăng nhiệt độ của khí

C. tăng khoảng hại

D. giảm nhiệt độ cho máy nén

Câu 6: Máy nghiền nào sau đây thuộc loại máy nghiền thô?

A. Máy nghiền trục 

B. Máy nghiền má đập

C. Máy nghiền búa 

D. Máy nghiền bi

Câu 7: Máy nghiền nào sau đây thuộc loại máy nghiền trung bình và nhỏ?

A. Máy nghiền má đập 

B. Máy nghiền hình nón cụt 

C. Máy nghiền trục

D. Máy nghiền bi

Câu 9: Máy nghiền nào sau đây thuộc loại máy nghiền mịn?

A. Máy nghiền trục 

B. Máy nghiền búa 

C. Máy nghiền quả lăn

D. Máy nghiền bi 

Câu 11: Trong các máy nghiền sau đây, máy nghiền nào hoạt động theo phương pháp chèn ép?

A. Máy nghiền bi

B. Máy nghiền trục

C. Máy nghiền rung

D. Máy nghiền má đập

Câu 12: Quá trình sàng dựa phân riêng trên sự khác nhau về yếu tố nào sau đây?

A. khối lượng riêng

B. lực hút trái đất

C. kích thước và hình dạng

D. lực trọng trường

Câu 13: Công nén trong quá trình đa biến như thế nào đối với các quá trình nén khác?

A. lớn hơn công nén trong quá trình đẳng nhiệt và nhỏ hơn công nén trong quá trình đoạn nhiệt

B. nhỏ hơn công nén trong quá trình đẳng nhiệt và lớn hơn công nén trong quá trình đoạn nhiệt

C. lớn hơn công nén trong quá trình đẳng nhiệt

D. Nhỏ hơn công nén trong quá trình đoạn nhiệt

Câu 14: Quá trình sàng là phân riêng hỗn hợp vật liệu rời nhờ yếu tố nào sau đây?

A. không khí

B. lực cơ học

C. lực ly tâm

D. lực hút trái đất

Câu 15: Trong quá trình nén đoạn nhiệt thì nhiệt độ của khí thay đổi như thế nào?

A. nhiệt độ của khí tăng

B. nhiệt độ của khí giảm

C. nhiệt độ của khí không đổi

D. nhiệt độ của khí biến thiên không theo qui luật nào

Câu 16: Theo hoạt động sàng được chia thành những loại nào sau đây?

A. sàng dạng rãnh và dạng lỗ

B. sàng hình thùng và hình phẳng

C. sàng đứng yên và sàng chuyển động

D. sàng lắc và sàng rung

Câu 17: Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng chính đến chất lượng quá trình sàng?

A. Nhiệt độ sàng

B. Hiệu suất sàng

C. Nồng độ 

D. Áp suất sàng

Câu 18: Sau khi sàng, những hạt có đặc điểm nào sau đây sẽ nằm dưới sàng?

A. Chủ yếu những hạt có kích thước nhỏ hơn lỗ sàng

B. Chủ yếu những hạt có kích thước nhỏ trong hỗn hợp

C. Chủ yếu những hạt có kích thước bằng kích thước lỗ

D. Chủ yếu những hạt có kích thước lớn nhất trong hỗn hợp

Câu 19: Trong quá trình đoạn nhiệt khi nén thì toàn bộ nhiệt lượng sẽ như thế nào?

A. toả ra truyền cho môi trường bên ngoài

B. toả ra nằm lại trong khối khí

C. thu vào truyền cho môi trường bên ngoài

D. thu vào nằm trong khối khí

Câu 20: Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng hiệu suất sàng?

A. Độ ẩm của sàng

B. Chiều dày của sàng 

C. Vận tốc hạt

D. Hình dạng và kích thước lỗ sàng cũng như vật liệu sàng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 22 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên