Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 179 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong các trường hợp:

A. Dự án khuyến khích đầu tư, người nộp thuế gặp thiệt hại từ 20% - 50% giá tính thuế, doanh nghiệp sử dụng từ 20% - 50% lao động thương binh, thương binh ¾; 4/4

B. Dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, doanh nghiệp sử dụng từ 20% - 50% lao động thương binh, thương binh ¾; 4/4 các hoạt đông dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, nhà tình nghĩa, cơ sở chữa bệnh xã hội, đất ở địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn, đất di tích lịch sử, văn hóa, thiên tai, người nộp thuế gặp thiệt hại từ 20% - 50% giá tính thuế

C. Dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, các hoạt động dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, nhà tình nghĩa, cơ sở chữa bệnh xã hội, đất ở địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn, đất di tích lịch sử, văn hóa, thiên tai

D. Doanh nghiệp sử dụng từ 20% - 50% lao động thương binh, thương binh ¾; 4/4 các hoạt đông dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, nhà tình nghĩa, cơ sở chữa bệnh xã hội, đất ở địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn

Câu 2: DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, trường hợp cơ quan tính thuế hoặc ấn định thuế thì thời hạn nộp thuế là:

A. Ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế

B. Ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế

C. Thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế

D. Ngày thứ 90 kể từ khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

Câu 8: Công ty K khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế TTĐB phải nộp từ 300.000.000đ lên 500.000.000đ. Công ty K:

A. Phải nộp tăng thêm 200.000.000đ

B. Phải nộp tăng thêm 300.000.000đ

C. Phải nộp tăng thêm 500.000.000đ

D. Phải nộp số tiền thuế là 800.000.000đ

Câu 9: Công ty H khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT được hoàn từ 300.000.000đ lên 500.000.000đ. Công ty H:

A. Được hoàn thêm 200.000.000đ

B. Được hoàn thêm 500.000.000đ

C. Được hoàn thêm 800.000.000đ

D. Bị phạt chậm nộp

Câu 10: Công ty I khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế TNDN làm tăng chi phí được trừ 600.000.000đ dẫn đến làm giảm số thuế phải nộp 150.000.000đ. Công ty I:

A. Phải nộp thêm số thuế là 150.000.000đ

B. Được bù trừ vào số thuế TNDN phải nộp ở kỳ sau là 150.000.000đ

C. Được bù trừ số thuế TNDN phải nộp ở kỳ sau là 600.000.000đ

D. Phải nộp thêm 600.000.000đ

Câu 11: Công ty K khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế TNDN làm giảm chi phí được trừ 400.000.000đ dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp 100.000.000đ. Công ty K:

A. Phải nộp thêm số thuế là 100.000.000đ

B. Được bù trừ vào số thuế TNDN phải nộp ở kỳ sau là 100.000.000đ

C. Phải nộp thêm 400.000.000đ

D. Được bù trừ số thuế TNDN phải nộp ở kỳ sau là 400.000.000đ

Câu 12: Điều kiện để chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA được hoàn thuế GTGT:

A. Có giấy phép đầu tư, có con dấu riêng

B. Phải có đầy đủ các điều kiện nêu trên

C. Giữ sổ sách kế toán, chứng từ theo quy định, có tiền gửi tại tài khản ngân hàng

D. Nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và có mã số thuế

Câu 13: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là:

A. Tháng 1 năm tài chính

B. Tháng 6 năm tài chính

C. Tháng 12 năm tài chính

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 14: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN là:

A. Ngày thứ 40 năm sau

B. Tháng 1 năm sau

C.  Quý I năm sau

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 16: Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế do thiên tai, hỏa hoạn:

A. 30 ngày

B. 60 ngày

C. 60 ngày với quyết toán thuế, 30 ngày với trường hợp khác

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 17: Hồ sơ khai thuế GTGT thoe phương pháp khấu trừ:

A. Theo mẫu 01/GTGT; 01 – 1/GTGT; 01 – 2/GTGT; 01 – 04A/GTGT

B. Theo mẫu 03/GTGT; 04/GTGT; 05/GTGT; 06/GTGT

C. Theo 01/TTĐB; 01 – 1/TTĐB; 01 – 2/TTĐB; 01/THKT

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 18: Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT:

A. Theo mẫu 03/GTGT

B. Theo mẫu 04/GTGT

C. Theo mẫu 06/GTGT

D. Thoe mẫu 05/GTGT

Câu 19: Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

A. Theo mẫu 03/GTGT

B. Theo mẫu 04/GTGT

C. Theo mẫu 05/GTGT

D. Theo mẫu 06/GTGT

Câu 20: Hồ sơ khai thuế TNDN tam tính theo quý:

A. Theo mẫu 01B/TNDN

B. Theo mẫu 02//TNDN

C. Theo mẫu 01A/TNDN

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 21: Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cả năm:

A. Theo mẫu 01/TNDN

B. Theo mẫu 02/TNDN

C. Theo mẫu 03/TNDN

D. Cả 3 đáp án đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên