Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 236 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 8. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết peptid, protein là:

A. Phản ứng Ninhydrin

B. Phản ứng Molish

C. Phản ứng Biurê

D. Phản ứng thuỷ phân

Câu 2: Trong các nhóm protein sau, loại nào có cấu tạo là protein tạp:

A. Globulin, Albumin, Glucoprotein, Mucoprotein

B. Collagen, Lipoprotein, Globulin, Cromoprotein

C. Keratin, Globulin, Glucoprotein, Metaloprotein

D. Glucoprotein, Flavoprotein, Nucleoprotein, Lipoprotein

Câu 5: Các quá trình thoái hoá chung của acid amin là:

A. 1, 2, 3

B. 1, 2, 4

C. 2, 3, 4

D. 2, 4, 5

Câu 7: NH3 sẽ chuyển hoá theo những con đường sau:

A. 1, 2, 3

B. 1, 3, 4

C. 2, 3, 4

D. 2, 3, 5

Câu 8: Các chất sau có mặt trong chu trình urê:

A. Arginin, Ornitin, Aspartat , Citrulin

B. Carbamyl P, Oxaloacetat, Aspartat, Fumarat

C. Arginin, Succinat, Fumarat, Citrulin

D. Ornitin, Oxaloacetat, Aspartat, Glutamat

Câu 10: Các acid amin sau tham gia vào quá trình tạo Glutathion:

A. Cystein, Methionin, Arginin

B. Glycin, Cystein, Glutamat

C. Arginin, Ornitin, Cystein

D. Cystin, Lysin, Glutamat

Câu 12: Bệnh bạch tạng là do thiếu enzym sau:

A. Phenylalanin hydroxylase

B. Tyrosin hydroxylase

C. Transaminase

D. Parahydroxy phenyl pyruvat hydroxylase

Câu 13: Thiếu Homogentisat oxygenase đưa đến tình trạng bệnh lý:

A. Tyrosin niệu

B. Bệnh bạch tạng

C. Homocystein niệu

D. Alcapton niệu

Câu 15: Tốc độ chuyển hoá protid phụ thuộc vào các yếu tố sau:

A. Tuỳ từng loại mô

B. Nhu cầu năng lượng cơ thể

C. Nhu cầu một số chất dẫn xuất từ acid amin như hormon, base N

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 16: Protid có thể bị biến tính dưới tác dụng của những yếu tố sau:

A. pH acid, base

B. Nồng độ muối

C. Dung môi

D. Tất cả các yếu tố trên

Câu 17: Serotonin:

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 2, 4

D. 3, 4

Câu 18: Trong viêm gan siêu vi cấp tính, có sự thay đổi hoạt độ các enzym sau:

A. GOT tăng, GPT tăng, GOT > GPT

B. GOT tăng, GPT tăng, GPT > GOT

C. GOT và GPT tăng mức độ như nhau

D. GOT và GPT không tăng

Câu 19: Dạng vận chuyển của NH3 trong máu là:

A. NH4+

B. Acid glutamic

C. Acid \(\alpha\) cetonic

D. Glutamin

Câu 21: Liên kết đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc bậc 3 của protein là:

A. Liên kết peptid

B. Liên kết hydro

C. Liên kết disulfua

D. Liên kết ion

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên