Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 737 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

54 Lần thi

Câu 3: Sai số ở trạng thái xác lập được tính theo công thức nào với e(t) là sai lệch động còn tồn tại trong quá trình điều khiển?

A. St  = lim e(t)=lim p E(p)                              t→0          p→∞

B. St  = lim e(t)=lim p E(p)                              t→∞          p→0

C. St  = lim e(t)=lim p E(p)                              t→0          p→0

D. St  = lim e(t)=lim E(p)                              t→∞          p→0

Câu 4: Độ quá điều chỉnh của điều khiển được tính theo công thức nào?

A. σmax% = (ymax – y0)100%/y∞

B. σmax% = (ymax – y∞)100%/y∞

C. σmax% = (y0 – ymax)100%/y0

D. σmax% = (y0 – ymax)100%/y∞

Câu 6: Hàm truyền đạt của khâu khuếch đại là:

A. G ( s ) =   K /s

B. G ( s ) = K.s

C. G ( s ) = Kp

D. G ( s ) = Kp + K.s

Câu 8: Hệ thống rời rạc ổn định khi:

A. Biến z có phần thực âm

B. Biến z có phần thực dương

C. Biến z nằm bên ngoài vòng tròn đơn vị

D. Biến z nằm trong vòng tròn đơn vị

Câu 9: Khâu ZOH trong  hệ thống điều khiển tự động rời rạc tương đương với:

A. Mạch D/A

B. Mạch A/D

C. Bộ điều khiển

D. Mạch cảm biến đo lường

Câu 10: Ưu điểm của hệ thống điều khiển vòng kín là:

A. Hoạt động chính xác

B. Linh hoạt do có sự hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ vào của hệ thống

C. Làm tăng sai số xác lập

D. Câu a và b đúng

Câu 11: Hệ thống tuyến tính được mô tả bởi hệ phương trình trạng thái cấp n:

A. P = [B    A.B’   A2 .B’ … An-1B’]

B. P = [C’   A’.C’   (A’)2 .C’ … (A’)n-1C’]

C. P = [B    A.B     A2 .B … An-1 .B]

D. P = [C    A.C’    A2C’ … An-1C’]

Câu 12: Sai phân cấp 1 được tính theo công thức?

A. Δx(i) = x(i+1) – x(i)

B.  Δx(i) = x(i+1) + x(i)

C. Δx(i) = x(i+2) – x(i)

D. Δx(i) = x(i+2) + x(i)

Câu 13: Hàm truyền đạt trong hệ rời rạc là tỷ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào được biểu diễn trong miền nào?

A. Trong miền Z với điều kiện đầu triệt tiêu

B. Trong miền Laplace rời rạc với điều kiện đầu tiến tới vô cùng

C. Trong miền Laplace rời rạc với điều kiện đầu tiến tới vô cùng

D. Trong miền thời gian

Câu 15: Biến đổi Z của khâu 1/p là?

A. 1/(Z-1)

B. Z/(Z+1)

C. 1/(Z+1)

D.  Z/(Z-1)

Câu 16: Mối quan hệ giữa miền Z và miền Laplace?

A. Z = eT

B. Z = e-T

C.  Z = epT

D. Z = e-pT

Câu 17: Biểu đồ Bode biên độ là đồ thị biểu diễn mối quan hệ:

A. của đáp ứng biên độ theo tần số

B. của logarith đáp ứng biên độ theo tần số

C. của đáp ứng pha theo tần số

D. của logarith đáp ứng pha theo tần số

Câu 21: Tín hiệu vào của bộ chuyển đổi A/D:

A. Tín hiệu liên tục

B. Tín hiệu số

C. Sóng  sin

D. Xung vuông

Câu 24: Theo tiêu chuẩn Bode hệ Gk(s) ổn định nếu Go(s) có độ dự trữ biên (G M) và độ dự trữ pha (ΦM):

A. G M > 0 và ΦM >0

B. G M  ≥ 0 và  ΦM  > 0

C. G M < 0 và ΦM >0

D. G M > 0 và ΦM ≤ 0

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 54 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên