Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 27 Câu hỏi
  • 223 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 6. Tài liệu bao gồm 27 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

11 Lần thi

Câu 1: DNNN thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua TTGDCK nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị:

A. 10 tỷ đồng trở nên

B. Từ 1 đến 10 tỷ đồng

C. 5 tỷ đồng trở nên

D. Tùy DN có muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không

Câu 2: Khi thực hiện bán CP của DNNN, cổ đông chiến lược được phép mua

A. Tối đa 20% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân

B. Tối đa 25% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân

C. Tối đa 25% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân

D. Tối đa 20% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân

Câu 3: Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán tại:

A. UBCK

B. TTGDCK

C. Công ty chứng khoán

D. Tất cả các nơi trên

Câu 6: Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của thành viên giao dịch:

A. Nộp BCTC 6 tháng

B. Đóng góp lập quỹ hỗ trợ thanh toán

C. Nộp phí thành viên, phí giao dịch, phí sử dụng hệ thống giao dịch

D. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Những chứng khoán nào được phép niêm yết tại trung tâm giao dịch

A. Trái phiếu chính phủ

B. Cổ phiếu của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa

C. Chứng khoán của các doanh nghiệp đã được UBCKNN cấp giấy phép phát hành ra công chúng

D. Cả A & C

Câu 10: Trong các điều kiện để quản lý doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất.

A. Có ban Giám đốc điều hành tốt

B. Có sản phẩm nổi tiếng

C. Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý

D. Quy mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành

Câu 11: Ý nghĩa của việc phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là:

A. Phân biệt quy mô huy động vốn

B. Phân biệt đối tượng và phạm vi cần quản lý

C. Phân biệt loại chứng khoán được phát hành

D. Phân biệt hình thức bán buôn hay bán lẻ

Câu 12: Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường thứ cấp:

A. Là nơi chào bán các chứng khoán mới phát hành

B. Tạo tính thanh khoản cho chứng khoán

C. Tạo cho người sở hữu chứng khoán cơ hội rút vốn

D. Cho phép các nhà đầu tư sắp xếp lại danh mục đầu tư

Câu 13: Người có giấy phép kinh doanh hành nghề chứng khoán được phép:

A. Cùng làm việc hoặc góp vốn vào 2 hay nhiều công ty chứng khoán

B. Làm giám đốc 1 tổ chức niêm yết

C. Tham gia kinh doanh hoạt động chứng khoán

D. Cho mượn giấy phép hành nghề

Câu 14: Các các nhà phân tích kỹ thuật ít quan tâm đến chỉ tiêu nào trong số các chỉ tiêu sau đây?

A. Số lượng chứng khoán giao dịch

B. Tỷ lệ nợ trên vốn cổ đông

C. Xu hướng giá

D. Giá mở của, đóng cửa

Câu 15: Theo quy định của Việt Nam, công ty chứng khoán là loại hình doanh nghiệp

A. Công ty liên doanh;

B. Công ty TNHH

C. Công ty CP

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16: Căn cứ vào đặc điểm và tính chất, công ty chứng khoán là?

A. Công ty đa năng;

B. Công ty đa năng toàn phần;

C. Công ty đa năng một phần.

D. Tất cả đáp án trên

Câu 17: Trong khi thực hiện tự doanh, công ty chứng khoán phải tuân thủ các nguyên tắc:

A. Tách bạch tài khoản giữa công ty và khách hàng;

B. Bình ổn thị trường;

C. Tuân thủ về giới hạn đầu tư, lĩnh vực đầu tư.

D. Tất cả đáp án trên

Câu 18: Chức năng của hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán:

A. Quản lý các chứng khoán lưu ký của khách hàng;

B. Ghi nhận quyền sở hữu;

C. Phân phối lãi, trả vốn gốc và cổ tức bằng tiền cho người sở hữu chứng khoán.

D. Tất cả đáp án trên

Câu 19: Tiêu chuẩn bản chất đạo đức nghề nghiệp của nhân viên môi giới chứng khoán bao gồm:

A. Có trình độ năng lực;

B. Làm việc có tiêu chuẩn tay nghề;

C. Có đạo đức tốt;

D. Tất cả đáp án trên

Câu 20: Chức năng của chỉ số thị trường chứng khoán là:

A. Phong vũ biểu phản ánh nền kinh tế;

B. Là cơ sở để đánh giá hoạt động của từng doanh nghiệp;

C. Là cơ sở để nhà đầu tư tạo lập danh mục đầu tư có hiệu quả.

D. Tất cả đáp án trên

Câu 21: Lý do nào sau đây đúng với bản khống chứng khoán?

A. Ngăn chặn sự thua lỗ

B. Hưởng lợi từ sự sụt giá chứng khoán

C. Hưởng lợi từ sự tăng giá chứng khoán

D. Hạn chế rủi ro

Câu 22: Nếu 1 trái phiếu được bán ra thấp hơn mệnh gì thì:

A. Lãi suất hiện hành của trái phiếu < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu

B. Lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu

C. Lãi suất hiện hành của trái phiếu bằng lãi suất danh nghĩa của trái phiếu

D. Không có cơ sở để so sánh.

Câu 23: Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu như thế nào?

A. Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y

B. Lãi suất trái phiếu X bằng lãi suất trái phiếu Y

C. Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y

D. Tùy trường hợp cụ thể

Câu 24: DNNN thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua trung tâm giao dịch chứng khoán nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị:

A. 10 tỷ đồng trở nên

B. Từ 1 đến 10 tỷ đồng

C. 5 tỷ đồng trở nên

D. Tùy doanh nghiệp có muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không

Câu 25: Khi thực hiện bán cổ phần của DNNN, cổ đông có thể được mua:

A. Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân

B. Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân

C. Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân

D. Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 11 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 27 Câu hỏi
  • Sinh viên