Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 9

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 173 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Đối với môn học chỉ dạy trong một học kỳ thì kết quả đánh giá xếp loại cả năm đó như thế nào?

A. Không tính điểm trung bình cả năm môn học đó.

B. Chỉ xếp môn đó loại trung bình.

C. Chỉ tính điểm trung bình của học kỳ mà môn đó được học.

D. Lấy kết quả đó làm kết quả đánh giá xếp loại cuối năm.

Câu 8: Theo thông tư 58. Các môn học nào được đánh giá bằng nhận xét?

A. Môn Thể dục

B. Môn Âm nhạc

C. Môn Mỹ thuật

D. Cả a,b,c đều đúng

Câu 9: Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT Học sinh có đủ các điều kiện nào dưới đây thì được lên lớp:

A. Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.

B. Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu.

C. Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

D. Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên; Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

Câu 10: Học sinh được xếp loại giỏi về học tập phải đạt những tiêu chuẩn nào?

A. Điểm trung bình các môn từ 8,0 trở lên, trong đó ĐTB của 1 trong 2 môn Văn,Toán Từ 8,0 trở lên; không có môn học nào ĐTB dưới 6,5; các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ

B. ĐTB các môn từ 8,5 trở lên; không có môn học nào ĐTB dưới 6,5; các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ

C. ĐTB các môn từ 8,0 trở lên; không có môn học nào ĐTB dưới 5,0; các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ

D. Điểm trung bình các môn từ 8,0 trở lên,trong đó ĐTB của 2 môn Văn, Toán Từ 8,0 trở lên; không có môn học nào ĐTB dưới 6,5; các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ

Câu 15: Theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT đối với học sinh xếp loại cả năm Trung bình được tính như sau:

A. Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên, không có môn học nào dưới 3,5; các môn học đánh giá bằng nhận xét loại Đ.

B. Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó cả 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên, không có môn học nào dưới 3,5; các môn học đánh giá bằng nhận xét loại Đ.

C. Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên; các môn học đánh giá bằng nhận xét loại Đ.

D. Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên, không có môn học nào dưới 2,0; các môn học đánh giá bằng nhận xét loại Đ.

Câu 19: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và Đào tạo quy định về:

A. Đạo đức nhà giáo.

B. Về nhân cách nhà giáo.

C. Những điều nhà giáo không được làm.

D. Nhiệm vụ của nhà giáo.

Câu 21: Đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên không phải là:

A. Yêu nghề

B. Gắn bó với nghề

C. Lối sống, tác phong theo sở thích

D. Chấp hành Luật giáo dục

Câu 22: Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo, đối tượng nào thuộc đối tượng áp dụng những quy định về đạo đức nhà giáo?

A. Nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

B. Giáo viên THCS

C. Giáo viên phổ thông

D. Giáo viên Tiểu Học

Câu 23: Các hành vi nhà giáo không được làm: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cưỡng, nề nếp của nhà trường được quy định tại:

A. Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

B. Luật giáo dục 2005, sửa đổi 2009

C. Thông tư 30/2009/TT-BGDDT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

D. Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Câu 25: Quy định về đạo đức nhà giáo?

A. Là cơ sở để nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh.

B. Là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhả giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm.

C. Là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo.

D. Là cơ sở để các nhà giáo nỗ lực rèn luyện phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo.

Câu 27: Tiêu chí “Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vi, nhà trường, của ngành” thuộc quy định cụ thể nào?

A. Phẩm chất chính trị.

B. Đạo đức nghề nghiệp.

C. Lối sống, tác phong.

D. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức của nhà giáo.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm