Câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 179 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Cải tiến phương pháp dạy học truyền thống là:

A. Loại bỏ các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, nêu vấn đề

B. Chỉ sử dụng các phương pháp và các kĩ thuật dạy học tích cực

C. Không loại bỏ các phương pháp truyền thống mà cần cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng

D. Chuyển hoàn toàn từ phương pháp dạy học truyền thống sang dạy học tích cực

Câu 2: Quan điểm của dạy học giải quyết vấn đề là quan điểm dạy học:

A. Nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề

B. Trong đó việc dạy được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp

C. Nhằm làm cho các hoạt động trí óc và chân tay kết hợp chặt chẽ với nhau

D. Sử dụng các phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành

Câu 3: Quan điểm của dạy học theo tình huống là quan điểm dạy học:

A. Nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề

B. Trong đó việc dạy được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp

C. Nhằm làm cho các hoạt động trí óc và chân tay kết hợp chặt chẽ với nhau

D. Sử dụng các phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành

Câu 4: Quan điểm của dạy học định hướng hành động là quan điểm dạy học:

A. Nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề

B. Trong đó việc dạy được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp

C. Nhằm làm cho các hoạt động trí óc và chân tay kết hợp chặt chẽ với nhau

D. Sử dụng các phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành

Câu 5: Kĩ thuật dạy học là:

A. Cách thức hành động của giáo viên và học sinh trong các tình huống nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học

B. Là đơn vị lớn nhất của phương pháp dạy học

C. Các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh

D. Cần phải tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học

Câu 6: Để vận dụng dạy học giải quyết vấn đề thì:

A. Học sinh phải được đặt trong một tình huống có vấn đề, chứa đựng mâu thuẫn nhận thức

B. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội

C. Học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và tay chân

D. Giáo viên cần phải được trang bị đầy đủ phương tiện dạy học mới và công nghệ thông tin hỗ trợ

Câu 7: Để vận dụng dạy học theo định hướng hành động thì:

A. Học sinh phải được đặt trong một tình huống có vấn đề, chứa đựng mâu thuẫn nhận thức

B. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội

C. Học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và tay chân

D. Giáo viên cần phải được trang bị đầy đủ phương tiện dạy học mới và công nghệ thông tin hỗ trợ

Câu 8: Quan điểm dạy học tích cực hóa và tiếp cận toàn thể là quan điểm của vận dụng dạy học:

A. Giải quyết vấn đề

B. Theo tình huống

C. Định hướng hành động

D. Truyền thống

Câu 9: Quan điểm mới trong việc đánh giá học sinh là:

A. Chỉ đánh giá dựa trên kết quả của các bài kiểm tra thường xuyên

B. Chỉ đánh giá dựa trên kết quả của các bài kiểm tra định kì

C. Chỉ đánh giá dựa trên quá trình học tập và rèn luyện của học sinh..

D. Kết hợp đánh giá kết quả học tập và đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh

Câu 11: Môi trường giáo dục nhà trường là:

A. Tập hợp các yếu tố như yếu tố vật chất và yếu tố tâm lí, xã hội có tác động trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng quá trình dạy học và giáo dục nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho người học

B. Yếu tố vật chất gồm cảnh quan, cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học có hiệu quả hơn

C. Yếu tố tâm lí, xã hội: là một không gian tâm lí chất đầy vốn sống của giáo viên và học sinh, luôn có sự tương tác giao tiếp sư phạm

D. Chỉ là nơi để tổ chức hoạt động dạy và học

Câu 12: Xây dựng môi trường giáo dục là trách nhiệm:

A. Của chính mỗi thành viên trong nhà trường

B. Của ban giám hiệu

C. Của tất cả các học sinh.

D. Của các giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy

Câu 15: Để tăng cường sự tham gia của học sinh vào việc xây dựng văn hóa trường học, nội qui lớp học thì:

A. Giáo viên để học sinh cùng được tham gia đóng góp ý kiến và xác lập những qui tắc ứng xử và nội qui lớp học

B. Giáo viên đề ra qui tắc ứng xử và nội qui lớp học, học bắt buộc phải thực hiện theo.

C. Cả giáo viên và học sinh phải thực hiện theo qui tắc ứng xử và nội qui của trường.

D. Để học sinh tự xây dựng qui tắc ứng xử và nội qui lớp học không có sự tham gia của giáo viên

Câu 17: Kết hợp đa dạng phương pháp dạy học là:

A. Việc phối hợp đa dạng phương pháp và hình thức trong toàn bộ quá trình dạy học để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học

B. Chỉ nên kết hơp phương pháp truyền thống với một phương pháp dạy học hoặc kĩ thuật dạy học tích cực để nâng cao chất lượng dạy học

C. Kết hợp giữa phương pháp truyền thống và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ

D. Cải tiến phương pháp dạy học truyền thống để nâng cao hiệu quả sử dụng

Câu 18: Một trong những hoạt động mà giáo viên cốt cán có thể hỗ trợ đồng nghiệp về phương pháp và chiến lược dạy học là:

A. Nghiên cứu bài học với đồng nghiệp để xác định những phương pháp và chiến lược dạy học có thể áp dụng nhằm đem lại hiệu quả cho việc giảng dạy

B. Yêu cầu đồng nghiệp tự nghiên cứu bài học để xác định những phương pháp và chiến lược dạy học có thể áp dụng nhằm đem lại hiệu quả cho việc giảng dạy

C. Yêu cầu đồng nghiệp tự nghiên cứu đặc điểm học tập của học sinh để xác định những phương pháp và chiến lược dạy học phù hợp

D. Viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học nhưng không chia sẻ kinh nghiệm và việc vận dụng thành công phương pháp, chiến lược dạy học

Câu 19: Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản:

A. Để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với mức độ tự lực của học sinh

B. Cho việc thực hiện nguyên lí giáo dục kết hợp lí thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội

C. Để được sử dụng các phương tiện dạy học mới và công nghệ thông tin hỗ trợ

D. Không phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với mức ộ tự lực của học sinh

Câu 20: Câu hỏi quá trình dùng để kiểm tra:

A. Mức độ hiểu biết, kĩ năng và thái độ của học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

B. Kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm đã có của học sinh trước khi học hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó

C. Khái niệm hoặc nội dung kiến thức mới hoặc quy trình làm việc thực hiện một hoạt động nào đó của học sinh

D. Kết quả học tập của học sinh

Câu 21: Câu hỏi chẩn đoán dùng để kiểm tra:

A. Mức độ hiểu biết, kĩ năng và thái độ của học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

B. Kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm đã có của học sinh trước khi học hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó

C. Kết quả học tập của học sinh

Câu 22: Câu hỏi tổng hợp dùng để kiểm tra:

A. Mức độ hiểu biết, kĩ năng và thái độ của học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

B. Kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm đã có của học sinh trước khi học hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó

C. Khái niệm hoặc nội dung kiến thức mới hoặc quy trình làm việc thực hiện một hoạt động nào đó của học sinh

D. Kết quả học tập của học sinh

Câu 23: Môi trường nhà trường có ảnh hưởng:

A. Rất lớn đến nhận thức, tình cảm và hành vi của học sinh, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng giáo dục

B. Rất lớn đến hiệu quả và chất lượng giáo dục nhưng không gây ảnh hưởng đến nhận thức,tình cảm và hành vi của học sinh

C. Rất lớn đến nhận thức, tình cảm và hành vi của học sinh cũng như ảnh hương đến hiệu quả và chất lượng giáo dục

D. Một phần đến nhận thức, tình cảm và hành vi của học sinh cũng như ảnh hương đến hiệu quả và chất lượng giáo dục

Câu 25: Năng lực chuyên môn của giáo viên là khả năng hiểu biết:

A. Kiến thức và chương trình môn học của giáo viên

B. Kiến thức xã hội và chương trình môn học

C. Chương trình đào tạo

D. Kiến thức môn học

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm