Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 219 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Để in Slide 1,3,6,9 ta chọn File -> Chọn print: 

A. Chọn Current Range -> Gõ vào 1,3,6,9

B. Chọn Slide-> Gõ vào 1,3,6,9

C.  Chọn All -> Gõ vào 1,3,6,9 

D. Chọn Seletion -> Gõ vào 1,3,6,9 

Câu 2: Để mở một bài trình chiếu Powerpoint đã soạn trước đó ta thực hiện: 

A. Chọn File -> Chọn Save -> Chọn tên tập tin cần tìm

B. Chọn File -> Chọn Save as -> Chọn tên tập tin cần tìm 

C. Chọn File -> Chọn New -> Chọn tập tin cần tìm 

D. Chọn File -> Chọn Open -> Chọn tên tập tin cần tìm 

Câu 3: Mở chương trình Microsoft PowerPoint, làm xong giáo án, lưu trữ vào My Doccuments của máy ta chọn lệnh nào sau đây : 

A. Chọn File->Chọn Save-> Chọn Up one level->My Documents->Tại File name: Gõ s báo danh->Chọn Save.

B. Chọn File->Chọn new-> Chọn Up one level->My Documents->Tại File name:Gõ số báo danh->Chọn Save. 

C. Chọn File->Chọn Open-> Chọn Up one level->My Documents->Tại File name:Gõ số báo danh->Chọn Save. 

D. Chọn File->Chọn Save as-> Chọn Up one level->My Documents->Tại File name:Gõ số báo danh->Chọn Save. 

Câu 4: Để lưu tập tin với một tên khác ta chọn lệnh nào sau đây. 

A. File -> Chọn Open -> Gõ tên tập tin vào phần File Name 

B. File -> Chọn Save as -> Gõ tên tập tin vào phần File Name

C. File -> Chọn New as-> Gõ tên tập tin vào phần File Name 

D. File -> Chọn Save -> Gõ tên tập tin vào phần File Name 

Câu 5: Chèn 1 đoạn nhạc vào Slide và chọn kiểu chạy cho đoạn nhạc “ Play across slides” nghĩa là: 

A. Đoạn nhạc sẽ chạy xuyên suốt các slide 

B. Chạy hết đoạn nhạc mới chuyển slide 

C. Tự động khi trình chiếu, đoạn nhạc sẽ thực hiện

D. Không biểu hiện gì 

Câu 7: Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

A. Chọn Slide Show -> Custom Show

B. Chọn Slide Show -> View Show

C. Chọn View -> Slide Show

D. Nhấn phím F5Phản hồi - đóng góp ý kiến

Câu 8: Thao tác chọn File -> Close dùng để

A. Lưu tập tin hiện tại

B. Mở một tập tin nào đó

C. Đóng tập tin hiện tại

D. Thoát khỏi PowerpointPhản hồi - đóng góp ý kiến

Câu 9: Sau khi đã chọn một đoạn văn bản, cách nào sau đây không phải để làm mất đi đoạn văn bản đó?

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X

B. Nhắp chuột trái vào nút lệnh Cut (biểu tượng là cái kéo) trên thanh công cụ.

C. Nhấn phím Delete.

D. Chọn Edit ->  Cut.Phản hồi - đóng góp ý kiến

Câu 11: Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, đầu tiên ta phải

A. Chọn File -> Open

B. Chọn File -> New

C. Chọn File -> Save

D. Chọn File -> Save As

Câu 12: Để định dạng dòng chữ "Giáo án điện tử" thành "Giáo án điện tử" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là

A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

B. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I

C. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

D. Nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và  Ctrl + B

Câu 13: Để lưu lại tập tin GADT.PPT đang mở, ta có thể

A. Chọn File -> Save

B. Chọn File -> Save As

C. Chọn File -> Save hoặc File -> Save As đều được

D. Chọn File -> Close

Câu 15: Thao tác chọn File -> Open là để 

A. Mở một presentation đã có trên đĩa

B. Tạo mới một presentation để thiết kế bài trình diễn

C. Lưu lại presentation đang thiết kế

D. Lưu lại presentation đang thiết kế với một tên khác

Câu 16: Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Insert -> New Slide là để

A. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành

B. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành

C. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên

D. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng

Câu 17: Trong Powerpoint 2010, để tạo hiệu ứng cho các đối tượng

A. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Animations -> Add Animation…

B. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Slide Show -> Add Effect…

C. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Custom Animation -> Add Effect…

D. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Insert -> Add Animation…

Câu 18: Trong Powerpoint 2010, để tạo hiệu ứng chuyển đổi giữa các trang

A. Vào Slide Show -> Custom Animation

B. Vào Slide Show -> Slide Transition

C. Vào View -> Slide Transition

D. Vào Transitions -> chọn hiệu ứng

Câu 19: Trong Powerpoint 2010, để chọn mẫu giao diện cho các Slide

A. Vào Format -> Slide Design

B. Vào Slide Show -> Slide Design

C. Vào Design -> chọn mẫu

D. Vào Slide Design -> chọn mẫu

Câu 20: Trong Powerpoint, để chèn biểu đồ

A. Vào View -> Chart

B. Vào Format -> Chart

C. Vào Slide Design ->Chart

D. Vào Insert -> Chart

Câu 21: Trong Powerpoint 2010, để tạo liên kết chuyển đến trang kế tiếp

A. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Custom Shows -> Slide -> Next slide

B. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Action -> Hyperlink to -> Next slide

C. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Slide Show -> Action settings -> Slide -> Next slide

D. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Slide Show -> Custom Shows -> Hyperlink to -> Next slide

Câu 22: Trong Powerpoint 2010, để tạo liên kết chuyển đến trang bất kỳ

A. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Action-> Hyperlink to -> Slide

B. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Action-> Hyperlink to -> Next slide

C. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Action-> Hyperlink to -> Custom Show

D. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Custom Shows -> Hyperlink to -> URL

Câu 23: Trong Powerpoint 2010, để tạo liên kết chuyển đến trang cuối cùng

A. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Custom Shows -> Slide -> Last slide

B. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Action -> Hyperlink to -> Next slide

C. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Custom Shows -> Slide -> End Show

D. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Action-> Hyperlink to -> Last slide

Câu 24: Trong Powerpoint 2010, để đánh số trang cho tất cả các slide

A. Vào Insert -> Header and Footer -> Slide -> Chọn Slide Number -> Apply to All.

B. Vào Insert -> Header and Footer -> Slide -> Chọn Page Number -> Apply to All.

C. Vào Insert -> Header and Footer -> Slide -> Chọn Slide Number -> Apply.

D. Vào Insert -> Header and Footer -> Slide -> Chọn Page Number -> Apply.

Câu 25: Trong Powerpoint 2010, để tạo tiêu đề cuối trang cho slide hiện tại

A. Vào Insert -> Header & Footer -> Chọn Footer -> nhập nội dung tiêu đề -> Apply to All.

B. Vào Insert -> Footer -> Chọn Footer -> nhập nội dung tiêu đề -> Apply to All.

C. Vào Insert -> Footer -> Chọn Footer -> nhập nội dung tiêu đề -> Apply.

D. Vào Insert -> Header & Footer -> Chọn Footer -> nhập nội dung tiêu đề -> Apply.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm