Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 541 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Trong Powerpoint, để trình diễn Slide ta thực hiện

A. Nhấn phím F2

B. Nhấn phím F3

C. Nhấn phím F4

D. Nhấn phím F5

Câu 2: Trong Powerpoint, để thoát trình diễn Slide trở về màn hình soạn thảo ta thực hiện

A. Nhấn phím ESC

B. Nhấnn phím CTRL

C. Nhấn phím ALT

D. Nhấn phím SHIFT

Câu 3: Trong Powerpoint, để chèn bảng vào Slide ta thực hiện

A. Vào Insert -> Table

B. Vào Insert -> Diagram

C. Vào menu -> Symbol

D. Vào Insert -> Chart

Câu 5: Trong Powerpoint 2010, để chèn âm thanh vào Slide ta thực hiện

A. Vào Insert -> Movies and

B. Sounds -> Sound from file

C. Vào Insert -> Audio -> Audio from file

D. Vào Insert -> Sounds -> Sound from file

Câu 6: Trong Powerpoint 2010, để thu âm thanh bên ngoài và chèn vào Slide ta thực hiệ

A. Vào Insert -> Audio ->Record Audio

B. Vào Insert -> Audio ->Audio from file

C. Vào Insert -> Audio ->Clip Art Audio

D. Vào Insert -> Audio ->Movies and Sounds

Câu 8: Trong Powerpoint 2010, để chèn công thức toán học vào Slide ta thực hiện

A. Vào Insert -> Equation

B. Vào Insert -> Symbol

C. Vào Insert -> Object

D. Vào Insert -> Text box

Câu 9: Trong Powerpoint 2010, để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành

A. Vào New Slide -> Duplicate selected slides

B. Vào Insert -> Duplicate selected slides

C. Vào Slide -> New Slide -> Duplicate selected slides

D. Vào Home -> New Slide -> Duplicate selected slides

Câu 10: Trong Powerpoint 2010, muốn xóa slide hiện thời

A. Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Delete.

B. Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Backspace

C. Chọn slide cần xóa và nhấn phím Delete

D. Chọn slide cần xóa và nhấn phím Backspace

Câu 11: Trong Powerpoint 2010, để chọn màu nền cho một slide trong bài trình diễn ta thực hiện

A. Vào View -> Format Background

B. Vào Design -> Format Background

C. Vào Format -> Background

D. Vào Home -> Format Background

Câu 12: Trong Powerpoint 2010, thanh công cụ truy cập nhanh có tên là

A. Quick Access Toolbar

B. Quick Toolbar Access

C. Access Toolbar Quick

D. Toolbar Access Quick

Câu 13: Trong Powerpoint 2010, nút lệnh Screenshot có chức năng nào sau đây

A. Chèn hình ảnh vào Slide

B. Chụp ảnh các chương trình đang chạy để chèn vào Slide

C. Chèn âm thanh vào Slide

D. Chèn Video vào Slide

Câu 14: Trong Powerpoint 2010, nút lệnh Remove Background cho phép

A. Loại bỏ nền của ảnh đượcchọn

B. Loại bỏ hình nền Slide được chọn

C. Loại bỏ màu nền Slide được chọn

D. Tất cả đều sai

Câu 15: Trong Powerpoint 2010, ở chế độ trình chiếu, có thể chuyển con trỏ chuột sang dạng Laser bằng cách

A. Giữ phím CTRL và nút chuột trái

B. Giữ phím CTRL và nút chuột phải

C. Giữ phím ALT và nút chuột trái

D. Giữ phím ALT và nút chuột trái

Câu 16: Để thoát khỏi chương trình Powerpoint

A. Vào File -> Exit

B. Nhấn nút Close

C. Nhấn tổ hợp phím ALT +F4

D. Tất cả đều đúng

Câu 17: Trong Powerpoint 2010, để chuyển tập tin trình diễn Powerpoint sang dạng Video

A. Vào File -> Save as ->Create a Video

B. Vào File -> Save & Send -> Create a Video

C. Vào File -> Save & Send -> Save a Video

D. Vào File -> Save as ->Save a Video

Câu 18: Trong Powerpoint, để tìm kiếm và thay thế ta dùng tổ hợp phím

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F

D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H

Câu 19: Trong Powerpoint 2010, vào HOME -> LINE SPACING

A. Để quy định khoảng cách giữa các dòng

B. Để quy định khoảng cách giữa các dòng, các đoạn

C. Tất cả đề sai

D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Trong Powerpoint 2010, để cài mật mã cho tập tin hiện thời

A. Vào File -> Info -> Protect Presentation -> Encrypt with Password

B. Vào File -> Save -> Protect Presentation -> Encrypt with Password

C. Vào Home -> Info -> Protect Presentation -> Encrypt with Password

D. Vào Home -> Save -> Protect Presentation -> Encrypt with Password

Câu 24: Trong Powerpoint 2010, để xóa toàn bộ định dạng đoạn văn bản được chọn

A. Vào Home -> Clear All Formatting

B. Vào Insert -> Clear All Formatting

C. Vào View -> Clear All Formatting

D. Vào Format -> Clear All Formatting

Câu 25: Trong Powerpoint 2010, Chèn chữ nghệ thuật WordArt

A. Vào Home -> Insert WordArt

B. Vào Insert -> Insert WordArt

C. Vào Insert -> WordArt

D. Vào Slide -> WordArt

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm