Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 482 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Dạng nào sau đây dùng để xem một slide duy nhất

A. Normal view     

B. outline view

C. Slide show    

D. slide view

Câu 2: Bạn có thể đổi mà u nền của các slide theo cách tốt nhất sau đây:

A. Chọn format/background

B. Nhấp và o nút fill color trên thanh drawing

C. Chọn format/slide design

D. Chọn format/objects

Câu 4: Slide color scheme là gì

A. Bộ màu chuẩn của power point   

B. Màu nền

C. Chèn màu vào các slide      

D. Tên của một slide mới

Câu 7: Trong Powerpoint 2010, vào Home/ Line Spacing?

A.  Để quy định khoảng cách giữa các dòng

B. Để quy định khoảng cách giữa các đoạn

C. Để quy định khoảng cách giữa các dòng, đoạn

D. Tất cả đều

Câu 9: Phần history trong mạng internet dù ng để:

A. Liệt kê các trang web đã dù ng trong quá khứ

B. Liệt kê các địa chỉ mail đã dùng

C. Liệt kê tên các trang web

D. Liệt kê số ngườ i đã sử dụng mạng internet

Câu 10: Web site là gì

A.  là một ngôn ngữ siêu văn bản

B. Là hình thức trao đổi thông tin dưới dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính

C. là các file đã được tạo ra bởi word, excel, power point…rồi chuyển sang dạng HTML

D. Tất cả các câu đều sai

Câu 11: Sau khi đã chọn một đoạn văn bản, cách nào sau đây không phải để làm mất đi đoạn văn bản đó?

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.

B. Nhắp chuột trái vào nút lệnh Cut (biểu tượng là cái kéo) trên thanh công cụ.

C. Nhấn phím Delete.

D. Chọn Edit -> Cut.

Câu 13: Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và?

A. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill   

B. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line

C. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng

D. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai

Câu 14:  Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải...

A. Chọn Table -> Insert Table    

B. Chọn Table -> Insert

C. Chọn Insert -> Table

D. Chọn Format -> Table

Câu 15: Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người sử dụng

A. Chọn Insert  ->Duplicate

B. Chọn Insert  ->New Slide

C. Chọn Insert ->Duplicate Slide

D. Không thực hiện được

Câu 16: Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải

A.  Đưa con trỏ văn bản vào giữa 

B. Chọn cả đoạn văn bản cần căn lề 

C.  Chọn một dòng bất kỳ trong đoạn văn bản cần căn lề

D. Cả 3 cách nêu trong câu này đều đúng

Câu 17: Muốn xóa slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải...

A. Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Delete.

B. Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Backspace. 

C. Chọn Edit ->Delete Slide

D. Nhấn chuột phải lên slide và chọn Delete.

Câu 20: Thao tác chọn Edit ->Delete Slide là để

A. Xóa slide hiện hành

B. Xóa tập tin có nội dung là bài trình diễn hiện hành

C. Xóa tất cả các slide trong bài trình diễn đang thiết kế

D. Xóa tất cả các đối tượng trong slide hiện hành

Câu 21: Khi thực hiện thao tác chọn Insert ->Movies and Sounds người sử dụng

A. Chỉ được phép chèn hình ảnh vào giáo án 

B. Chỉ được phép chèn âm thanh vào giáo án

C. Chỉ được phép chèn phim vào giáo án

Câu 22: Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiện...

A.  Chọn File  ->Page Setup

B. Chọn File  ->Print

C. Chon File ->Properties

D. chọn File ->Print Preview

Câu 23: Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiện

A. Chọn File ->Page Setup

B. Chọn File ->Print

C. Chọn File ->Print Preview

D. Chọn File ->Properties

Câu 24: Để tô màu nền cho một slide trong bài trình diễn ta thực hiện

A. Chọn View ->Background 

B. Chọn Format  ->Background

C. Chọn Insert >Background

D. Chọn Slide Show ->Background

Câu 25: Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

A. Chọn Slide Show >Custom Show

B. Chọn Slide Show >View Show

C. Chọn View >Slide Show

D. Nhấn phím F5

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm