Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 566 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

17 Lần thi

Câu 1: Trong Powerpoint 2010, sau khi đã chèn một bảng vào slide, muốn chia ô hiện tại thành 2 ô

A. Nhấn chuột phải và chọn Split Cells

B. Vào Table -> Split Cells

C. Nhấn chuột trái và chọn Split Cells

D. Vào Home -> Split Cells

Câu 2: Trong Powerpoint 2010, sau khi đã chèn một bảng vào slide, muốn xóa cột nào đó

A. Chọn cột cần xóa, nhấn chuột phải và chọn Split Cells

B. Chọn cột cần xóa, nhấn chuột phải và chọn Merge Cells

C. Chọn cột cần xóa, nhấn chuột trái và chọn Delete Columns

D. Chọn cột cần xóa, nhấn chuột phải và chọn Delete Columns

Câu 5: Trong Powerpoint 2010, lần lượt nhấn phím ALT, phím N, phím T tương ứng với lựa chọn nào sau đây

A. Vào Home -> Format

B. Vào Insert -> Table

C. Vào Design -> Page Setup

D. Vào View -> Zoom

Câu 6: Trong Powerpoint 2010, tổ hợp phím CTRL + H tương ứng với lựa chọn nào sau đây

A. Vào Home -> Replace

B. Vào Home -> Reset

C. Vào Insert -> Picture

D. Vào View -> Slide Master

Câu 8: Trong Powerpoint, tổ hợp phím Ctrl + C được sử dụng để

A. Xóa 1 đoạn văn bản

B. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard

C. Sao chép một đoạn văn bản

D. Cắt và sao chép một đoạn văn bản

Câu 9: Trong Powerpoint, tổ hợp phím Shift + F9 được sử dụng để

A. Chuyển sang chế độ đọc

B. Tắt chế độ khung lưới khi soạn thảo

C. Bật chế độ khung lưới khi soạn thảo

D. Bật, hoặc Tắt chế độ khung lưới khi soạn thảo

Câu 10: Trong Powerpoint, tổ hợp phím Shift + Alt + F9 được sử dụng để

A. Bật thanh thước kẻ

B. Tắt thanh thước kẻ

C. Bật hoặc Tắt thanh thước kẻ

D. Tất cả đều sai

Câu 11: Trong Powerpoint 2010, thao tác nào sau đây để tạo hiệu ứng bóng mờ cho đoạn văn bản được chọn

A. Vào Home -> Text Shadow

B. Vào Format -> Text Shadow

C. Vào View -> Text Shadow

D. Vào Insert -> Text Shadow

Câu 12: Trong Powerpoint 2010, thao tác nào sau đây để thay đổi khoảng cách giữa các ký tự của đoạn văn bản được chọn

A. Vào Format -> Character Spacing

B. Vào Home -> Character Spacing

C. Vào Insert -> Character Spacing

D. Vào View -> Character Spacing

Câu 13: Trong Powerpoint 2010, tổ hợp phím SHIFT + F3 tương ứng với thao tác nào sau đây

A. Vào Format -> Change Case

B. Vào Home -> Character Spacing

C. Vào Home -> Text Shadow

D. Vào Home -> Change Case

Câu 14: Trong Powerpoint 2010, tổ hợp phím SHIFT + F3 tương ứng với thao tác nào sau đây

A. Vào Format -> Change Case

B. Vào Home -> Character Spacing

C. Vào Home -> Text Shadow

D. Vào Home -> Change Case

Câu 15: Trong Powerpoint 2010, thao tác nào sau đây cho phép xoay hướng của đoạn văn bản được chọn

A. Vào Format -> Text Direction

B. Vào Home -> Text Direction

C. Vào Format -> Orientation

D. Vào Home -> Orientation

Câu 17: Trong Powerpoint 2010, thao tác nào sau đây để chia đoạn văn bản được chọn thành 2 cột

A. Vào Home -> Column

B. Vào Home -> Columns -> Two Columns

C. Vào Insert -> Columns -> Two Columns

D. Vào Insert -> Columns

Câu 18: Trong Powerpoint 2010, lệnh Rehearse Timings dùng để

A. Quy định thời gian trình diễn cho từng Slide

B. Ẩn Slide hiện tại

C. Quy định thời gian chạy hiệu ứng của đối tượng được chọn

D. Xóa Slide hiện tại

Câu 21: Phông chữ .VNTIME tương ứng với bảng mã nào sau đây

A. BK HCM 1

B. TCVN3 (ABC)

C. VNI WINDOWS

D. VIETWARE F

Câu 22: Trong Powerpoint 2010, thao tác nào sau đây cho phép trình diễn từ xa thông qua mạng internet.

A. Home -> Broadcast slideshow

B. Insert -> Broadcast slideshow

C. Slide Show -> Broadcast slideshow

D. View -> Broadcast slideshow

Câu 23: Trong Powerpoint 2010, thao tác nào sau đây để in Slide hiện tại

A. Vào File -> Print -> Print Current Slide

B. Vào File -> Print -> Print Current Slide -> Print

C. Vào File -> Print -> Print All Slides -> Print

D. Vào File -> Print -> Print All Slides

Câu 24: Trong Powerpoint 2010, thao tác nào sau đây để in tất cả các Slide

A. Vào File -> Print -> Print All Slides

B. Vào File -> Print -> Print All Slides

C. Vào File -> Print All Slides -> Print

D. Vào File -> Print -> Print All Slides -> Print

Câu 25: Trong Powerpoint 2010, thao tác nào sau đây để chèn nút lệnh trở về trang Slide đầu tiên

A. Vào Home -> Shapes -> Action Button: Home

B. Vào Insert -> Shapes -> Action Button: Home

C. Vào View -> Shapes -> Action Button: Home

D. Vào Slide -> Shapes -> Action Button: Home

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 17 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm