Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 293 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 10. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Trên bàn có hai điện tích q1 = –4q, q2 = –q có thể lăn tự do. Khi đặt thêm điện tích Q thì cả ba nằm yên. Gọi vị trí của q1, q2, Q lần lượt là A, B, C. Điểm C ở:

A. ngoài đoạn thẳng AB, CA = 2

B. trong đoạn thẳng AB, CA = 2.CB.

C. trong đoạn thẳng AB, CA = CB

D. trong đoạn thẳng AB, CB = 2.CA

Câu 4: Đặt lên mặt bàn trơn nhẵn ba viên bi nhỏ tích điện, khối lượng không đáng kể thì chúng nằm yên. Ba viên bi đó phải có đặc điểm là:

A. tích điện cùng dấu, ở ba đỉnh tam giác đều.

B. tích điện cùng dấu, nằm trên một đường thẳng. 

C. tích điện không cùng dấu, nằm ở ba đỉnh tam giác đều.

D. tích điện không cùng dấu, nằm trên một đường thẳng. 

Câu 8: Đặt 5 viên bi nhỏ lên mặt bàn trơn nhẵn rồi buông ra thì cả 5 viên bi nằm yên. iết rằng 4 viên tích điện q < 0 như nhau nằm ở 4 đỉnh hình vuông. Viên còn lại thì nằm ở giao điểm hai đường chéo và: 

A. mang dấu dương, độ lớn tuỳ ý. 

B. mang dấu âm, độ lớn tuỳ ý. 

C. mang dấu dương, độ lớn: \(\left| q \right|\frac{{2\sqrt 2 + 1}}{4}\)

D. có giá trị tùy ý.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ điện trường tại điểm M, do điện tích điểm Q gây ra?

A. Tỉ lệ nghịch với khoảng các từ Q đến M.

B. Phụ thuộc vào giá trị của điện tích thử q đặt vào M.

C. Hướng ra xa Q nếu Q > 0.

D. a, b, c đều đúng. 

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Vectơ cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực.

B. Trong môi trường điện môi đẳng hướng, cường độ điện trường giảm ε lần so với trong chân không.

C. Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét (V/m).

D. a, b, c đều đúng. 

Câu 11: Khi nói về đặc điểm của vectơ cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M, phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Có phương là đường thẳng QM.

B. Có chiều hướng ra xa Q nếu Q > 0; hướng gần Q nếu Q < 0.

C. Có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa Q và M.

D. Có điểm đặt tại M.

Câu 19: Khi nói về mật độ điện tích khối \(\rho = \frac{{dq}}{{dV}}\) , phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Là điện tích chứa trong một đơn vị thể tích tại điểm khảo sát.

B. Có thể âm hoặc dương và có thể thay đổi tùy theo vị trí điểm khảo sát.

C. Đơn vị đo trong hệ SI là culông trên mét khối (C/m3).

D. a, b, c đều đúng.

Câu 20: Khi nói về mật độ điện tích dài \(\lambda = \frac{{dq}}{{d\ell }}\) , phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Là điện tích chứa trong một đơn vị chiều dài của vật nhiễm điện.

B. Có thể âm hoặc dương và có thể thay đổi tùy theo vị trí điểm khảo sát.

C. Đơn vị đo trong hệ SI là culông trên mét vuông (C/m2).

D. Nếu điện tích của vật phân bố đều theo chiều dài thì λ = const

Câu 21: Vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow E \) tại một điểm có đặc điểm:

A. Độ lớn tỷ lệ nghịch với trị số của điện tích thử đặt tại điểm đó.

B. Độ lớn tỷ lệ với trị số của điện tích thử đặt tại điểm đó.

C. Cùng giá với lực điện \(\overrightarrow F\) tác dụng lên điện tích thử đặt tại đó.

D. Cùng chiều với lực điện \(\overrightarrow F\) tác dụng lên điện tích đặt tại đó

Câu 23: Gắn cố định 2 điện tích điểm q1 ở A, q2 ở B. Điện trường triệt tiêu tại điểm M nằm trên đoạn thẳng AB và gần B hơn. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. q1, q2 trái dấu và |q1| > |q2|

B. q1, q2 cùng dấu và |q1| < |q2|. 

C. q1, q2 cùng dấu và |q1| > |q2|.

D. q1, q2 trái dấu và |q1| < |q2|. 

Câu 24: Gắn cố định điện tích q1 ở A, q2 ở B. Điện trường triệt tiêu tại điểm M nằm trên đường thẳng AB, nhưng ở ngoài đoạn thẳng AB, về phía A. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. q1, q2 trái dấu và |q1| > |q2|.

B. q1, q2 cùng dấu và |q1| < |q2|.

C. q1, q2 cùng dấu và |q1| > |q2|.

D. q1, q2 trái dấu và |q1| < |q2|. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên