Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 394 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

27 Lần thi

Câu 1: Vai trò của thông tin?

A. Phương diện quản lý

B. Cơ sở để ban hành các quyết định

C. Công dụng quan trọng của nhà quản trị

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Xử lý công văn đến theo thứ tự:

A. Phân loại, mở, vào sổ, trình duyệt, phân phối, chuyển

B. Phân loại, mở, đóng dấu, vào sổ, trình duyệt, chuyển, phân phối

C. Mở, phân phối, đóng dấu, vào sổ, trình duyệt, chuyển, phân phối

D. Tất cả đều sai

Câu 3: Phân loại văn thư theo?

A. Khẩn

B. Cần đọc ngay

C. Không quan trọng

D. Tất cả đều đúng

Câu 4: Ai là người mở văn thư?

A. Thư kí, nhân viên văn phòng

B. Thư kí, nhân viên văn phòng, không có quyền mở văn thư cá nhân, văn thư mật

C. A và B đúng

D. A và B sai

Câu 5: Đặc điểm của thời gian?

A. Là của ai nếu biết ai bắt nó

B. Có thể thay đổi 

C. Tồn tại khách quan

D. Không có giới hạn

Câu 6: Nguyên tắc quản trị thời gian?

A. Đầu tư thời gian một cách khoa học

B. Luôn hướng tới các mục tiêu của cuộc sống

C. Tôn trọng thời gian

D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Thông tin là công cụ quan trọng của nhà quản trị văn phòng?

A. Xây dựng chương trình, kế hoạch và quản lý các nguồn lực

B. Chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra

C. Truyền tín hiệu, tin tức về những sự kiện, hoạt động đã đang và xảy ra

D. A và B đúng

Câu 8: Vật mang tin gồm:

A. Tài liệu, hình vẽ

B. Phương tiện điện tử

C. A và B đúng

D. A và B sai

Câu 11: Dựa vào lý thuyết đã học, Sinh viên hãy cho biết hoat động Quản trị là quá trình:

A. Hoạch định

B. Tổ chức

C. Lãnh đạo và kiểm tra

D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Dựa vào lý thuyết đã học, Sinh viên hãy cho biết theo nghĩa rộng: Hành chính gắn liền với tính Quyền lưc nào sau đây:

A. Quyền lực chính phủ

B. Quyền lực nhân dân

C. Quyền lực nhà nước

D. Tất cả đều sai

Câu 17: Văn phòng là:

A. Ý 1, 2, 4.

B. Ý 1, 3, 6.

C. Ý 3, 4, 6

D. Ý 2, 3, 5

Câu 19: Các yếu tố cấu thành văn phòng bao gồm:

A. Ý 1, 2, 3, 7.

B. Ý 2, 4, 5, 6

C. Ý 1, 4, 5, 6

D. Ý 3, 4, 5, 7.

Câu 20: Yếu tố nào dưới đây không phải là yếu tố cấu thành văn phòng:

A. Sản phẩm

B. Con người

C. Hệ thống trang thiết bị

D. Hệ thống thủ tục

Câu 21: Hoạt động hành chính văn phòng là các hoạt động:

A. Các hoạt động thu thập và xử lý thông tin

B. Các hoạt động tham mưu tổng hợp, hỗ trợ và phục vụ cho bộ máy quản lý của doanh nghiệp

C. Hoạt động sản xuất

D. Ý A và B đúng

Câu 22: Hệ thống hành chính văn phòng của doanh nghiệp thiết kế trên quan điểm như thế nào?

A. Hoạt động hành chính văn phòng là một quá trình

B. Hoạt động hành chính văn phòng đòi hỏi tính chuyên nghiệp

C. Hoạt động hành chính văn phòng doanh nghiệp phải tuân thủ mục tiêu lợi nhuận

D. Tất cả đều đúng

Câu 25: Những kiến thức về quản trị hoạt động hành chính trong các văn phòng là nền tảng cho việc gì?

A. Điều hành các công việc hành chính văn phòng

B. Xử lý các công việc hành chính văn phòng

C. Điều hành các công việc toàn đơn vị

D. Ý A và B đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 27 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên