Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 38

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 38

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 51 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 38. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Maltose có thể được hình thành bằng cách thủy phân:

A. Tinh bột

B. Dextrin

C. Glycogen

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 3: \(\alpha\) -D-glucuronic acid hiện diện trong:

A. Axit Hyaluronic

B. Heparin

C. Chondroitin sulfat

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 4: Fructose có mặt trong sản phẩm thủy phân của:

A. Sucrose

B. Inulin

C. A và B đúng

D. A và B sai

Câu 5: Một carbohydrate tìm thấy trong DNA là:

A. Ribose

B. Deoxyribose

C. Ribulose

D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 7: Một carbohydrate chỉ tìm thấy trong sữa:

A. Glucose

B. Galactose

C. Lactose

D. Maltose

Câu 9: Heteropolysacchraide là:

A. Inulin

B. Cellulose

C. Heparin

D. Dextrin

Câu 10: Các hình thức chủ yếu của glucose trong dung dịch là:

A. Dạng mạch hở

B. Dạng mạch hở ngậm nước

C. Glucofuranose

D. Glucopyranose 

Câu 12: Axit Hyaluronic được tìm thấy trong:

A. Mô liên kết

B. Não

C. Bụng

D. Miệng

Câu 14: Điều nào sau đây là một cặp đồng phân?

A. Glucose và fructose

B. Glucose và galactose

C. Galactose và mannose

D. Lactose và maltose

Câu 15: Liên kết  α-glycosidic có mặt trong:

A. Lactose

B. Maltose

C. Sucrose

D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 16: Phân nhánh xảy ra trong glycogen sau khoảng:

A. Năm đơn vị glucose

B. Mười đơn vị glucose

C. Mười lăm đơn vị glucose

D. Hai mươi đơn vị glucose

Câu 17: N-Acetylglucosamnine hiện diện trong:

A. Axit Hyaluronic

B. Chondroitin sulfat

C. Heparin

D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 18: Iodine cho ra màu đỏ với:

A. Tinh bột

B. Dextrin

C. Glycogen

D. Inulin

Câu 19: Amylose là một thành phần của:

A. Tinh bột

B. Cellulose

C. Glycogen

D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Dịch khớp có chứa:

A. Heparin

B. Axit Hyaluronic

C. Chondroitin sulfat

D. Keratin sulphate

Câu 21: Gluconeogenesis bị giảm bởi:

A. Glucagon

B. Epinephrine

C. Glucocorticoid

D. Insulin

Câu 22: Lactate hình thành trong cơ có thể được sử dụng thông qua chu trình:

A. Rapoport-Luebeling

B. Glucose-alanine

C. Cori

D. Citric acid

Câu 23: Glucose-6-phosphatase không có mặt trong:

A. Gan và thận

B. Thận và cơ bắp

C. Thận và mô mỡ

D. Cơ bắp và mô mỡ

Câu 24: Pyruvate carboxylase được điều hòa bởi:

A. Sự cảm ứng

B. Sự ức chế

C. Cơ chế dị lập thể

D. Tất cả đều đúng

Câu 25: Fructose-2, 6-biphosphate được hình thành do tác động của:

A. Phosphofructokinase-1 

B. Phosphofructokinase-2

C. Fructose isomerase biphosphate 

D. Fructose-1, 6-biphosphatase

Câu 26: Nồng độ cao nhất của fructose được tìm thấy trong:

A. Thủy dịch

B. Dịch thủy tinh thể

C. Hoạt dịch

D. Tinh dịch

Câu 27: Glucose hấp thụ bởi các tế bào gan:

A. Năng lượng tiêu thụ

B. Một quá trình bão hòa

C. Phụ thuộc vào insulin

D. Không phụ thuộc Insulin

Câu 28: Ngưỡng kích thích của thận với glucose giảm trong trường hợp:

A. Đái tháo đường

B. U tuyến nội tiết

C. Đái đường do thận

D. Tiểu đường dinh dưỡng

Câu 29: Hấp thu tích cực của glucose bị ức chế bởi:

A. Ouabain

B. Phlorrizin

C. Digoxin

D. Alloxan

Câu 30: Bệnh McArdle là do sự thiếu hụt:

A. Glucose-6-phosphatase

B. Phosphofructokinase  

C. Phosphorylase gan

D. Phosphorylase cơ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên