Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 24

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 24

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 105 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 24. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Giá của trái phiếu giảm khi lãi suất thị trường:

A. Giảm

B. Không thay đổi

C. Tăng

D. Giá trái phiếu độc lập với lãi suất thị trường

Câu 3: Để chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, tổng giá trị tối thiểu của quỹ đầu tư chứng khoán là bao nhiêu?

A. 10 tỷ đồng

B. 30 tỷ đồng

C. 40 tỷ đồng

D. 50 tỷ đồng (Khoản 3, điều 12, LCK)

Câu 4: Người có giấy phép kinh doanh hành nghề chứng khoán không được phép:

A. Cùng làm việc hoặc góp vốn vào 2 hay nhiều công ty chứng khoán

B. Làm giám đốc một tổ chức niêm yết

C. Tham gia kinh doanh hoạt động chứng khoán

D. Cho mượn giấy phép hành nghề

Câu 5: Các nhà phân tích kỹ thuật ít quan tâm đến chỉ tiêu nào trong số các chỉ tiêu sau đây:

A. Số lượng chứng khoán giao dịch

B. Tỷ lệ nợ trên vốn cổ đông

C. Xu hướng giá

D. Giá mở cửa, giá đóng cửa

Câu 6: Khi lãi suất thị trường tăng hoặc giảm, giá của các loại chứng khoán nào sau đây sẽ biến động mạnh nhất:

A. Trái phiếu trung hạn

B. Trái phiếu dài hạn

C. Cổ phiếu phổ thông

D. Cổ phiếu ưu đãi

Câu 7: Cổ phiếu, trái phiếu có cùng đặc trưng là:

A. Có lãi suất cố định

B. Có thu nhập theo hoạt động của công ty

C. Được quyền bầu cử tại Hội đồng cổ đông

D. Không có câu nào đúng

Câu 8: Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm mục đích, ngoại trừ:

A. Bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước

B. Tài trợ công trình công cộng

C. Giúp đỡ các công ty

D. Điều tiết tiền tệ

Câu 10: Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành là:

A. Định giá chứng khoán phát hành

B. Bao tiêu một phần hoặc toàn bộ số chứng khoán đã phát hành

C. Tư vấn

D. Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành

Câu 12: Các nhà đầu tư lựa chọn giao dịch bán khi họ dự đoán rằng:

A. Giá chứng khoán có xu hướng tăng trong tương lai

B. Giá chứng khoán có xu hướng giảm trong tương lai

C. Giá chứng khoán có thể là bất kỳ theo xu hướng nào

D. Giá chứng khoán không thay đổi

Câu 14: Tổ chức nào không dược phát hành trái phiếu:

A. Công ty trách nhiệm hữu hạn

B. Công ty hợp danh

C. Doanh nghiệp nhà nước

D. Công ty cổ phần

Câu 15: Cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán là:

A. Sở giao dịch chứng khoán

B. Hiệp hội kinh doanh chứng khoán

C. Uỷ ban chứng khoán

D. Uỷ ban nhân dân thành phố

Câu 16: Các nguyên tắc hoạt động của của thị trường chứng khoán tập trung:

A. Mua bán trực tiếp

B. Công khai thông tin

C. Giao dịch thoả thuận

D. Tất cả đều đúng

Câu 18: Thị trường chứng khoán tập trung là thị trường:

A. Giao dịch thoả thuận diễn ra đồng thời với giao dịch khớp lệnh

B. Giao dịch khớp lệnh

C. Giao dịch tất cả các loại chứng khoán

D. Giao dịch chứng khoán của công ty vừa và nhỏ

Câu 19: Nhận định nào là sai về thị trường chứng khoán thứ cấp:

A. Là nơi luân chuyển vốn đầu tư

B. Là nơi tạo cơ hội đầu tư cho công chúng

C. Là nơi giao dịch các chứng khoán kém phẩm chất

D. Là nơi chuyển đổi sở hữu về chứng khoán

Câu 20: Những tổ chức được phép làm đại lý phát hành chứng khoán:

A. Công ty chứng khoán

B. Tổ chức tín dụng

C. Tổ chức tín dụng phi Ngân hàng

D. Tất cả các phương án trên

Câu 21: Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh phát hành giúp tổ chức phát hành thực hiện:

A. Các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán

B. Nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành

C. Tổ chức phân phối chứng khoán

D. Tất cả các việc trên

Câu 22: Công ty chứng khoán là:

A. Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

B. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh

C. Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn

D. Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần

Câu 23: Công ty chứng khoán được phép:

A. Làm đại lý phát hành chứng khoán niêm yết

B. Làm đại lý phát hành chứng khoán chưa niêm yết

C. Tư vấn cổ phần hoá, xác định giá trị doanh nghiệp

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 24: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán chỉ được cấp cho:

A. Công ty chứng khoán

B. Cá nhân có đủ chứng chỉ chuyên môn về thị trường chứng khoán (điều 79, LCK)

C. Cá nhân đang làm việc tại một công ty chứng khoán

D. Tất cả đều đúng

Câu 25: Công ty A là một doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hoá, công ty A sẽ tiến hành bán cổ phần bằng cách:

A. Đấu giá công khai (Nghị định 109/2007/ NĐ – CP ngày 26/10/2007)

B. Chỉ bán trong nội bộ công ty

C. Bán theo giá sàn cho người lạ

D. Chỉ có b và c

Câu 27: Cổ phiếu nào sau đây không được phép chuyển nhượng:

A. Cổ phiếu phổ thông

B. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

C. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

D. Tất cả các loại trên

Câu 28: Trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ:

A. Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty

B. Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông

C. Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty

D. Không có câu nào đúng

Câu 29: Các hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị huỷ bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được hết, gọi là:

A. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn

B. Bảo lãnh với cố gắng tối đa

C. Bảo lãnh tất cả hoặc không

D. Tất cả các hình thức trên

Câu 30: Sở giao dịch chứng khoán là:

A. Thị trường giao dịch chứng khoán tập trung

B. Thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung

C. Một trong các hình thức hoạt động của thị trường chứng khoán thứ cấp

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên