Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 7

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 115 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Một trong những quyền của người học theo quy định của Luật giáo dục năm 2005 là?

A. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực

B. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rên luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác

C. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà trường, cơ sở giáo dục khác các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người học

Câu 7: Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS là:

A. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt tốt nghiệp cao đẳng

B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

C. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Câu 9: Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức?

A. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước

B. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp

C. Bảo đảm quyển chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ?

A. Chính phủ

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

C. Thủ tướng Chính phủ

Câu 11: Trường THCS thực hiện chương trình giáo dục do Bộ nào ban hành?

A. Bộ y tế

B. Bộ công an

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 13: Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phố thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì giáo viên không được thực hiện công việc nào sau đây:

A. Trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường

B. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền

C. Tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để năng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Câu 14: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở gồm:

A. 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí

B. 5 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí

C. 6 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí

Câu 16: Thông tư số 12/2011/TT- BGD ĐT: Điều lệ trường trung học quy mỗi lớp ở cấp THCS có:

A. Không quá 40 học sinh

B. Không quá 50 học sinh

C. Không quá 45 học sinh

Câu 23: Đối tượng phải phổ cập THCS là:

A. Trẻ em đang học ở trường THCS

B. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học

C. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi

Câu 24: Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT( Điều lệ trường trung học) quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS là:

A. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng

B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

C. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Câu 26: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học là?

A. Hệ thống các yêu cầu cơ bản đối với giáo viên trung học về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

B. Quy định về những nội dung cơ bản, đặc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của chuẩn NGGV

C. Hệ thống các yêu cầu cơ bản đối với  GV trung học về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Câu 27: Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt. Là tiêu chí, tiêu chuẩn, điều nào được quy định trong chuẩn nghề nghiệp Gíao viên?

A. Tiêu chí 5. Lối sống, tác phong thuộc Tiêu chuẩn 2 Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục của Điều 5

B. Tiêu chí 3 Ứng xử với học sinh thuộc Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của Điều 4

C. Tiêu chí 2.Đạo đức nghề nghiệp thuộc Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của Điều 4  dục của Điều 5

Câu 30: Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung của tài liệu nào?

A. Chỉ thị số 40/2008/CT-BGD ĐT về việc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

B. Thông tư số 58/2011/TT-BGD ĐT : Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT

C. Thông tư số 12/2011/TT- BGD ĐT: Điều lệ trường trung học

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm