Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 169 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Để thực hiện thao tác bắt đầu gõ chữ trên hình vẽ dạng AutoShapes, ta thực hiện:

A. Chọn Format\ AutoShapes \ gõ chữ trong hình vẽ

B. Nhấp phải chuột vào hình vẽ chọn Grouping \ gõ chữ trong hình vẽ

C. Nhấp phải chuột vào hình vẽ \chọn Add Text\ gõ chữ trong hình vẽ

D. Nhấp phải chuột vào hình vẽ\ chọn Font Color \ gõ chữ trong hình vẽ

Câu 2: Để thực hiện thao tác chèn dòng mới trong bảng biểu, ta sử dụng lệnh :

A. Insert Cell       

B. Insert Rows

C. Insert Colums 

D. Insert Table

Câu 3: Để thực hiện thao tác chèn kí tự đặc biệt trong Microsoft Word, sử dụng lệnh:

A. Insert\Symbol   

B.  Insert\Picture

C.  Insert\Page Numbers 

D. Insert - WordArt.

Câu 4:  Để thực hiện thao tác tách ô trong bảng biểu, ta sử dụng lệnh:

A. Delete Cells    

B. Merge Cells

C. Split Cells

D. Delete Table

Câu 5: Để thực hiện thao tác trộn ô trong bảng biểu, ta sử dụng lênh:

A. Delete Cells

B. Merge Cells

C. Split Cells       

D. Delete Table

Câu 6: Để thực hiện việc chèn hình ảnh vào văn bản , ta chọn :

A.  Insert/Picture/ WordArt  

B. Insert/Picture /Clip Art

C.  Insert/Picture/Insert/ From File

D. Insert/WordArt

Câu 7: Để thực hiện việc thể hiện chữ nghệ thuật trong văn bản, ta thực hiện:

A. Menu Insert/Picture/ WordArt 

B. Menu Insert/Picture

C.  Menu Insert/Picture/Insert/ WordArt   

D. Menu Insert/WordArt.

Câu 8: Để xóa một cột của bảng trong MS Word, cách làm nào sau đây là đúng?

A. Chọn cột cần xóa, gõ phím Delete.

B. Chọn cột cần xóa, chọn Edit / Delete

C. Chọn cột cần xóa, chọn Table / Delete / Rows.

D. Chọn cột cần xóa, chọn Table / Delete / Columns

Câu 9: Dùng lệnh nào để thực hiện tìm kiếm và thay thế nội dung trong văn bản :

A. File/Replace

B. Star/search/for files and folders

C. Star/Find/files and folders

D. Edit/Replace

Câu 10: Dùng thao tác nào để chia cột (dạng cột báo) cho văn bản đang chọn ?

A. Table/Insert/Columns 

B. Format/Columns

C. Insert/Columns  

D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 11: Lệnh Edit/Copy tương đương với tổ hợp phím

A. Crtl+ X        

B. Ctrl+ C

C. Ctrl +V               

D. Ctrl+O

Câu 13: Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

A. Đóng hồ sơ đang mở  

B. Mở một hồ sơ mới

C. Lưu hồ sơ vào đĩa     

D. Mở một hồ sơ đã có

Câu 14: Muốn định dạng lề của trang văn bản soạn thảo ta nhấn chọn:

A. File\Page Setup  

B. Format\Page Setup

C. Window\Page Setup 

D. Format\Paragraph

Câu 15: Trong Microsoft Word , để tạo tiêu đề đầu và cuối trang ta thực hiện :

A. View/Header anh Footer

B. Insert/Header anh Footer

C. Format/Header anh Footer 

D. Insert/ Page Number

Câu 16: Trong Word, để bỏ đường viền TextBox , ta nhắp chọn TextBox rồi thực hiện:

A. Nhắp công cụ Line Color trên thanh Drawing

B. Nhấn phím Delete

C.  Format->Bolder and Shading…

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 17: Muốn tạo tiêu đề đầu trang và tiêu đề chân trang trong MS - Word ta thực hiện:

A. Format->View->Header and Footer

B. File->Header and Footer

C. View->Header and Footer

D. Tất cả đều đúng

Câu 18: Để chia văn bản dạng cột báo trong Word ta thực hiện:

A. Format->Columns…     

B. Table-> Insert Tables..

C. Table->Insert Columns…

D. Tất cả đều sai

Câu 19: Để đưa một ký tự đặc biệt vào trong văn bản ta dùng:

A. View->Symbol->…     

B. Insert->Symbol->…

C. Format->Symbol->…  

D. Tất cả đều đúng.

Câu 20: Trong Word muốn chia đôi màn hình soạn thảo ta thực hiện:

A. Vào Window->Split->…

B. Vào Tool->Split

C. Vào Window -> Arrange All

D. Tất cả đều sai.

Câu 23: Để xem trước một tài liệu Word trước khi in cần thực hiện:

A. Nhấn chuột vào nút Print Preview trên thanh công cụ Standard

B. Nhấn chuột vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ Standard

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P

D. Cả ba cách trên

Câu 24: Muốn canh lề cho các đoạn văn bản, ta chọn đoạn văn bản cần canh lề và:

A. Format\Paragraph

B. File\Page Setup

C. Format\Print Layout 

D. View\Print Preview

Câu 25:  Muốn chèn biểu đồ trong chương trình soạn thảo văn bản Microsoft Word ta vào menu Insert và chọn:

A. Chart               

B. Picture\Chart

C. Chart Type              

D. Các ý trên đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm